Jandarma Genel Komutanlığı Komando Uzman Erbaş Alım İlanı

24/06/2007 22:19:00
Yazdır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU

J.Gn.K.lığının Bağlı Birliklerinde İstihdam Edilmek Üzere Komando Branşında Uzman Erbaş Alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. En az lise ve dengi okul mezunu veya Askerlik hizmeti sırasında üstün hizmet/başarı belgesi verilerek değerlendirilenler için en az ilköğretim mezunu olmak.

c. Müracaat tarihi itibari (01 Temmuz 2007) ile 26 yaşından gün almamış olmak. (01 Temmuz 1982 tarihinden önce doğanlar müracaat edemeyeceklerdir.)

ç. Terhis tarihi üzerinden (3) yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (01 Temmuz 2004 tarihinden önce terhis olanlar müracaat edemeyeceklerdir.)

d. Muvazzaf askerlik hizmetini komando birliklerinde, J.Özel Hrk.Tb.K.lıklarında veya Komd. Er Eğt.Birliklerinde ?Komando? olarak yapmış olmak ve terhis belgesi ile belgelendirmek.

e. En az 169 cm. boyunda olmak koşuluyla, kilosu internette yayınlanan nomoğramda belirtilen sınırlar arasında olmak.

f. T.S.K.?nde daha önce subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

g. Yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kontrol değerlendirme testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak.

ğ. Sevk edileceği asker hastanelerinden ?Komando Uzman Erbaş Olur? sağlık raporu almak.

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 nci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

j. T.S.K.?nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, ideolojik görüş benimsememiş ve bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

Adaylar, J.Gn.K.lığı internet sayfasını www.jandarm.tsk.mil.tr inceleyerek, örneğine uygun istenen belgeleri eksiksiz olarak PTT/Kargo veya şahsen en geç 30 Ağustos 2007 günü mesai bitimine kadar J.Okullar K.lığı Uzman Erbaş Kayıt-Kabul Komisyon Başkanlığı 06835 Beytepe/ANKARA adresinde bulunduracaklar, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU SONUÇLARI, SINAVLAR VE DUYURU:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar en geç 10 Eylül 2007 tarihinde internet adresinden yayımlanacak, başvuru şartlarını taşımayan, eksik ve yanlış belge ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve belgeleri iade edilmeyecektir.

b. Yazılı sınav 15 Eylül 2007 tarihinde saat 09.30?da J.Okullar K.lığı Beytepe/ANKARA adresinde yapılacak, sonuçlar aynı gün saat:19.00?a kadar sadece internet adresinden duyurulacaktır.

c. Ön sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi ile Mülakat : 16-19 Eylül 2007 tarihleri arasında, kimin hangi tarihte teste tabi tutulacağı, yazılı sınav sonuçları ile birlikte sadece internet adresinden duyurulacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilerek, yazılı sınava katılacak adaylar internet adresinde belirtilen belgeleri açıklandığı şekilde tanzim ederek, yazılı sınava gelirken beraberinde getirecektir.

Bu ilan 280,058 defa okundu. 107 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?