Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alım ilanı

06/07/2007 15:41:00
Yazdır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU ALINACAKTIR

İLAN:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Belediye Zabıtası Yönetmeliği?nin 13. maddesindeki Zabıta Memurluğuna atanma şartlarına göre boş Zabıta Memuru kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

3- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004-2006 sınavlarına girmiş, 75 ve üzeri puanı almış olmak,

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya Lise Dengi Meslek okulu mezunu, 2 yıllık Yüksek Okul mezunu veya 4 yıllık Yüksek Okul Mezunu olmak, (Yurtdışından mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak),

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak

ve boyun 1 metre den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark

olmamak (Boy ve kilo tespiti Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, Zabıta görevini düzenli bir biçimde yapmaya

engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa

karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm

giymemiş olmak? tır.

1

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.kocaeli.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
GİH Zabıta Memuru 11 29 E Lise, Lise dengi Meslek Okulu Mezunu
GİH Zabıta Memuru 10 21 E-K Lise, Lise dengi Meslek Okulu Mezunu
GİH Zabıta Memuru 9 50 E-K Yüksel Okulu Mezunu
GİH Zabıta Memuru 8 50 E-K Yüksek Okul Mezunu
T O P L A M 150

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 16/07/2007 tarihinde başlayacak ve 20/07/2007 günü mesai bitiminde sona erecektir.Başvurular; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı?na ait ?D-100 Karayolu Üzeri, Orduevi Karşısı, Seka Alanı (Eski Seka Fabrikası) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binası, Giriş Kat, İZMİT-KOCAELİ? adresinde bulunan Başvuru Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu ( Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek veya www.kocaeli.bel.tr adresinden indirilecektir),

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir),

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. Vatandaşlık No?su olan),

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi,

5- 2 adet yeni vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formu?na yapıştırılacaktır).

DEĞERLENDİRME:

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan 75 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sözlü sınavdan 75 ve üzeri puan alan adayların sözlü sınav puanı ve KPSS puanı toplanıp ikiye bölünerek başarı puanı bulunur.En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yedek aday ilan edilecektir.Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

2

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ?Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza, A Blok. İzmit / KOCAELİ? adresindeki Merkez binası 9. katta bulunan 6 no?lu toplantı salonunda 20.08.2007 Pazartesi günü saat: 09.30?da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 20 Ağustos 2007 Pazartesi günü tamamı bitirilemediği takdirde 21-22-23-24 Ağustos 2007 tarihlerinde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava çağrılan adaylar, sözlü sınava girmeden önce Belediyemizin aynı adreste B blok 2. katında bulunan Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına mesai saatleri içinde başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırarak Sınav Giriş Belgesi ekinde kendilerine gönderilen Boy ve Kilo Tespit Formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat?tan oluşacaktır.

Sınav sonuçları (www.kocaeli.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan 67,003 defa okundu. 52 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?