Gebze Teknik Üniversitesi Avukat alım ilanı

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 09 Mart 2016 06:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gebze Teknik Üniversitesi Avukat alım ilanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

SINAV KONULARI

. Anayasa Hukuku

. Medeni Hukuk

. Borçlar Hukuku

. Ticaret Hukuku

. Medeni Usul Hukuku

. İcra ve İflas Hukuku

. İdare Hukuku

. İdari Yargılama Hukuku

. Ceza Hukuku

. Ceza Usul Hukuku

. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

....

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - Başvuru Formu, (www.gtu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu (Zemin Kat)

02.05.2016 Pazartesi - Saat 14:00

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu (Zemin Kat)

10.05.2016 Salı - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

15.03.2016

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

15.04.2016

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

25.04.2016

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

06.05.2016

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

16.05.2016

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5