2003 Yılı Devlet Malları Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sınavı Soruları

İlan Giriş : 27 Mayıs 2003 20:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
2003 Yılı Devlet Malları Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı Sınavı Soruları

Devlet Mallar Uzman Yardmcl ve Milli Emlak Denetmen Yardmcl Snav Sorular

Snav tarihi: 10.05.2003


1-Trk Medeni kanununa gre olaanst zamanam yolu ile tanmaz edinimini anlatnz .

2- Merkez Bankas para politikas arlarn sayarak anlatnz .

3-Bteyi tanmlaynz . Bte hazrlanmasnda hangi prensiplerden faydalanlr .

4 -Borlar Kanununa gre Kiracnn ve kiralayann hak ve mkellefiyetlerini anlatnz .

5 - Aadakileri aklaynz

a) Bilano

b) objectif iyiniyet

c) Kaydi para

d) Tacir

e) Amortisman