Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

17/04/2017 09:22:00
Yazdır

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi : 17.04.2017

Başvuru Tarihi : 17.04.2017

Son Başvuru Tarihi : 02.05.2017

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Fen Eğitimi alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Fen eğitiminde kavram yanılgıları fen öğretimi öz yeterlik inançları ve meta analiz konularında çalışmaları olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Atom transfer radikal, tersinir katılmalı/ayrışmalı zincir transfer, halka açılması polimerizasyonları, fotopolimerizasyon ve kopolimer sentezi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Havayolu ve ekipmanı alanında SCI, SCI expandet kapsamındaki dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası ABD.

Profesör

1

1

Vergi gelirleri, borçlanma ve ekonomik büyüme konularında çalışmaları olmak.

5

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olup, turizm talebi ve imajı üzerine çalışmış olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olmak, DINA Model ve ölçeklerde derecelendirme
konularında çalışma yapmış olmak.

7

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak, Evlilik Uyumu ile ilgili konularda bilimsel çalışma yapmış olmak.

8

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

5

1

Boyarmadde ve oksim komplekslerine nitritin katalitik etkisini voltametri ile çalışmış olmak.

9

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Nesiller arasında ve Türk göçmenlerde dini ve kültürel değişme üzerine çalışmaları olmak.

10

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

X ve gama ışını dedektörlerinin karakterizasyonu, kalınlık tayini ve katılarda difizyon üzerine çalışmalar yapmış olmak

11

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Nötron saçılması, moleküler dinamik simülasyon ve protein dinamiği üzerine çalışmış olmak.

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Altın katalizörlüğünde alkin siklizasyonu ve azometin iminlerin katılma reaksiyonları üzerine çalışmaları olmak

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış ve baharatlarda anti oksidan gastroprotektif ve anti enflamatuvar çalışmalar yapmış olmak

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk cerrahisi uzmanı olmak.

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Hematoloji uzmanı olup, Akut lösemilerde prognoza etki eden faktörler üzerine çalışmalar yapmış olmak

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Hematoloji uzmanı olup Troid hastalarında trombin ile aktive edilebilen fibrinoliz inhibitör antijen (TAFI) üzerine çalışma yapmış olmak.

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Aort kök replasmanı, Pulmoner otogreft ve Postinfarkt ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Nefroloji uzmanı olmak

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Spinal kord yaralanmaları ve travmatik beyin hasarlı hastalarda nörojenik mesane ile ilgili çalışmaları olmak.

21

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Acil serviste el bilek travmaları ve karbon monoksit zehirlenmeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

23

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı uzmanı olmak.

24

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Yurtdışında ERCP ile ilgili deneyimi olmak.

25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Koroner multi dedektör bt anjiyografi ve iliyak arter anevrizma rüptürü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

26

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

Bu ilan 8,115 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?