İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

21/01/2016 09:39:00
Yazdır

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Prof.Dr.

1

1

Glokom ve Oculoplasti konusunda deneyimli olmak

2

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

KBB

Prof.Dr.

1

1

"Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi konusunda tecrübesi olmak ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak"

3

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof.Dr.

1

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Anestezi Yeterlilik (Board) sertifikalı, Kalp damar Cerrahisi Anestezisi konusunda deneyimli ve yayınları olmak.

4

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof.Dr.

1

1

Endovaskuler cerrahi ve hibrid aort cerrahisinde deneyimli olmak

5

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof.Dr.

1

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisaslı olmak, İltihabi bağırsak hastalıkları alanında deneyimli ve yayınlanmış çalışmaları olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Prof.Dr.

1

1

Nöroradyoloji alanında yurtdışı deneyimi olmak

7

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

KBB

Doç.Dr.

1

1

''Timpanoskleroz ve orta fossa yaklaşımı ile fasyal sinir dekompresyonu konularında deneyimli olmak ve bu konuda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi olmak"

8

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doç.Dr.

1

1

FMF konusunda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma çalışmalarının olması ve "CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive) ile ilgili hastane acil yönetimi konusunda eğitici eğitimi sertifikası olması.

9

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doç.Dr.**

1

1

Transplantasyon immünolojisi ve HLA alanında en az 10 yıl deneyimli olmak

10

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Mekanik

Prof. Dr.*

1

1

"Kompozit malzemelerde hasar, burkulma, titreşim ve darbe konularında nümerik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak"

11

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik Mühendisliği

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr.*

4

1

"Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Optik ve fotonik alanında uluslararası taranan bilimsel dergi yayınlarına sahip olmak."

12

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Yrd.Doç.Dr.*

4

1

İstatistiki Sinyal İşleme alanında, zaman frekans dağılımları ve fazların senkronizasyonu konularında çalışmaları bulunmak.

13

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doç. Dr.

1

1

Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği) Bilim alanında doçentliğini almış olmak, Adli Psikiyatri Hemşireliği ve Şiddet konularında çalışmaları olmak.

14

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Beyani Tefsir metodu alanında çalışmalar yapmış olmak, Arap Edebiyatında Bedi' ve Bediiyyat konularında çalışmalar yapmış olmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Siyaset bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak ve ayrıca tarihsel sosyoloji ile toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapmış olmak

16

İktisadi ve İdari Bilimler

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Hizmetleri

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Sağlık Bilgi sistemleri, Performans yönetimi, kalite yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak, Yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak ve İşletme mühendisliği doktorası yapmış olmak

17

Orman

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Doç.Dr.

1

1

Flora vejetasyon alanında doktora yapmış olmak, Tıbbi bitkiler ve lif bitkileri konusunda çalışmaları ve yayınları olmak

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

Doç.Dr.

1

1

Antikçağ heykel sanatı ve kaya üstü resimleri üzerinde çalışmış olmak

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Antikçağ seramik ve cam sanatları üzerinde çalışmış olmak

20

Sosyal ve Beşeri Bilimler

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

4

1

Amerikan ekoeleştiri üzerine çalışmış olmak

21

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Medya İletişim

Gazetecilik

Yrd.Doç.Dr.

4

1

"Lisans ve lisansüstü Gazetecilik programlarından mezun olmak, Medya ve Baskı Grupları İlişkisi, Görsel Çerçeveleme alanlarında çalışmış olmak"

22

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Yrd.Doç.Dr.

4

1

"Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji ve Alüvyal Jeomorfoloji alanlarında çalışmış olmak"

23

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Türk Dili Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.

4

1

"Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatında azınlıklar konusunda çalışmış olmak"

DİĞER ŞARTLAR:

657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Tıp Fakültesi mezunu dışında olanlarda başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.