Süleyman Demirel Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

18/05/2017 10:00:00
Yazdır

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen
anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK'ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

-Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23'üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD. NİTELİĞİ

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1 Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda uzman olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1 Diferansiyel Operatörlerin Polinomsal demetleri ve Spektral Analizleri üzerine çalışmalara sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doç.

1

1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Alanında tamamlamış olmak ve Dördüncü nesil Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yrd.Doç.

1

1 Doktorasını Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Alanında tamamlamış olmak ve Sayısal Görüntülerde veri gizleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Yrd.Doç.

1

1 Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği ABD'da yapmış olmak. Hastanelerde Çoklu malzeme durumunda Stok Eniyilemesi ve Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesinde Uzman Sistem Yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1 Hidrodinamik ve su kalite modelleme konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Yrd.Doç.

1

1 Peyzaj Mimari Unvanına sahip olmak. Doktorasını Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalında yapmak, Ekosistem Servisleri kapsamında

Kırsal Turizm konusunda çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Yrd.Doç.

1

1 Şehir ve Bölge Planlama Lisans Unvanına sahip olmak. Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yapmış olmak,

Özelleştirmenin Kent Planlamasına Etkileri konusunda doktora yapmak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Konusunda Görev almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1 Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi,Berezin sembolü ve Duhamel çarpımının uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1 Genelleştirilmiş parçalı sabit argümanlı ve impalsif diferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

1

1 Popüler Kültür ve Yönetim Zihniyeti konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Profesör

1

1 Periferik sinir blokları eğitici sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1 Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak ve MALDITOF-MS sistem sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

iç Hastalıkları

Profesör

1

1 Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı olmak ve Esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda serum gama glutamil transferaz düzeyinin sabah kan basıncı yükselmesine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1 Meme kanserinde konvansiyonel ve moleküler genetik çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanında doktora tezi

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yrd.Doç.

1

1 Regresyon modellerinde çoklu bağlantı sorununun giderilmesi ve mekansal regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1 Pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında levetirasetam tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

1

1 Transplantasyon anestezisi konusunda tecrübesi olmak. Pediatrik hastalarda kas gevşeticisiz hava yolu sağlanmasında farklı yöntemleri karşılaştıran çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

1 Ultrasonografi ile santral venöz basınç ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması ve parasetamol intoksikasyonu konularında çalışmaları olmak.

1 Etkili öğretim semineri katılım sertifikası olmak. Magnetik rezonans kolanjiopankreatografi üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

1 Meme kanserleri ve meme kanserinde sterotaksik biyopsi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

1 7-12 yaş gurubu çocuklarda psikotropik ilaç kullanımının ağız sağlığına olan etkisi hususunda çalışmış olmak.

iktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

iktisat

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1 Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.Kriz (afet) yönetimi, küreselleşme, engellilere yönelik kamu politikaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi Ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1 Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak.Yerel Siyaset, parti ve seçim sistemleri, siyasal kutuplaşma alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

insan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.

3

1 Stratejik planlama liderlik davranışı alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

İktisat

iktisadi Gelişme ve

Uluslararası iktisat

Yrd.Doç.

1

1 Mikro kredi alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve idari

Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd.Doç.

1

1 Mekansal ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1 Sert kabuklu meyvelerde seleksiyon ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1 Yumuşak çekirdekli meyvelerde dikim sistemleri konusunda ve meyve gen kaynaklarının incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1 Tarım politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

1 Anadolu Karaçamında Populasyonlar arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik konusunda doktora yapmış olmak, Ardıç ve Karaçam türlerinde tohum ve fidanlık tekniği konularında çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1 Miscanthus'daki selüloz, hemiselüloz ve ligninin teknolojik özellikleri üzerine çalışmış olmak. Odun kimyasında yapay sinir ağları

(ANN)uygulamaları ile çalışmalar yapmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi

Doçent

1

1 İsparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki ilişkiler konusunda doktora

yapmış olmak. Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Yrd.Doç.

1

1 Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak, Resimlerarasılık ve Göstergelerarasılık alanında fotoğraf ve resim sanatı ile ilgili çalışma yapmış olmak

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1 Üç boyutlu sanal internet uygulamaları ve JavaScript ile nesnelerin modellenmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Söylem çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Vatandaşlık değerleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

1 Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.Engelli öğrencilere Fen Bilgisi eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1 ilgili alanda Doçentlik unvanı almak.Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Profesör

1

1 Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Gövde-Motor Bakım

Yrd.Doç.

3

1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Uçak gövde-motor bakım ABD'da doktora yapmış olmak, Gaz türbini soğutma kanallarında rib kullanımının akış yapısına ve ısı transferine etkisi, gaz türbinli motorların ekserji analizi, gaz türbinli motorlarda emisyon-yanma ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

Bu ilan 10,766 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?