Hatay İl Özel İdaresi Memur Alım İlanı

19/04/2007 14:47:00
Yazdır

HATAY İL ÖZEL İDARESİNE 2007 YILINDA İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN KADRO İLANI

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sınav Yönetmeliğine göre Hatay İl Özel İdaresinde görev yapmak üzere aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi ve niteliği belirtilen kadrolara atama yapılacaktır. Atanacakların;

1- Türk Vatandaşı olmak

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak

(Resmi Sağlık Kurul Raporu istenilecektir.)

5- Erkek adaylar için askerliği yapmış ya da muaf olmak

6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

7- Başvuran adaylardan minumum 70 KPSSP3 puanı aranacaktır.

8- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından büyük olmamak(32 yaşından gün almamış olmak) gerekmektedir.

Sınav Hatay İl Özel İdare Binasında 31/05/2007 tarihinde sözlü şekilde yapılacak olup, idare başvuranların KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı ile ilgili olacaktır.

Başvurular Hatay İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim birimine şahsen, İdaremizin Kışlasaray Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:17 31070 ANTAKYA adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya idaremizin agencay@hatayozelidaresi.gov.tr internet adresine e-posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru tarihi gazete ilan tarihinde başlayıp 10.05.2007 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Başvuru için istenen evrak:

- T.C.Kimlik Numarası

- KPSS Sonuç Belgesi

Alınacak Kadro Ünvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kaç kişi alınacağı Niteliği
Avukat AH 6 1 Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmak.
Programcı GİH 7 1 Üniversite, Fak. Ve Yük.Ok.ların 4 yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak.Web sayfası tasarım ve hazırlamada uzman olmak
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 9 6 Üniversite,Fakülte ve Yüksekokulların, 4 yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler, İstatistik ve Muhasebe Böl. Mezunu olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına veya Üniversitelerin bilgisayarla ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak ya da üniversite eğitimi sırasında bilgisayar dersini aldığını ve 70 puanla geçtiğini transkriptinde belgelemek.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 8 1 Fakültelerin Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmak.
Mühendis TH 6 2 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
Mühendis TH 6 1 Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
Mimar TH 6 2 Fakültelerin Mimarlık Bölümünden mezun olmak.
Şehir Plancısı TH 6 1 Fakültelerin şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı olarak mezun olmak.
Arkeolog TH 6 1 Fakültelerin Arkeoloji bölümünden mezun olmak.
Bu ilan 224,599 defa okundu. 49 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?