Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

20/04/2017 08:40:00
Yazdır

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine" uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6'şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

İyon Kanalları ve kalp elektrofizyoloji alanında çalışmış olmak, Biyofizik alanında Doktora ve Doçentliği olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Doktora çalışmasını farelerde embriyo implantasyonu konusunda yapmış olmak, Yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Genetik Bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak, Ailesel meme ve over kanser sendromlarına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunmuş olmak ve bu hastalıkların moleküler genetik tanısında en az 3 yıllık deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hematoloji uzmanı olmak, Kemik iliği transplantasyon merkezinde en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Nefroloji uzmanı olmak, Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikasına sahip olmak, Hematolojik malignitesi olan ve kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda gelişen enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde deneyimli olmak, Diyabetik ayak enfeksiyonları tanı ve tedavisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. Yurtdışında baş boyun kanserleri üzerine çalışmış olmak. Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak. Uçuş hekimliği sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Gelişim Biyolojisi Doçenti olmak, ÜYTE Embriyolojisi ve ICSI sertifikaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Üremeye yardımcı tedavi klinik eğitimi sertifikası olmak, Robotik cerrahi uygulama sertifikası olmak, Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

T.C. Sağlık Bakanlığı üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Da Vinci robotik cerrahi eğitim programı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Günübirlik anestezi ve ameliyathane dışı anestezi konusunda deneyimli olmak, Ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Dermatopatoloji ve erkek genital sistem patolojisi konularında çalışmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Fiziği

Profesör

1

1

Yıldız tayfçekeri tasarımı konusunda deneyimli ve ders veriyor olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Ekoloji

Profesör

1

1

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Vektör ekolojisi ve kontrolü alanında yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

1

Dönme matrisleri ve kuaterniyonlar konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Çok dillilik ve yabancı dil eğitimi politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Marka değeri ve perakendeci markalı ürünler hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

İmalat yöntemleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Profesör

1

1

Enerji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Betonarme yapıların çelik yapı elemanları ile güçlendirilmesi ve burkulması engellenmiş çelik çaprazlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitiminde ekonomi okur-yazarlığı üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Fen Bilgisi eğitimi alanında almış olmak. Fen kaygısı ve modellemeye dayalı fen öğretimi alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çocukların görsel göstergeleri anlama düzeyleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzikoloji

Profesör

1

1

İşitme eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzikoloji

Profesör

1

1

Müzik ve kültürel kimlik, Müzik ve etnik aidiyet, Balkanlarda müzik konularında uluslararası yayınları bulunmak. Dünya müzik kültürleri, müzik ve toplumsal cinsiyet, kültürel müzikoloji alanlarında ders veriyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

Doçentlik temel alanı Sinema Sosyolojisi olmak, Türk Sineması alanında çalışmaları olmak, Yurtdışı deneyimi olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak, Halkla İlişkiler ve propaganda konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Fesefesi

Profesör

1

1

Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak. Tanrı tasavvuru ve mevlana düşüncesi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

1

Su Ürünleri İşleme konularında çalışmak ve alanında uluslararası kitap yazmış olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Deniz Biyolojisi

Doçent

1

1

Sucul canlılar mikrobiyolojisi, Genetiği ve bakterioloji alanında çalışıyor ve ilgili alanda yayınları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Peyzaj tasarımı ve erişebilirlik alanlarında çalışmaları olmak.

Manavgat Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Profesör

1

1

Alternatif Turizm alanında çalışmalarda bulunmak. Tarihi eserlerin mikrobiyolojik korozyonu ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak.

Bu ilan 7,364 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?