Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/324/
Yazdırılma Tarihi : 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:14

Devlet İstatistik Enstitüsünün Uzman ve Uzman Yardımcılarına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Haber Tarihi : 31 Mayıs 2003 12:29
Devlet İstatistik Enstitüsünün Uzman ve Uzman Yardımcılarına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Devlet statistik Enstitsnn Uzman ve Uzman Yardmclarna ilikin ynetmeliinde deiiklik yapld.

Sitemizde daha nce de yer ald zere, DPT'in Uzman ve Uzman Yardmcs Ynetmeliinde deiiklik yaplm ve bu deiikliin akabinde snav ald dnldnde, DE Ynetmeliinde yaplan bu deiiklikle ok yakn bir zaman dilimi iinde bir snav almas yksek bir ihtimaldir.


Devlet Bakanlndan:
Devlet statistik Enstits Bakanl Uzman ve Uzman Yardmclarnn Snav Yntemi, Yetitirilmeleri, Grev, Yetki, Sorumluluklar ve Atanmalar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

MADDE 1 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Devlet statistik Enstits Bakanl Uzman ve Uzman Yardmclarnn Snav Yntemi, Yetitirilmeleri, Grev, Yetki, Sorumluluklar ve Atanmalar Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"Madde 3 Bu Ynetmelik, 219 sayl Devlet statistik Enstits Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye, 357 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile eklenen 35/C maddesine ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr."

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye (j) bendi eklenmitir.
"f) Eleme Snav (KPSS): zel yarma snavna tabi tutulmak suretiyle girilen (A) grubu olarak adlandrlan kadrolara atanacaklar iin, kurumlarn kendi mevzuatlarna gre dzenleyecekleri giri snavna kabul edilecekleri belirlemek zere yaplan merkezi snav,"
"j) TOEFL: "nternational TOEFL" snavn,"

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.
"Madde 5 Devlet statistik Enstits uzman yardmclna atanabilmek iin, alacak uzman yardmcl giri snavn kazanmak arttr. Snava gireceklerde aranacak zel artlar, bavurmada istenecek belgeler, bavurma yeri, tarihi ve renim dallar gibi hususlar giri snav duyurusunda belirtilir. Uzman yardmcl giri snav renim dallar gz nne alnarak birbirinden farkl olarak dzenlenebilir. Yrtme Kurulunca gerekli grlmesi halinde ve Enstit Bakannn onay ile SYM tarafndan yaplacak eleme snav (KPSS) giri snav olarak kabul edilebilir. Bu takdirde ilan edilen artlar tayanlardan bavuran adaylar baar srasna konarak atamalar yaplr."

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesine ikinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.
"Giri snavna, eleme snav (KPSS) sonularna gre belirlenen adaylardan aktan atama izni alnm kadrolarn 20 katndan fazlas arlamaz."

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin son fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
"Yrtme Kurulunca, Eleme Snav (KPSS) yazl snav veya yazl snavn bir blm olarak kabul edilebilir. Bu durumda da szl snav Giri Snav Kurulunca yaplr."

Yrrlk
MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme
MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet statistik Enstitsnn bal bulunduu Devlet Bakan yrtr.