Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Prodüktivite Merkezi'nin Merkez Teşkilatında (22 adet), İstanbul (2 adet), Karadeniz (Trabzon-1 adet) ve Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-1 adet) Bölge Müdürlüklerinde Verimlilik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere toplam 26 adet "Verimlilik Uzman Yardımcısı" kadrosu için giriş sınavı açılacaktır.
06/07/2007 15:45:00
Yazdır

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ (MPM) VERİMLİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Milli Prodüktivite Merkezi'nin Merkez Teşkilatında (22 adet), İstanbul (2 adet), Karadeniz (Trabzon-1 adet) ve Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-1 adet) Bölge Müdürlüklerinde Verimlilik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere toplam 26 adet "Verimlilik Uzman Yardımcısı" kadrosu için giriş sınavı açılacaktır. Verimlilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Milli Prodüktivite Merkezi'nce yapılacak "Yazılı Meslek" ve "Sözlü" sınavlarından oluşmaktadır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1- MPM Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımak;
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl erteletmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
- Daha önce cezalı olarak MPM' den çıkarılmış veya müstafi sayılmış olmamak,

2- 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- a) Merkez Teşkilatımızda çalışacaklar için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi, işletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

b) İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışacaklar için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Uluslararası ilişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Karadeniz (Trabzon) Bölge Müdürlüğünde çalışacaklar için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bitkisel Üretim (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri) bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
d) Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) Bölge Müdürlüğünde çalışacaklar için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4- MPM Bölge Müdürlüklerinde görev almak üzere, belirtilen Bölgede çalışılacağına dair yazılı bir taahhütname vermek,
5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 veya 30 Haziran-1 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, MPM Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca aşağıda belirlenen asgari koşulları sağlamak;

- Yabancı Dil testinde doğru cevap sayısının en az 39 olması;
- Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi, Ziraat Mühendisliği Bitkisel Üretim (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri) ve Matematik bölümleri mezunlarının KPSSP1 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Genel Yetenek testine en az 42 doğru cevap vermiş olması;
- işletme bölümü mezunlarının KPSSP99 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve İşletme testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- İktisat bölümü mezunlarının KPSSP98 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve İktisat testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- Kamu Yönetimi bölümü mezunlarının KPSSP30 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Kamu Yönetimi testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- Maliye bölümü mezunlarının KPSSP24 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Maliye testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- Uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının KPSSP33 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Uluslararası ilişkiler testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- Ekonometri bölümü mezunlarının KPSSP34 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Ekonometri testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- istatistik bölümü mezunlarının KPSSP25 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve İstatistik testine en az 28 doğru cevap vermiş olması;
- Sosyoloji bölümü mezunlarının KPSSP3 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Genel Kültür testine en az 42 doğru cevap vermiş olması;
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Bilimleri bölümleri mezunlarının KPSSP10 puan türünden en az 75 ve üzerinde puan alması ve Eğitim Bilimleri testine en az 84 doğru cevap vermiş olması;
Yukarıdaki şartları taşıyan başvuru sayısı fazla olduğu takdirde Merkez en yüksek puandan itibaren yapacağı sıralamaya göre belirleyeceği sayıda adayı giriş sınavına çağırmakta serbesttir.

SINAV ŞEKLİ VE YERİ
1- Merkezimizce yapılacak giriş sınavı "Yazılı Meslek Sınavı" ve "Sözlü Sınavı" şeklinde iki aşamalı olup; MPM Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca, "Yazılı Meslek Sınavı"ndan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar "Sözlü Sınavı"na alınacaklardır.
2- Sınavlar "Gelibolu Sokak No:5 06690 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Merkez binamızda gerçekleştirilecek olup; "Yazılı Meslek Sınavı" 25 ve/veya 26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU
1- Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
a) Nüfus Hüviyet cüzdanının tasdikli sureti,
b) Yüksek öğrenim diplomasının/mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
c) Özgeçmiş,
d) Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
e) Askerlik terhis belgesi veya askerlik hizmetinin en az 2 yıl ertelenmiş olduğuna ilişkin tecil belgesi,
f) KPSS sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
g) MPM'den temin edilip doldurulacak "İş İsteme Dilekçesi" (istenildiği takdirde MPM web sayfası htpp://www.mpm.org.tr adresinden de sağlanabilir).

2- Sınava başvurusu kabul edilerek 25 ve/veya 26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılacak "Yazılı Meslek Sınavı"na girecek adayların listesi MPM web sayfasında yayınlanacak ve Merkez Binamızda ilan edilecektir.
3- "Yazılı Meslek Sınavı"nı kazanan adayların listesi MPM web sayfasında yayınlanacak, Merkez Binamızda ilan edilecek ve "Yazılı Meslek Sınavı"nı kazanan adaylara yapılacak sözlü sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir.
4- Sınava katılabilmek için istenen belgelerin en geç 17 Ağustos 2007 tarihi mesai bitimine kadar "MPM Güneş Sokak No:5 Kavaklıdere-ANKARA" adresinde bulunan insan Kaynakları Bölüm Başkanlığı'na şahsen elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5- Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi "Milli Prodüktivite Merkezi, insan Kaynakları Bölüm Başkanlığı 0 312 467 55 90/301 veya 337 nolu telefonlarından sağlanabilir.

Bu ilan 96,422 defa okundu. 63 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?