İstanbul Maden Metaller İhracatçılar Birliği UR-GE Proje Uzmanı Alım İlanı

21/04/2017 12:06:00
Yazdır

Proje Sorumlusu

İstanbul Maden Metaller İhracatçılar Birliği Genel

İstanbul(Avr.)(Bahçelievler)

GENEL NİTELİKLER

İDDMİB UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB)tarafındanyürütülmekte olan, "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı"projesi kapsamında, projenin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesi amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerinde görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli proje uzmanı aranmaktadır.

Birliğimizce proje süresince istihdam edilmek üzere (ilk 2 ay deneme süreli) belirli hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Başvuracak adayların mutlaka "Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması" gerektiğinden, bu kriterleri karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 05 Mayıs 2017 Cuma mesai bitimine kadar (saat 17:30)

Genel nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

Tercihen ikinci yabancı dil bilen,

Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,

İletişim yönü kuvvetli,

Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,

MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje elemanı alınacaktır.

İŞ TANIMI

. UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

. Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

. Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

. Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

. Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek

. Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

. Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Aday Kriterleri

Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü: Diğer

Departman: İş Geliştirme

Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi: Uzman

Personel Sayısı: 1

Ülke/Şehir: İstanbul(Avr.)(Bahçelievler)

Özgür İnan - ozgur.inan@immib.org.tr

Buğra Erol - bugra.erol@immib.org.tr

Bu ilan 6,802 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?