Devlet Tiyatroları sözleşmeli personel alım ilanı

05/12/2006 10:46:00
Yazdır

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Sivas, Erzurum, Van ve Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlar için sınavla sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1,2,4,5 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Adaylar görev istek formlarında hangi il ve unvan için sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar tek il ve unvan için tercihte bulunacaklardır.

3- Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları gerekmektedir.

4- Sınavlar ;.

Reji Asistanı, Dekoratör, Kostüm Kreatörü, Kondüvit, Suflör ve Dramaturg sınavları 22/12/2006 tarihinde,

Sahne Amiri, Atölye Ressamı, Sahne Boyacısı, Sahne Işıkçısı sınavları 23/12/2006 tarihinde,

Sahne Demircisi, Sahne Marangozu, Kartonpiyer ve Sahne Kunduracısı sınavları 24/12/2006 tarihinde,

Sahne Kostümcüsü, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti, Sahne Mekanikcisi, Aksesuvarcı ve Perukacı 25-26/12/2006 tarihlerinde,

Ankara?da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Macunköy-Gimat?da bulunan Sosyal Tesislerinde genişletilmiş sınav komisyonunca yapılacaktır.

5- Dekoratör, Kostüm Kreatörü, Kondüvit, Suflör, Sahne Demircisi, Sahne Marangozu, Perukacı, Sahne Terzisi, Sahne Kostümcüsü, Aksesuvarcı, Sahne Makinisti, Sahne Mekanikcisi, Sahne Boyacısı, Kartonpiyer, Atölye Ressamı, Sahne Kunduracısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde ,

Sahne Amiri sınavı mülakat şeklinde,

Reji Asistanı, Dramaturg ve Sahne Işıkçısı sınavı yazılı ve mülakat şeklinde olacaktır.

6- İsteklilerin en geç 19/12/2006 günü mesai saati bitimi olan 17.30?a kadar görev istek formu, nüfus cüzdanı örneği,öğrenim belgesi ve 2 adet fotoğrafla birlikte şahsen veya posta ile Ankara?da Küçük Tiyatro binasında bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı?na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Görev istek formları Tiyatro Müdürlüklerimizden temin edinilebilir. Formlarda açık adres ve telefon numaraları mutlaka belirtilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve aksaklıklar kabul edilmeyecektir. Sınava girecek adaylar sınavla ilgili gerekli bilgileri (0312) 311 11 60 ?310 55 97 nolu telefonlardan öğrenebilirler.

7- Sınav giriş belgeleri adaylara sınav günü verilecektir.

ÜNVANI GÖREV YERİ ADEDİ AÇIKLAMA
Dekoratör (Sahne Tasarımcısı) Merkez (Ankara) 1 Sahne ve Sanat eğitimi veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümünden mezun olmaları,
Reji Asistanı Ankara 1 Lisans düzeyinde Reji Eğitimi veren okul mezunları
Kostüm Kreatörü Merkez (Ankara) 1 Sahne ve Sanat eğitimi veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümünden mezun olmaları,
Dramaturg Merkez(Ankara) 3 En az 4 yıllık tiyatro kuramı veya oyun yazarlık eğitimi veren yüksek öğrenim kurumu mezunu olmaları ve en az 1 yabancı dil bilmeleri,
Kondüvit Ankara
Bursa
Adana
Trabzon
Diyarbakır
Sıvas
2
1
1
1
1
1
Sahne ve Sanat eğitimi veren yüksekokul, teknik bilgiye sahip lise ve meslek lisesi mezunu olmaları
Suflör Ankara
Adana
Trabzon
Diyarbakır
Antalya
Sivas
Erzurum
Van
Konya
3
1
2
1
2
1
1
1
1
En az lise ve lise dengi okul mezunu olmaları,
Sahne Amiri Ankara Sivas 1
1
Tiyatro eğitimi veren yüksekokul mezunu olmaları
Atölye Ressamı Merkez (Ankara) 1 Resim dalında öğrenim yapan yüksek Öğretim mezunu veya resim dalında kendini Yetiştirmiş lise ve dengi okul mezunu olmaları
Aksesuvarcı Ankara
İstanbul
İzmir
Bursa
Antalya
Van
4
3
2
1
1
1
En az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Işıkçısı Ankara
İstanbul
İzmir
Bursa
Trabzon
Diyarbakır
Erzurum
Van
2
2
3
4
1
1
1
1
Elektrikle ilgili eğitim yapan en az Endüstri ve Meslek Lisesi mezunu olmaları
Sahne Demircisi Merkez (Ankara) 1 Endüstri Meslek lisesi demir işleri bölümü Mezunu veya mesleğinde kendini yetiştirmiş en az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Marangozu Merkez (Ankara ) 2 Endüstri Meslek Lisesi Ağaç işleri Bölümü mezunu veya mesleğinde kendini yetiştirmiş en az ilkokul mezunu olmaları
Perukacı Merkez(Ankara)
İstanbul
İzmir
Diyarbakır
Antalya
Van
Konya
1
1
2
1
1
1
1
Perukacılık ve makyaj mesleğini bilen en az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Boyacısı Merkez(Ankara) 2 Boyacılık mesleğini bilen en az ilkokul Mezunu olmaları
Sahne Kostümcüsü Merkez(Ankara) 1 Enstitü mezunları veya mesleğinde Tecrübeli en az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Terzisi Merkez (Ankara)
İstanbul
Bursa
Adana
Diyarbakır
Antalya
Sivas
6
2
1
1
1
1
2
Enstitü mezunları veya mesleğinde tecrübeli en az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Makinisti Ankara
İstanbul
İzmir
Bursa
Trabzon
Erzurum
6
4
6
3
1
1
Fizik yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vs.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen marangozluk mesleğine yatkın en az ilkokul mezunu olmaları
Kartonpiyer Merkez (Ankara) 1 Alçı ve kalıp işlerinde tecrübeli en az lise Mezunu olmaları
Sahne Kunduracısı Merkez(Ankara) 1 Kunduracılık mesleğini ve dallarını Bilen en az ilkokul mezunu olmaları
Sahne Mekanikçisi Merkez (Ankara)
İstanbul
1
1
Meslek liselerinin metal işleri bölümü mezunu olmaları
  TOPLAM 109  
Bu ilan 112,949 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?