Adana Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı

18/05/2007 15:13:00
Yazdır

T.C.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLK DEFA ATANACAK MEMUR ALIMI SINAV İLANI

Mahalli İdarelere İlk defa Atanacaklara Dair 11 Nisan 2007 günlü ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sınav Yönetmeliğine göre Adana Büyükşehir Belediyesinde memur alımı yapılacaktır.

İLK DEFA ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO VE POZİSYONLARI

KADRO SINIFI SAYISI ÜNVANI DER. CİNSİ KPSS.TABAN PUANI KPSS PUAN TÜRÜ ÖĞRENİMİ
Arkeolog TH. 1 Arkeolog 9 K 70 KPSSP3 Arkeoloji ve sanat tarihi bölümü
Sanat Tarihi TH. 1 Sanat Tarihi 8 K-E 80 KPSSP3 Sanat tarihi bölümü

GENEL ŞARTLAR :

ü Türk Vatandaşı olmak

ü 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. (A) maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak

ü Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ü Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Resmi Sağlık Kurul Raporu istenilecektir.)

ü Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak

ü Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

ü KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004 veya 2006 sınavlarına girmiş, lisans mezunları için KPSS P3 puan türünde enaz 70 puan ve üzeri almış olmak,

ü 18 yaşını doldurmuş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

Bayanlar için;

- 31 yaşından gün almamış olmak,

- B sınıfı ehliyet sahibi olmak,

- Bilgisayar sertifikası bulunmak,

- Yabancı dil kursu sertifikası olması (orta kademeli)

- Enaz 4 yıllık arkeolojik çalışma deneyimi sahibi olmak

- Yüksek Lisans yapmış olmak.

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak memur adaylarının listesi Belediyemiz Internet sitesinden yayınlanacaktır.

Sınav Konuları:

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatlar.

Değerlendirme:

- Sınav sözlü yapılacak olup değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Memuriyete girişi esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının % 50'si ile KPSS puanının % 50'si alınmak suretiyle belirlenir. Değerlendirme sonucunda verilen puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

- Sınavı kazananlar Internet sayfasından ve yazılı olarak bildirilecektir. (www.adana.bld.gov.tr.)

- Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacak

Sınavla İlgili Diğer Bilgiler

Başvurular Adana Büyükşehir Belediyesi (Yeni Bina) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvurular 28/05/2007 günü mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Sınav Yeri Zamanı

Sınav Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplantı Odasında 13/06/2007 tarihinde sözlü şekilde yapılacaktır. Sınav saat 14:00 da başlayacaktır.

Başvuru için istenen evraklar :

ü T.C. Kimlik Numarası

ü KPSS Sonuç Belgesi veya noterden onaylı örneği

ü 2 adet fotoğraf

İlan olunur.

Bu ilan 22,043 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?