TÜBİTAK UME İşçi Alım İlanı

19/04/2017 17:51:00
Yazdır

TÜBİTAK

UM E

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.UME.04/2017-3

1- Referans Kodu: UME.G4IK1-01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak İnsan Kaynakları personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Tarih, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Özlük ve bordro işlemleri konusunda 1 yıl deneyim sahibi olmak,

Genel Muhasebe uygulamalarına hakim olmak,

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na hakim olmak,

SGK uygulama işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Ofis uygulamalarına hakim olmak.

2- Referans Kodu: UME.G4BR1-02 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Gerçekleştirme İşlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ve Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Ekonomi, Ekonometri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Muhasebe işlemleri konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Çalışma Belgesi aranmaktadır).

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Gerçekleştirme işlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ilgili sistemlere veri girişi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Ofis uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak.

3- Referans Kodu: UME.G4SA1-03 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Satınalma Birimi faaliyet ve sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemleri yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Gümrük İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Satınalma (Yurtiçi ve/veya Yurtdışı) uygulamaları konularında 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Ofis uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak,

İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.

4- Referans Kodu: UME.G4SA2-04 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Satınalma Birimi faaliyet ve sorumluluk alanlarındaki süreçler ile İhale süreçlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

4.2- İşin Tanımı Ve Özellikleri

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Kamu İhale Kanunu uygulamaları konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Çalışma Belgesi aranmaktadır).

4.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak,

İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.

5- Referans Kodu: UME.G4SG1-05 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Kurumsal Gelişim Birimi iş ve iş süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- İşin Tanımı Ve Özellikleri

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Pazarlama, Pazar Araştırması, Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Hedef Pazarın Belirlenmesi konularında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Çalışma Belgesi aranmaktadır).

5.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis Programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

Seyahat engeli olmamak,

İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.

6- Referans Kodu: UME.G4SG2-06 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Kurumsal Gelişim Birimi iş ve iş süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- İşin Tanımı Ve Özellikleri

6.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Bölümleri, İktisat, İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Rapor hazırlama, Ar-Ge projeleri idari hazırlık süreçleri, projelerin idari raporlarının hazırlanması, istatistik veri toplama ve işleme, stratejik yönetim, müşteri ilişkileri konularında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Çalışma Belgesi aranmaktadır).

6.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis Programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

Seyahat engeli olmamak,

İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.

7- Referans Kodu: UME.G4SK1-07 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Ayniyat ve Stok Kontrol iş ve işlemlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

7.2- İşin Tanımı Ve Özellikleri

7.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Denetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis Programlarına ileri düzeyde hakim olmak.

8- Referans Kodu: UME.G4UI1-08 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Uluslararası ilişkiler biriminde uluslararası hizmet, tanıtım ve iletişim iş süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

8.2- İşin Tanımı Ve Özellikleri

8.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İktisat, İşletme, İstatistik, İngiliz Dil ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2.2- İş Geliştirme, İletişim, Proje Yönetimi veya Müşteri İlişkileri konularında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak (Çalışma belgesi aranmaktadır.)

8.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis Programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

Kamu sektörü tecrübesine sahip olmak,

Yurtdışı hizmet talepleri için tekliflerin hazırlanması, hizmet süreçlerinin takibi, uluslararası kurumlar ile iletişimin sağlanması, uluslararası konular ile ilgili resmi yazışmaların yapılması, yurtdışı kurumlar nezdinde tanıtıma yönelik faaliyetler konusunda görev almış olmak,

İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak, Fransızca veya Rusça dil bilgisine sahip olmak.

9- Referans Kodu: UME.G4GE1-09 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

9.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgi Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon

bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

9.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak,

Genel evrak, kayıt, takip destek, kütüphane ve arşiv konularında 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Kütüphane ve arşiv veritabanı programları kullanabiliyor olmak.

10- Referans Kodu: UME.G4II1-10 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

10.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

İdari ve Sosyal Hizmetler süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Ekonomi, Yönetim Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi ve Finans, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Muhasebe, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

10.2.2- Tercih edilen nitelikler;

Microsoft Ofis Uygulamalarına hakim olmak,

Hak ediş düzenleme, muhasebe işlemleri, toplantı organizasyonları ve raporlama konularında mesleki tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

¦ Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10'000 > 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

¦ Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not sistemleri

100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1*

60

55

157

480

C

C

C

Sınav Puanı2**

65

61

173

500

B

C

C

*: Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

**: Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları

aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyenlerden İngilizce yeterlilik koşulu

aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.ume.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Diploma - Çıkış Belgesi fotokopisi (İlgili pozisyona ait öğrenim durumunu gösterir diplomalar) (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de sisteme eklemeleri gerekmektedir),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı Dil Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü Belgesi,

ÖSYM - ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM - ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Askerlik durum belgesi.

c) Başvuruların en geç 10/05/2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Adaylar en fazla 1 (bir) adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan

"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre; en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel

Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Her bir referans kodu için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar,

"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve UME'nin (www.ume.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylara bilgilendirmeler Başvuru Formlarında bildirilen elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Gebze Yerleşkesi P.K-54 41470 Gebze - KOCAELİ

E-Posta: ume.insankaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 679 50 00/ 2513

Bu ilan 19,228 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?