Mersin Bozyazı SYDV personel alım ilanı

15/05/2017 10:42:00
Yazdır

T.C. BOZYAZI KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BİR (1 ) BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Bozyazı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen " Norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar" ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde (1) bir Büro Görevlisi Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel işe alınacaktır.

A- SINAVDA UYGULANACAK ESASLAR

1-Sınavla ilgili ilan Bozyazı Kaymakamlığı'nın http://www.bozyazi.gov.tr/, Mersin Valiliğinin http://www.mersin.gov.tr, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ adresinde ve ulusal çapta yayın yapan konuyla ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

2-Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan web sayfası (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx) üzerinden 15.05.2017- 29.05.2017 tarihleri arasında (29.05.2017 tarihi dahil) mesai bitimine kadar yapılacaktır.

3-Başvuruda bulunan adaylar içerisinden , KPSS P3 puan türünde en yüksek puanı alandan başlamak üzere kadro sayısının 5 (Beş) katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.

4-Başvuruda bulunan adaylar istenilen belgeleri Bozyazı Kaymakamlığı Hükümet Binası Kat:1 NO:118 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 02.06.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

5-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara ayrı ayrı tebligat yapılmayacak, sonuçları elektronik ortamdan takip edeceklerdir.

6- Mülakat sınavı 06.06.2017 Salı günü Bozyazı Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakata girecek adaylar 06.06.2017 Salı günü saat 9.30' da Vakıf hizmet bürosunda hazır bulunacaklardır.

7-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 06.06.2017 Salı günü Saat:10.00' da yapılacak Bilgisayar Uygulama sınavından 70 ve üzeri puan aldıkları takdirde, 06.06.2017 tarihinde saat 14.00'da sözlü mülakat sınavına alınacaktır.

8-Mülakat sonuçları Bozyazı Kaymakamlığı http://www.bozyazi.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır .

9- Vakfımız sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

B- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,

3) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

4) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

5) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7) Türk Ceza Kanununun 53. üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8) 2015- 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az altmış (60) puan almak.

9)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürü bulunmama,

10)İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,"

11)İşe alınacak personel için 3 ay deneme süresi olacaktır.

C- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

2- Bilgisayar eğitimi aldığına dair belge sahibi olmak ve bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. (Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olup, müracaat eden adaylar için herhangi bir belge gerekmemektedir.)

D- ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru belgesi ve özgeçmiş ( Varsa adaya ait sertifikalar)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

3- KPSS P3 sınav sonuç belgesinin aslı yada ÖSYM' resmi internet sitesinden sınav sonuç belgesi,

4- Sabıka kaydı,

5- Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

6-Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

7- Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

8-En az B Sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,

9-Bilgisayar eğitimi aldığına dair belge, ( Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olup, müracaat eden adaylar için herhangi bir belge gerekmemektedir.)

10- Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu (Sadece Mülakat Sınavında başarılı olan adaydan mülakat sonuçlarının ilanından sonra istenecektir. )

E- DİĞER HUSUSLAR

1-Mülakatta başarılı olan aday mülakat sonuçlarının ilanından itibaren 7 iş günü içerisinde tam teşekküllü hastaneden heyet raporu alarak Vakıf Başkanlığına sunacaklardır.

2-Mülakatta başarılı olan aday, Vakıf tarafından güvenlik soruşturması yaptırıldıktan sonra BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME imzalayarak işe başlatılacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

BOZYAZI SYDV. BŞK.

İletişim Bilgileri : 0.324 8512319(FAX) TEL : 0.324.8512319

Bu ilan 15,818 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?