Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

16/06/2017 09:01:00
Yazdır

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

Profesör kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için, başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birime şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro derecesi

Kadro sayısı

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Makine öğrenmesi ve bilgisayar ağları alanında çalışmaları bulunmak.

Biyomühendislik

Genetik ve Moleküler Mühendisliği

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Moleküler baskılama, afinite tedavi teknikleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

Yardımcı Doçent

3

1

Biyomühendislik alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Sistem biyolojisi uygulamaları ve biyoinformatik yöntemler konularında çalışmaları bulunmak.

Biyoproses Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Biyomühendislik alanında lisans ve doktora mezunu olmak, rekombinant protein üretimi ve biyoteknolojik prosesler alanlarında çalışmaları bulunmak.

Hücre ve Doku Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mikotoksinler ve küflerin moleküler identifikasyonu alanlarında çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Telekomünikasyon, bilgi kuramı ve kanal kodlama konularında çalışmaları bulunmak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Yardımcı Doçent

3

1

Endüstri Mühendisliği lisans ve doktora mezunu olmak, sağlık alanında yöneylem araştırması uygulamaları ve risk analizi konularında çalışma yapmış olmak.

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

Maden İşletme

Doçent

1

1

Kaya Mekaniği, kırılma mekaniği ve Geoteknik alanında çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Katı cisimler mekaniği, Hesaplamalı mekanik, Kompozit malzemeler mekaniği konularında çalışmaları bulunmak.

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Yardımcı Doçent

3

1

Süperiletken, yarı iletken, topolojik yalıtkan, metal tabanlı malzemeler ve nanomanyetik aygıtlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Siyasi tarih alanında çalışmaları bulunmak.

YADYO

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yardımcı Doçent

3

1

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olmak, Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Finansman

Yardımcı Doçent

3

1

Finans alanında doktora yapmış olmak, Sermaye piyasaları ve firma değerlemesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim Teknolojileri

Yardımcı Doçent

3

1

Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Pazarlama

Yardımcı Doçent

3

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak, Reklamcılık ve Sosyal pazarlama konularında çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık alanında lisans ve doktora mezunu olmak, Yapı fiziği alanında çalışmaları bulunmak .

Restorasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Mimarlık alanında lisans ve doktora mezunu olmak.

Bu ilan 3,809 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?