Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Sayıştay Başkanlığınca 27 Eylül 2003 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak eleme sınavı, ardından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 30 adet Sayıştay Denetçi Yardımcısı alınacaktır. Sınava; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onanmış yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar girebilecektir. Başvuruların en geç 25 Temmuz 2003 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 21 Haziran 2003 22:05, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Saytay Bakanl Deneti Yardmcs Alm lan

Saytay Bakanlnca 27 Eyll 2003 tarihinde SYM tarafndan yaplacak eleme snav, ardndan yaplacak yazl ve szl snavlar ile 30 adet Dantay Deneti Yardmcs alnacaktr. Snava; Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri veya retim itibariyle bunlara denklii Yksekretim Kurulu Bakanlnca onanm yurt ii ve yurt dndaki faklte ve yksek okullardan birini bitirmi olanlar girebilecektir. Bavurularn en ge 25 Temmuz 2003 Cuma gn mesai bitimine kadar yaplmas gerekmektedir.

1- Saytay Bakanlnca aadaki nitelikleri tayanlar arasndan 30 adet bo kadro iin Deneti Yardmcs aday alnacaktr. Aday adaylar, eleme, yazl ve szl snava tbi tutulacaktr.

Snava Katlacaklarn;

a) Devlet Memurlar Kanununun deiik 48. maddesinde gsterilen genel nitelikleri tamalar,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri veya retim itibariyle bunlara denklii Yksekretim Kurulu Bakanlnca onanm yurt ii ve yurt dndaki faklte ve yksek okullardan birini bitirmi olmalar,

c) Giri snavnn balayaca 27 Eyll 2003 tarihinde 31 yandan gn almam olmalar,

arttr.

2- Yukardaki artlar haiz isteklilerin;

a) SYM'nin Yap Kredi Bankas Gvenevler (Ankara) ubesindeki 1-001029-8 no'lu hesabna 40.000.000.- (Krkmilyon) TL. yatrmalar ve buna ilikin banka dekontunu,

b) SYM kayt kartn

c) Nfus Czdannn asl veya onayl rneini,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya noterden onayl rneini,

e) kametgh bildirimini,

f) Kendi el yazlar ile yazlm z gemilerini,

g) 3 adet vesikalk fotoraflarn (son 6 ay iinde ekilmi, ba ak)

h) Savclktan alnacak iyi hal kadn,

) Yurdun hertarafnda ve her mevsimde gezici olarak grev yapmalarna engel bir hastalk veya sakatlklar olmadna ilikin btn klinik muayene sonularn ayr ayr gsterir ekilde tam teekkll resmi bir hastaneden alnacak salk kurulu raporunu,

j) Askerlik durumuna ilikin belgeyi,

Saytay'dan veya www.sayistay.qov.tr web-sitesinden temin edecekleri i isteme formu ekinde en ge 25 Temmuz 2003 Cuma gn mesai bitimine kadar Saytay Bakanlna vermeleri veya bu tarihte Saytay'da bulunacak ekilde taahhtl olarak gndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

Bu belgelerden salk kurulu raporu ile savclktan alnacak iyi hal kad ve askerlik durumuna ilikin belge szl snavlar balayncaya kadar da ibraz edilebilir.
Snav sonularnn ilanndan itibaren adaylarn ay iinde talep etmeleri halinde belgeleri iade edilecektir.

3- Eleme snav Ankara'da 27 Eyll 2003 Cumartesi gn saat 9.30'da SYM tarafndan test yntemi ile yaplacaktr.
Snava girecek her aday aday iin, hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren bir snava giri belgesi hazrlanacak ve bu belgeler adaylarn adreslerine SYM tarafndan postalanacaktr.

4- Eleme Snavnda aday adaylarna Genel Yetenek ve Genel Kltr Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabanc Dil Testi uygulanacaktr.

Genel Yetenek ve Genel Kltr Testi %30, Alan Bilgisi Testi %50, Yabanc Dil Bilgisi Testi %20 orannda deerlendirmeye dahil edilerek arlkl puan hesaplanacaktr. Deerlendirme doru cevap says zerinden yaplacak, yanl cevaplar dikkate alnmayacaktr.

100 tam puan zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baar srasna konularak atama yaplacak kadro saysnn (30) kat (90) kadar aday aday bu snavda baarl saylacak ve yazl snava katlma hakkn kazanm olacaktr.

5-Yazl snav klasik usule gre; Hukuk, Maliye, ktisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarnda SYM tarafndan yaplacaktr.

6- Yazl snav alanlarndan Ticaret Hukuku ve Muhasebe semeli olup, aday adaylar seecekleri alan ile snava girecekleri yabanc dili dilekelerinde belirteceklerdir.

7-Eleme ve yazl snav sonulr aday adaylarn adreslerine SYM tarafndan gnderilecektir. Eleme snavn kazananlarn snav sonu belgelerinde yazl snavlarn tarihleri yerleri ve saatleri belirtilmi olacaktr.

8- Yazl snav kazananlar szl snava katlma hakkn elde ederler. Saytay Bakanlnca yaplacak szl snavn yeri ve zaman ayrca bildirilecektir.

9- Snavlarla ilgili tereddt edilen konular hakknda Saytay Bakanlndan (http://www.sayistay.gov.tr web sitesinden) bilgi alnabilir.

10- Aday adaylarnn snavn balama saatinden 30 dakika nce snav yerlerinde hazr bulunmalar, snava gelirken yanlarnda nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi, yumuak kurunkalem ve silgi bulundurmalar, yanlarnda cep telefonu bulundurmamalar gerekmektedir