Afyonkarahisar İli Evciler İlçesi Gökçek Belediyesi memur alım ilanı

21/05/2007 15:48:00
Yazdır

AFYONKARAHİSAR EVCİLER İLÇESİ GÖKÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 47. maddesi, 'Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" esaslarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenip 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabı olarak aşağıda sınıf, derecesi, öğrenim durumu ve miktarları yazılı kadrolara memur alınacaktır.

A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ KOD ve BİLGİLERİ :
K-l . Belediyenizde münhal bulunan G.I.H sınıfından 1 adet 11/5 dereceli Memur.
K-2 . Belediyenizde münhal bulunan G.I.H sınıfından 1 adet 11/5 dereceli Tahsildar
K-3 . Belediyemizde münhal bulunan T.H sınıfından 1 adet 9/1 dereceli Tekniker
K-4. Belediyemizde münhal bulunan S.H. sınıfından 1 adet 8/1 dereceli Veteriner Hekim
K-5 Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H. sınıfından 1 adet 11/5 dereceli Mutemet

B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR :
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
2. Tekniker ve Memur Kadrolarına baş vuracakların 2004 yada 2006 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Memur Kadrosu için en az Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, Tekniker kadrosu için Meslek Yüksek Okulunun Harita Kadastro Bölümü mezunu olmak. Tahsildar kadrosu için 2004 yada 2006 KPSS sınavında en az 50 puan almış olmaları ve Lise veya dengi okul mezunu olmaları ve en az 5 yıl Belediyede çalışmış olmak ve bu durumu belgelendirmek.
3. Sağlık hizmetleri için 5 yıllık Veterinerlik Fakültesi mezunu ve KPSS den en az 60 puan almış olmak.
4. Mutemetlik için lise ve dengi okul mezunu, KPSS den 60 puan almış ve en az belediyenin mutemet servisinde 5 yıl tecrübe sahibi olmamak.
5 . Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,
6. Alınacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığından Bilgisayar Sertifikası almış olmaları şartı aranacaktır.
7. Tüm kadrolar için atanılacak memuriyete engel sağlık sorunu olmadığını gösterir Sağlık Raporu.

C . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
Gökçek Belediyesinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1 . 2006 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,
2 . T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,
3 . Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf,
4 . Diploma veya çıkış belgesi aslı veya tasdikli sureti,
5 . Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti,
6 . Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),
7 . Başvuran adayın hangi Kod numaralı kadro için başvurduğunu belirtir beyanı.

D . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ :
1 . Adaylar 14.05.2007-28.05.2007 tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında istenilen belgelerle birlikte, Gökçek Belediye Başkanlığı Yazı İşlerine şahsen başvuracaklardır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
2 . Son başvuru tarihi 28 05.2007 Pazartesi günü saat 17.00' ye kadardır.
3 . Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Gökçek Belediyesince sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E . SINAV YERİ , ZAMANI ve KONULARI :
Sınavlar sözlü olarak Gökçek Belediyesi toplantı salonunda 11.06.2007 Pazartesi günü saat 09:00 da yapılacaktır.
Sınav Konuları; a)T.C. Anayasası,b) Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi,c) 657 S.Devlet Memurları Kanunu,d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuattan oluşacaktır.

F . SINAV ŞEKLİ,DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI :
Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.
Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle belirlenir. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediyenin mysite.mynet.com internet sayfasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Atamalar sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde adayların şahsi başvurusu ile gerçekleştirilecektir, asil adayların başvuru yapmaması durumunda yedek adayların .ataması değerlendirilecektir. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
İlanen Duyurulur.
Ramazan ÖZKAN
Belediye Başkanı

Bu ilan 10,226 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?