Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

21/04/2017 08:36:00
Yazdır

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine" göre düzenleyecekleri profesör kadroları için 6 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilgili birimlere imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Genel Fizik ABD.

Prof.

1

Magnetik alanda akının kuantumlanması konusu üzerine çalışmaları olmak

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji ABD.

Yrd. Doç.

1

Anadolu'da kültler konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi ABD.

Yrd. Doç.

1

İktisat lisans mezunu olup, iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları olmak

Yrd. Doç.

1

İktisat lisans mezunu olup iktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Enflasyon ve Merkez Bankasının güvenilirliği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Uzaktan Algılama ABD

Yrd. Doç.

1

Uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, görüntü işleme teknikleri ile jeolojik havza analizi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği ABD.

Yrd. Doç.

1

Proteinlerin fonksiyonel özellikleri, enkapsulasyon ve biyoyararlılık ile gıda ambalajlama üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ABD.

Yrd. Doç.

1

Turizm rehberliği lisans mezunu olup, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm işletmeciliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını çevre mühendisliği alanında yapmış olmak. Mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojileri PR.

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını jeofizik alanında yapmış olmak. Zemin ve havza yapılarının deprem sırasındaki dinamik davranışlarının sismolojik yöntemlerle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi ABD:

Yrd. Doç.

1

Atomik güç mikroskobu ile prion hastalıklar hakkında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Yrd. Doç.

1

Gelişme geriliği olan gebelerde paraoksonaz enzimlerinin etkisi konusunda çalışmaları olmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji ABD

Yrd. Doç.

1

Düşük enjeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında koroner arter hastalığının yaygınlığı konusunda çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç.

1

Nefroloji uzmanlığına sahip olup Behçet hastalığı konusunda çalışmaları olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç.

1

Preeklamptik anne ve bebeklerinde mortalite ve morbidite ile ilişkili markir çalışması yapmış olmak

Bu ilan 3,943 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
MHRS'den memnun musunuz?