Bartın İli Ulus İlçesi Kumluca belediyesi memur alım ilanı

17/05/2007 13:00:00
Yazdır

http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/index.php?belediyeid=129254

BARTIN/ULUS-KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NA

2007 YILINDA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN KADRO İLANI

? 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği gereği belirtilen boş memur kadrolarına alım yapılacaktır, ilan edilen kadro ve pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel ve özel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Sınıfı Kodu ve Unvanı Derecesi Adedi Eğitim Durumu KPSS Puanı

G.İ.H 9950 - Zabıta Memuru 11 1 KPSS 70 Lise Mezunu olmak

G.I.H 7785 - Tahsildar 11 1 KPSS 75 Yüksek okul (önlisans)

GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak, Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engelolacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak, KPSS 2004 ve 2006 sınavlarından yukarıda belirtilen

puanların üzerinde puan almış olmak, Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını da taşımak. Erkek Adaylar için Muvazzaf Askerliğini yapmış olmak. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak. ÖZEL ŞARTLAR

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların kadroların karşısındaki başvuru özel şartlarını da taşımaları gerekmektedir.

ZABITA MEMURU: Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar sertifikası sahibi olmak, B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak, Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak, 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 13.maddesindeki şartları taşımak. Belediyecilik konusunda en az son 2 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek.

TAHSİLDAR: Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar sertifikası sahibi olmak, Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı Muhasebe Programı eğitim sertifikasına sahip olmak, B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak, Sınav tarihi itibarıyla 29 yaşını aşmamış olmak, Belediyenin muhasebe servisinde en az son 5 yıl süre ile çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adaylara yazı ile bildirilecektir. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 Adet vesikalık fotoğraf, Savcılıktan alınmış sabıka kaydı ( son bir ay içinde), Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti, Eğitim durumu ile ilgili mezun olduğunu gösterir diploma, KPSS Sonuç Belgesi ve diğer belgeler istenecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Başvurular Kumluca Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır.

Adaylar başvurularını istenilen belgeler ile birlikte 21.05.2007 tarihi mesai bitimine kadar Kumluca Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü'ne bizzat yapacaklardır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

07.06.2007 tarihinde Kumluca Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda saat 10:00 'da sınav yapılacak olup, saat 14:00'de de memur adayları sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

SINAV KONUSU :

Türkiye Cumhuriyet Anayasası
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuatları
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda verilen puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazananlara Belediyece yazılı olarak bildirilecektir. Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu kurum sınavı başarı puanının %50 si ile KPSS Puanın % 50 si alınmak suretiyle belirlenir, Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Kamu Oyuna duyurulur.

Bu ilan 14,627 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?