2002-Aralık Dönemi Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) İlan Duyurusu

İlan Giriş : 31 Mayıs 2003 05:53, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
2002-Aralık Dönemi Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) İlan Duyurusu
2002-Aralk Dnemi Lisansst Eitim Giri Snav (LES) lan Duyurusu

2002-ARALIK DNEM LSANSST ETM GR SINAVINA KATILMAK STEYENLERN DKKATNE
1. 2002 Arahk Dnemi Lisansst Eitimi Giri Snav (LE), renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 15 Aralk 2002 tarihinde niversite rektrlklerimzin bulunduu Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydn, Balkesir, Bolu, Bursa, anakkale, Denizli, Diyarbakr, Edirne Elaz, Erzurum, Eskiehir Gaziantep, Hatay, sparta, stanbul, zmir, Kahramanmara, Kars, Kayseri, Krkkale, Kocaeli, Konya, Ktahya, Malatya Manisa, Mersin, Mula, Nide, Sakarya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoa'da yaplacaktr.

2. Turkyede bir lisansst eitimi programnda renim grmek isteyenler LES'e girmek zorundadrlar. Adaylarn LES'ten, bavurduu lisansst programn puan trnde en az 45 puan almalar gerekmektedir.

3. 2547 sayl Kanunun 418 sayl Kanun Hkmnde Kararneme ile deiik 33. maddesi uyarnca, aratrma grevlisi kadrolarna atanmak suretiyle yuksekogretm kurumlar tarafndan yurtdna lisansst renim grmek zere gitmek isteyen adaylar ile 1416 sayl Kanun ve 492 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye dayal olarak yksekretim kurumlarnn retim eleman, kamu kurum ve kurulularnn uzman personel ihtiyacnn karlanmas amacyla, Milli Eitim Bakanl (MEB) tarafindan resmi-burslu statde yurtdna lisansst renimi grmek zere gitmek isteyen adaylarn da bu snava girmeleri zorunludur.

4.Yksekretim kurumlana aratrma grevlilerinin atamalarnda dier deerlendirme ltlerinin yan sra LE sonularn da kullanacaktr

5. 2002 Arak Dnemi LES'e bavuru sresi 7-18 Ekim 2002 tarihleri arasndadr.

6.Bu snava en az lisans diplomasna sahip olanlar ile snavn yapld tarihten itibaren bir yl iinde bir lisans programndan mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilecektir.

7. LES'e yabanc uyruklu renciler de girebilecektir.

8. Btn Yksekretim Kurumlan lisansst eitim iin renci seerken, LES sonulann ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardr

9. Bu snavda adaylara saysal ve szel blmden oluan bir yetenek testi uygulanacak, her aday iin saysal, szel ve eit arlkl ayr LES puan, hesaplanacak ve sonular adaylann adreslerine snav sonu belgesiyle duyurulacaktr. LES sonular, snav tarihinden itibaren iki yl sreyle geerli olacaktr. Snav Trke yaplacaktr.

10. Hangi lisansst programlara hangi puan trnde ve en az ka puan alm adaylann kabul edilecei ile aynca bir snav yaplp yaplmayaca yksekretim kurumlan tarafindan karara balanacak ve adaylara bu kurumlar tarafindan duyurulacaktr

11. LES'e bavurmak isteyen adaylar, 2.500.000 (ikimyonbeyzbin) TL karhmda 2002-LES Aralk Dnemi Klavuzunda, Bavurma Belgesini ve soru rneklerini ieren kitap niversitelerden alacaklar ve kurallara uygun olarak doldurduklan Bavurma Belgesini, 30.000.000 (otzmyon) TL olan snva cretini bankaya yatrdklarn gsteren Banka Dekontu ile birlikte yine niversitelere teslim edeceklerdir LESe bavuracak adaylardan bir lisans programndan mezun olabilecek durumda bulunanlar kendi niversitelerinden, mezun adaylar ise istedikleri niversiteden bavurma evrakn alacaklar ve doldurduklan bavurma belgelerini mezun olmayan adaylar kendi niversitelerine, mezun adaylar ise stedklen niversiteye onaylatarak teslim edeceklerdir. Akretim programlan rencileri bu onay bal bulunduklan brolara da yaptrabileceklerdir.

12. Bavurma Belgesinde TC uyruklu adaylann TC Kimlik Numaras sorulmaktadr. Nfus czdannda TC Kimlik Numaras bulunmayan adaylarn bavuru tarihinden nce bu numaray renmeleri yararlarna olacaktr. Nfus czdannda TC Kimlik Numaras bulunmayan adaylar bu numaray bulunduklan le Nfus Mdrlklerine bavurup "Vukuatl Nfus Kayt mei"ni alarak veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden renebilirler.

13. LES ile ilgili danma iin (3 12) 298 80 50 (ok Hatl Santral) (SYM) numaral telefona bavurulabilir.