Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/316/
Yazdırılma Tarihi : 01 Ekim 2023 Pazar 02:46

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Eczacı Alım İlanı

Haber Tarihi : 28 Mayıs 2003 08:21
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Eczacı Alım İlanı

Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl Eczac Alm lan

T.C.
ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII SOSYAL SGORTALAR KURUMU BAKANLII SALIK LER GENEL MDRLNDEN DUYURU

Kurumumuz Salk tesislerinde Szlemeli altrlmak zere Eczac alnacaktr.

Eczaclar yapacaklar tercihlere gre yerletirilecektir.

Kurumumuz Salk Tesislerine alnacak szlemeli Eczac personelinin saylar ile atanlacak nitelerin dalmn gsterir listeler Kurum Hastane Batabipliklerinin giri kaplarna aslmak ve Kurum WEB sayfasnda ilan edilmek suretiyle duyurulacaktr. (KURUM WEB ADRES: http://www.ssk.gov.tr.)

ADAYLARDA ARANACAK ARTLAR
Genel artlar :

657 sayl Kanunun 48.maddesinde aranan artlar tamak
ATAMAYA ESAS BELGELER
1. Nfus Czdan Sureti (Noter tasdikli)
2. Cumhuriyet Savclndan alnacak sabka kayt belgesi
3. Tahsil belgesi (Noter tasdikli)
4. Salk raporu (Hkmet Tabipliinden)
5. 4 Adet 4,5x6 ebadnd vesikalk fotoraf

Salk leri Genel Mdrl Personel ve Eitim Dairesi Bakanlndan veya Kurum Hastane Batabipliklerinden temin edilecek Talep Tercih formlarnn Adaylar tarafndan eksiksiz olarak doldurulmas ve atamaya esas belgeler ile birlikte bu formlarn 02.06.2003 13.06.2003 (Mesai sonu) tarihleri arasnda ayn Daire Bakanlna Elden Teslim edilmesi gerekmektedir. 02.06.2003 tarihinden nce gerek dileke ve gerek Talep Tercih formu ile yaplan mracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ve kargo ile yaplan mracaatlarda evraklarn son kabul tarihi olan 13.06.2003 tarihinden sonra Salk leri Genel Mdrl Evrak Servisine intikal eden talep tercih formlar dikkate alnmayacaktr.

Eczaclarn ilan edilen yerlerden be yer iin yapacaklar tercihlerden tercih sralar dikkate alnarak yerletirilecek, bir yerin birden fazla aday tarafndan tercih edilmesi durumunda Kura ekimine tabi tutulacaktr. 6.tercih olarak Tercihlerime yerletirilemediim taktirde ilan edilen herhangi bir yere Kurumca atanmay kabul ediyorum. Beyannda bulunan adaylarnda yerletirilmeleri kura sonucu gerekletirilecektir.

Szlemeli personel, pozisyonun tahsis edildii Salk nitesinde altrlacaktr. Her ne ad altnda olursa olsun hibir ekilde pozisyonunun tahsis edildii salk nitesi dnda altrlamayacak ve grevlendirilemeyecektir.


Ancak, zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan eitim ve retim hizmetleri snf, Mlki idare amirlii hizmetleri snf ve emniyet hizmetleri snfna giren memurlar, Trk Silahl Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savc eleri ile boanma nedeniyle zorunluluk arz eden durumlarda (boanmann vuku bulduu tarihten itibaren bir yl iinde) mazeretlerinin belgelendirilmesi ve yukarda belirtilen durumlarn szlemeli personelin grevine balad tarihten sonra olumas halinde yer deitirme talepleri Kurumca deerlendirilecektir.

Bu nedenle adaylarn tercihlerini yaparken bu hususu gz nnde bulundurmalar gerekmektedir. Yerletirme ileminin sonucu Salk leri Genel Mdrl. Hastane Batabiplikleri giri kaplarnda ve Kurum WEB sayfasnda ilanen duyurulacaktr.

Toplam 813 Szlemeli eczac personelin istihdam edilecei yerleri grmek iin tklayn. (Not: Dosya excel formatndadr.)

Talep ve Tercih Formu (Not: Dosya Word formatndadr.)Szlemeli Personel Almyla lgili Genel Yaz ( Tarih: 27.05.2003 )


SAYI : XXIII-I-653/069
KONU: Szlemeli Personel
GENEL YAZI

Kurumumuz Salk Tesislerinde Salk hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, Tedavi harcamalarnda tasarruf salanmas ve personele ihtiya duyulan nitelerde istihdam edilebilmesini teminen, 506 sayl Kanunun 123.maddesi uyarnca hizmet szlemesi esaslarna gre altrlmak zere 500 adet szlemeli Eczac pozisyonunun Maliye Bakanlnca vize edildii alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn 15.5.2003 tarih ve 14308 sayl yazs ile bildirilmitir.

Ayrca, 500 adet Eczac pozisyonu ile 2003 yl vizeleri yaplan ve eitli nedenlerle grevlerinden ayrlmalar nedeniyle boalan ve 2002 ylnda yaplan personel alm srasnda mracaat olmamas nedeniyle bo kalan 313 adet Eczac pozisyonuna szlemeli personel alm iin, szlemeli personel istihdamyla ilgili olarak yaplacak atamalarda, Babakanlktan izin alnmasna gerek olmadnn Babakanlk Personel ve Prensipler Genel Mdrlnn 12.5.2003 tarih 7380 sayl yazlar ile bildirildii alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca bildirilmitir.

Dier taraftan, Babakanlk Personel ve Prensipler Genel Mdrlnn 31.10.2001 tarih ve 17767 sayl yazlarnda Bakanlnz Sosyal Sigortalar Kurumu Salk Tesislerinin Eczac ihtiyacnn (SYM) tarafndan alan snavdan karlanamamas sebebiyle; 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olmakszn altrlacak szlemeli Eczaclarn, Tabip ve Di Tabiplerinin aktan atamalarnda olduu gibi yeterlilik snav art aramakszn Tabiplere uygulanan esaslar erevesinde ihtiya duyulacak yerlere atanabilmelerine dair talebiniz uygun grlmtr. Denilmektedir

Snavsz olarak alnacak Eczaclarn yapacaklar bavurulara ilikin olarak hazrlanan ilan metni Trkiye genelinde yaymlanan tiraj yksek 3 byk gazetede ve Kurum WEB sayfasnda duyurulacaktr.

nitelerimizin Eczac ihtiyacnn bulunduu illeri gsterir listeler talep tercih formu ve ilan metni ekte gnderilmi olup, szkonusu ilan metni ile illeri gsterir listeler niteniz giri kaplarna aslarak ve talep tercih formlarnn yeteri kadar oaltlarak talepte bulunanlara verilmesi gerekmektedir.

Dier taraftan ilan metninde de belirtildii zere bavurularn Genel Mdrlmz Personel ve Eitim Dairesi Bakanlna elden teslim edilmesi veya Posta ve Kargo yolu ile gnderilecek mracaatlarn ise 02.06.2003 - 13.06.2003 tarihleri arasnda Salk leri Genel Mdrl Evrak Servisinde olacak ekilde gnderilmesi gerekmekte olup, 02.06.2003 tarihinden nce gerek dileke ve gerek talep tercih formu ile yaplan mracaatlarn dikkate alnmayaca hususunda ilgililerin bilgilendirilmesi icabetmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereinin buna gre ifasn nemle rica ederiz.


Prof.Dr.Orhan CANBOLAT
Genel Mdr V.

Prof.Dr. Grol BANGER
Kurum Bakan

E K :
1- ller itibariyle ihtiya duyulan
Yerleri gsterir listeler.
2- Talep-Tercih Formu
3- lan metni

D A I T I M :
G e r e i :

Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanl
Salk leri l Mdrlkleri ve
Hastane Batabipliklerine

Bilgi :
alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna