Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 82 personel alacak

Konya Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 82 personel alacak
12/07/2017 16:04:00
Yazdır

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına gore 06.06.1978 tarihlive7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yeralanek 2'nci maddenin (b) fıkrasına gore (KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 82 (sekseniki)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANKODU

ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİMDURUMU

ARANANNİTELİKLER

01

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin çocuk acil servisinde 3yıl çalışmak vehalen çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

02

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) İleri laparoskopik girişimlerde, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konularında hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b)Mikrocerrahi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Ürodinamive laparoskopik üroloji cerrrahi ameliyatlarında hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

05

Hemşire

1

Orta ÖğretimKurumlarının Hemşirelik veya Sağlık MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a)3.Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b)Kranialvekafatabanıendoskopicerrahisi ameliyatlarında ve nöronavigasyonile yapılan ameliyatlarda scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve halen 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathane bölümünde çalışıyor olmak

b) Ileri laparoskopik girişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 1 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Ileri laparoskopikgirişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşirre olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

08

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) El ve bilek mikrocerrahi, omuz, el bileği artros kopisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek

09

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.Basamak kamu hastanelerinde 2,5 yıl çalışmak ve bunun en az 1,5 yılını ameliyathane de çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Çocuk ve erişkin kalp dammar cerrahisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak veresüsitasyonekibinde çalışmış olmak vebelgelendirmek.

10

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin acilservisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3.basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 2 yıl çalışmış olmak ve otomatik CPR cihazını kullanmakta deneyimli olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerde 4 yıl çalışmak ve bunun son 2 yılını 3. Basamak reanimasyon yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b)Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin reanimasyon yoğun bakımünitesinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b)Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin kardiyoloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Dobutamin stresekokardyografi, 6 dakikalık yürümetesti, eforstrestesti, ritimholter ve tansiyon holter kullanımında hemşire deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmak ve bunun en az son 2 yılını 3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım servisinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b)Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyimli olmak ve belgelendirmek.

15

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak genel cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

16

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Ultrasonik debritman cihazıyla yara bakımı

konusunda ve bariatric cerrahi hastalarının preop ve postop bakımı konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünde nmezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun son 18 ayını 3. Basamak kamu hastanelerinin genel cerrahi servisinde çalışmak, halen çalışıyor olmak.

b)Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

18

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servisinde en az 3 yıl çalışmak, bunun en az 1 yılını 3.basamak kamu hastanelerinin3.basamak genel cerrahiyoğun bakım ünitesinde çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b)EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezunolmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin üroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Ürodinami konusunda hemşire deneyimine sahip olmak, eğitimalmış olmak ve belgelendirmek.

20

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin Beyin cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Kafa tabanı cerrahisi, konjenitalmalfarmasyon cerrahisi, derin beyin stimülasyon cerrahisi ameliyatlarının preop ve postop hastalarda hemşirelik bakımı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

21

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak nöroloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

22

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b)EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

23

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b)EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

24

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3 yıl KVC yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmak ve bunu belgelendirmek.

25

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin onkoloji servisinde3yılçalışmak ve halen çalışıyorolmak

b)Kemoterapi hemşireliğinde deneyimli olmak ve belgelendirmek.

26

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Biyolojik ilaçuygulamahemşireliğideneyiminesahipolmakvebelgelendirmek.

27

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin romatoloji, gastroentroloji ve endokrinoloji servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Biyolojik ilaçuygulama hemşireliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

28

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin kalp damarcerrahisi servislerinde 2 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak.

b)Kardiyak Rehabilitasyon cihazı kullanımında ve hasta bakımında hemşire deneyime sahip olmak ve belgelendirmek

29

Hemşire

4

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin ortopedi ve tavmatoloji servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b)Pediatrik ortopedi ve mikrovasküler cerrahi post-op hastaların hemşire bakımı ve tedavisinde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

30

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin gözservislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b)Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

31

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin göz servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b)Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

32

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Bronskoskopi ünitesinde ve kemoterapi hemşirelik uygulamasında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

33

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin plastic cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Yanık yara, yarık damak ve dudak postop hastaların hemşirelik bakımında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

34

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b)Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

35

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışmak.

b)Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

36

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

c) Jinekolojik onkolojik cerrahi hasta bakımında yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

37

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İleri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

38

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İleri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

39

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

40

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

41

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

42

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 8 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b)Bulaşma yollarına yönelik izalasyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

43

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin enfeksiyon servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Bulaşma yollarına yönelik izalasyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

44

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin pediatri servislerinde ve 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

45

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun son 1 yılını çocuk enfeksiyon servisinde çalışmak halen çalışıyor olmak.

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

46

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin anestezi ve reanimasyon biriminde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Ameliyathane ünitesinde girişimsel ağrı uygulamalarında, radyofirakans

termokoagülasyon jeneratörü kullanımında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

47

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinde 6 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Uyku teknisyeni sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

48

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin çocuk acil servisinde 18 ay çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

49

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Laporaskopik yapılan jinekolojik onkolojik ameliyatlarda, operatif histereskopi operasyonlarında, scrub hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

50

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin genel cerrahi kliniğinde 4 yıl çalışmak ve bunun son 1 yılını 3.basamak genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

51

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin göğüs hastalıkları servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Noninvazif mekanik ventilasyon ünitesinde ve solunum fonksiyon testi laboratuarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

52

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve

halen çalışmak.

b)İleri perioparatif Yenidoğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

53

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İleri perioparatif Yenidoğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

54

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinde 2 yıl çalışmak ve bunun en az 1 yılını 3.basamak yenidoğan yoğun bakımda çalmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İleri perioparatif Yenidoğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

55

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak iç hastalıkları yoğun bakım servisinde 2,5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Kemoterapi ilaç uygulama hemşireliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

56

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 6 yıl çalışmış olmak, son 6 ay içerisinde doğum salonunda çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Jinekolojik onkoloji cerrahi hasta takibinde, yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

57

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Hipotermi ve hemodiyofiltrasyon cihazlarının kullanılmasında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

58

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 5 yıl çalışmak ve bunun 4 yılını 3.basamak kamu hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum servislerinde çalışmış olmak ve 3.basamak kamu hastanelerinde halen çalışıyor olmak.

b)Jinekolojik onkoloji cerrahi hasta takibinde, yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

59

Ebe

2

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servisleri/doğum salonunda 3 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak

.

b)Jinekolojik onkoloji cerrahi hasta takibinde, yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

60

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 2 yıl çalışmak ve bunun son 6 ayını doğum salonunda çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Jinekoloji onkoloji cerrahi alanında hasta takibinde, yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

61

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

a)Yenidoğan yoğun bakımda ünitesinde 2 yıl çalışmış ve bunun en az 6 ayını 3.basamak kamu hastanelerinin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İleri perioparatif yenidoğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

62

Ebe

1

Ebelik Lisans Bölümünden mezun olmak.

Kadın doğum salonu veya kadın doğum servisinde en az 1 yıl çalışmak ve belgelendirmek.

63

SağlıkTeknikeri

1

Odyometri Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinin işitme ölçüm bölümlerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Yenidoğan, yetişkin, yaşlı işitme testi ve oyun testi, serbest alan testi, vestibüler testi, çocuk odyolojik testleri ve objektif işitme testleri işlemlerini yapabilmekte gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

64

SağlıkTeknikeri

1

Paramedik Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinin acil servislerinde 20 ay çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)3.basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 18 ay çalışmış olmak ve otomatik CPR cihazı kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

65

SağlıkTeknikeri

1

Paramedik Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinde 30 ay çalışmış olmak ve bunun son 6 ayını yetişkin acil servisinde çalışmak, halen çalışıyor olmak.

b)3.basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 6 ay çalışmış olmak ve Otomatik CPR cihazı kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

66

SağlıkTeknikeri

1

Anestezi Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathane anestezi bölümünde 5 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak ve belgelendirmek

b)Hemofiltrasyon cihazı kullanımı ve tanısal bronskoskopi işleminde tekniker olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek

67

SağlıkTeknikeri

1

Anestezi Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathane anestezi bölümünde 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b)Hemodiyaliz cihazı kullanımında ve hipotermi uygulamaları konusunda tekniker olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

68

SağlıkTeknikeri

1

Anestezi Önlisans Programından mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinin ameliyathane anestezi bölümünde 5 yıl çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b)Ameliyathane ünitesi hemodiyafiltrasyon kullanımında veintrakraniel sorunu olan hastaların takibinde kafa içi basınç ölçümü işlemlerinde tekniker olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

69

Biyolog

1

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Biyoloji Bölümünden mezun olmak

(Öğretmenlik eğitimi veren bölümler hariç

Biyolog ünvanına sahip olanlar)

a)3.basamak kamu hastanelerinde 3 yıl çalışmış olmak ve son 2,5 yıl tüp bebekte çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası almış olmak ve histoloji ve embriyoloji dalında yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek.

70

SağlıkFizikçisi

1

Yükseköğretim Kurumlarını LisansDüzeyinde Fizik Bölümü mezunu ve Fizik Ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinde 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)Brakiterapi cihaz eğitimi almış olmak ve 5 yıl cihaz deneyimine sahip olmak

71

Sağlık teknisyeni

1

Orta Öğretim Kurumlarının

A.T.T. Bölümünden mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinde 2,5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)ÇİLYAD, travmaresüsütasyon eğitimialmış olmak ve ilk yardım eğitmeni yetki belgesi almak ve

belgelendirmek.

72

Sağlık teknisyeni

1

Orta Öğretim Kurumlarının

A.T.T. Bölümünden mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinde 6yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b)İlk yardım eğitmenliği yetki belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

73

Sağlık teknisyeni

1

Orta Öğretim Kurumlarının

A.T.T. Bölümün den mezun olmak

a)3.basamak kamu hastanelerinde 3 yıl çalışmış olmak ve son 6 ay içerisinde yetişkin acilde çalışmak, halen çalışıyor olmak.

b)3.basamak kamu hastanelerinde ve resüsitasyon timinde 6 ay çalışmış olmak ve Otomatik CPR cihazını kullanmında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

NOT:Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlarıyerin egetirmeyen adayların sözleşmeler ifesihedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. Maddesinde (Afıkrasının4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdak genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-657 sayılı Kanunun 53üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Buşekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2- 2016KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

IlI. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren15 gün içerisinde (12 Temmuz 2017-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında);

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyet ikimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.)

3- Adli Sicil Kaydı.

4- Lisans Mezunları için 2016 KPSSP3(B) grubu, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2016KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657'ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7- 1 Adet Fotoğraf ile birlikte,

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temi nedilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 2012/2964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen 'Ek madde 7' gereğince,

Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasa lişlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://www.hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak SelçukÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yedek adaylar sırası geldikçe http://www.hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

Bu ilan 117,494 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?