Antalya İli Alanya İlçesi Memur Alım İlanı

16/05/2007 15:54:00
Yazdır

http://www.alanya.bel.tr/

http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/index.php?belediyeid=129447

İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 47. maddesi, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" esaslarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenip 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği", Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi aşağıda sınıf, derece,Unvan ve miktarı yazılı kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

A- ALINACAK ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ KADRO BİLGİLERİ:

K-1- Belediyemizde münhal bulunan GİH sınıfından 3 adet 11. dereceli Zabıta Memuru.
K-2- Belediyemizde münhal bulunan GİH sınıfından 2 adet 11. dereceli Zabıta Memuru.
K-3- Belediyemizde münhal bulunan GİH sınıfından 5 adet 11. dereceli İtfaiye Eri.

B- BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin A bendinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
2- K-1 kadroları için en az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
3- K-2 ve K-3 kadroları için lise veya dengi okul mezunu olmak,
4- 2004 ve 2006 Kamu Personel Seçme Sınavına Girmiş ve K-1 kadroları için KPSSP3, KPSSP93 ve K-2, K-3 kadroları için KPSSP94 puan türlerinden en az 55 ve üzeri puan almış olmak,
5- Sınav günü itibari ile alınacak Zabıta Memuru kadroları için 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/1-b ve c maddesi şartlarını taşıyor olmak,
6- Sınav günü itibari ile alınacak İtfaiye Eri kadroları için 21.11.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/1-b-c ve ç maddesi şartlarını taşıyor olmak,
7- Başvurular Belediyemize Şahsen yapılacaktır,
8- Sınavın yapıldığı tarihte Erkek adaylar için Askerliğini yapmış, 25 yaşını doldurmamış ve Bayan adayların 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış olmaları,

C- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- 2004 veya 2006 KPSS sonuç belgesi aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.
2- T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti.
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet renkli vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya çıkış belgesi aslı veya tasdikli sureti.
5- Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı veya tasdikli sureti.
6- Cumhuriyet Başsavcılığı adli Sicil Belgesi (Son 1 (bir) aya içinde alınmış).
7- Müracaatçıların ilgili yönetmeliklerdeki boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için Resmi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu getirmesi gerekmektedir.

D- BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ:

1- Adaylar 24 Mayıs - 11 Haziran 2007 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde istenilen belgelerle birlikte Alanya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.
2- Son başvuru tarihi 11.06.2007 saat 17.30'dur.
3- Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Sınav Giriş Belgesi verilecektir. İdaremiz başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının en yüksek puanlıdan başlamak üzere üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
4- Anlaşılmayan konular için 0 242 513 21 11 / 200 telefondan bilgi alınabilir.

E- SINAV ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI :

1- Sınav Sözlü sınav olarak yapılacak, İtfaiye Erliği için ayrıca dayanıklılık testi uygulanacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alma şartı vardır.
2- Sözlü sınav 27 Haziran 2007 Tarihinde saat 10.00'da Belediyemiz Hizmet Binası yapılacaktır.
3- Sözlü Sınav Konuları : T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

F- SINAV DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE SONUÇLARININ İLANI :

Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu sözlü sınav puanının %50'si ile KPSS puanının %50'si alınmak suretiyle belirlenir.
Sınav sonuçları başarı sırasına göre Belediyemizin www.alanya.bel.tr/ adresinden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ilan panosuna asılarak ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Atamalar sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde adayların şahsi başvurusu ile gerçekleştirilecektir. Asil adayların başvuru yapmaması durumunda yedek adayların ataması değerlendirilecektir.
Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

İlanen duyurulur.

Av. Hasan SİPAHİOĞLU
Alanya Belediye Başkanı

Bu ilan 21,636 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?