Muş İl Özel İdaresi memur alım ilanı

28/05/2007 16:42:00
Yazdır
MUŞ İL ÖZEL İDARESİNE 2007 YILINDA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN KADRO İLANI

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sınav Yönetmeliğine göre Muş İl Özel idaresinde görev yapmak Özere aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi ve niteliği belirtilen kadrolara atama yapılacaktır.

Atanacakların; .

Türk Vatandaşı olmak
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak
(Resmi Sağlık Kurul Raporu istenilecektir.)
Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak

- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edîlmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas-gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

7- a-) Başvuran adaylardan Lisans düzeyi için KPSSP3 (2004 veya 2006) puanı, On Lisans düzeyi için KPSSP93
(2004 veya 2006) puanı, Lise düzeyi için KPSSP94 (2004 veya 2006) puanı aranacaktır.

b-) Her düzey için KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak. (2004 veya 2006)

8- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

9-Sınav Bitlis Yolu üzerinde ki Muş İl Özel idare Hizmet Binasında 8 / 06 / 2007 tarihinde saat 9:00 da sözlü şekilde yapılacak olup, idare başvuranların KPSS basan puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. 10-) Sınav Konular:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk tikeleri ve inkılap Tarihi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı
Mesleki Konularda Uygulama ile ilgili olacaktır
11-) Başvurular Muş İl özel İdaresi İnsan Kaynaklan ve Eğitim birimine şahsen yapılmaktadır.

Son Başvuru Tarihi 01/06/2007 mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

12-) Başvuru için istenen evrak:

T.C.Kimlik Numarası
KPSS Sonuç Belgesi
13-) Sınav Şekli ve Değerlendirme Yöntemi - Sınav Sonuçlarının İlanı:

Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

Kurum Sınavı Basan Puanı Sözlü sınav notunun % 100 'dur.

Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı basan puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle belirlenir, iki

sınav ortalaması 60 puan altında olanlar elenir.

Sınav sonuçlan Muş özel İdare İlan Panosunda ilan edilir, kazananlara yazılı olarak bildirilir.

Atamalar sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde adayların şahsi başvurusu ile gerçekleştirilecektir, asil adayların başvuru yapmaması

durumunda yedek adayların ataması değerlendirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından basan sırasına göre atama yapılır.

Bu ilan 19,805 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?