Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

24/06/2017 00:23:00
Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN

18 Haziran 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde Basın622047 ilan numarası ile sehven yayımlanan Üniversitemizin öğretim üyesi alımına ılıskın ilanımızın aşağıdaki tabloda Unvan. Yüksekokul Bolum ve Anabılım Dalı belirtilen kadronun ilanı aşağıda gösterildiği seklide düzeltilmiştir

Doçent 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Histoloji ve Embrıyoloji Anabllım Dalında doçentliğini almış ve kök hücre alanında yurt ıçı ve yurt dışı yayınları olmak

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23.. 25 ve 26. maddeleri ile Madde 23(c). 251c) .e 26lal ne dayanılarak hazırlanan vs Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGUI Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör Doçent Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

I.Adayin başvurduğu kadroya ait, anabılım dalı kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.0zgecmıs

3.2 adet fotoğraf

4.NÜFUS Cüzdan Fotokopisi

5.Doçentlık belgesi (Doçent ve Prolesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS. UDS veya rDS'den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanunun 23 maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir

7.ESOGU Akademik Yükseltilme ;e Atanma Başvuru Formu nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ı/e puanlanmış, yayın listesi (Butun /ayın dosyaları için CD seklinde de verilecektir ) (Profesör kadrosuna başvuracaklar ıcin biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları yurtiçi ve yurtdışı kongre .e konferans bildirileri yayın atıflarına ilişkin belgeler eğıtım-oğretım faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6. Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir),

8.Hızmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tum iletişim bilgileri (cep iş, ev telefonu .e e-maıl adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu taralından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 donemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup soz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Akciğer ve plevra kanseri ile ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Hematoloji uzmanı olmak ve kök hücre nakli konusunda yayınları ve çalışması olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

Kemik ve yumuşak doku tümörleri konusunda yurtdışı eğitimi almış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Deprem Mühendisliği alanında doçent olmak, riskli yapı tespiti ve yapıların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Kimya Mühendisliğinde doçent olmak, Biyokütle kaynaklarından biyoyakıt, aktif karbon ve karbon moleküler elek üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi

Pediatrik kalça ultrasonografisi üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Hematoloji uzmanı olmak ve kan bankası, immünoloji konusunda yurtdışı eğitimi olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Psikodrama temel aşama çalışmalarını tamamlamış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Hepatosellüler karsinomalar konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Yer altı maden açıklığı tasarımı ve doğal yapı taşları üzerine kaya mekaniği çalışmaları yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Görüntü işleme, bilgisayarla görü ve örüntü tanıma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Uyarlamalı kontrol, gezgin robotlar ve endüstriyel robotkolları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekominikasyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve biyomedikal örüntü tanıma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Endüstri Mühendisliği

Üretim ve Servis Sistemleri

Ajan temelli otonom gezgin robotların görev planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Jeoloji Mühendisliği

MadenYatakları-Jeokimya

Volkanik kayaçların jeokimyası, fiziksel volkanoloji ve nümerik modelleme çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Mimarlık tarihi alanında doktora yapmış olmak, Modern mimarlık eleştirisi, biyo-politika ve mimarlık, mimarlık ve edebiyat konularında çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Soğuk plazmanın farklı dental malzemeler üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Bilgisayar Bilimleri

Grup algoritma ve programlama alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Derin ekoloji, çevre etiği ve yerel yönetimler konularında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

İlkçağ felsefesi ve Türk-İslam düşüncesi üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Özel Eğitim alanında doçentliği olup kaynaştırmada öğretmen eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Eğitim Sosyolojisi alanında doçentliği olup alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi alanında doktora ve doçentliğe sahip olmak.

Doçent

1

1

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Atçılık ve Antrenörlüğü

At mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doçentliğini almış ve kök hücre alanında yurt içi ve yurt dışı yayınları olmak.

Doçent

1

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Beslenme ve metabolik hastalıklar konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Boyun cerrahisi alanında eğitim almış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Aile hekimliği uzmanı olmak, 2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Ürogenital sistem radyolojisinde görüntüleme çalışmaları ve yayınları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Akciğer kanserinde radyasyon pnömonisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Ön segment görüntüleme yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Deontoloji

Tıp tarihi ve etik alanında doktora yapmış olmak, son 2 yıldır lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Pillerin empedans analizleri ve modellemesi konularında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası örgütler ve BM sistemi konularında çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Kromozom anomalisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Turizm Fak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, Gastronomi ve turizmde nitelikli işgücü istihdamı konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bil. Fak.

Hemşirelik

Hemşirelik Yönetimi

Hemşirelik lisans mezunu, Hemşirelikte yönetim anabilim dalında doktora yapmış ve Hemşirelikte örgütsel destek ve iş doyumu üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Alveolar yarık onarımı ve üç boyutlu volumetrik analizler alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Ultrasonografi rehberliğinde girişimsel radyoloji uygulamaları ve alt çene eklemi alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ortodonti

Gülümseme estetiği ve üç boyutlu sefalometri alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Ziraat Fak.

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Keçilerde genetik kusurların tanımlanması konusunda doktora yapmış olmak.

Bu ilan 18,852 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?