DPT Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; İktisat (8), İşletme (3), Maliye (2), İstatistik (2), Kamu Yönetimi (3), Uluslararası İlişkiler (3), Sosyoloji (1), Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (1), Tarım Ekonomisi veya Tarım Teknolojisi (2), Şehir ve Bölge Planlaması (4), Matematik (2), Endüstri Mühendisliği (7), Kimya Mühendisliği (1), Gıda Mühendisliği (1), İnşaat Mühendisliği (1) ve Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberlesme, Telekominikasyon Mühendisligi (1) bölümlerinden mezun (diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış olanlar da başvurabilicektir) olmak üzere toplam 42 adet Planma Uzman Yardımcısı alacaktır. Yazılı sınavı 22 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınava katılmak isteyen adayların en geç 09.06.2003 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlan Giriş : 23 Mayıs 2003 21:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
DPT Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

DPT Mstearl Planlama Uzman Yardmcl Giri Snav lan

Devlet Planlama Tekilat Mstearl; ktisat (8), letme (3), Maliye (2), statistik (2), Kamu Ynetimi (3), Uluslararas likiler (3), Sosyoloji (1), alma Ekonomisi ve Endstriyel likiler (1), Tarm Ekonomisi veya Tarm Teknolojisi (2), ehir ve Blge Planlamas (4), Matematik (2), Endstri Mhendislii (7), Kimya Mhendislii (1), Gda Mhendislii (1), naat Mhendislii (1) ve Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberlesme, Telekominikasyon Mhendisligi (1) blmlerinden mezun (dier blmlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarnda yksek lisans yapm olanlar da bavurabilicektir) olmak zere toplam 42 adet Planma Uzman Yardmcs alacaktr. Yazl snav 22 Haziran Pazar gn yaplacak olan snava katlmak isteyen adaylarn en ge 09.06.2003 tarihine kadar bavuruda bulunmalar gerekmektedir.

T.C.BABAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEKLATI MSTEARLIINDAN :


PLANLAMA UZMAN YARDIMCILII GR SINAVI

Bavuru Formu iin tklayn.


1) Devlet Planlama Tekilat Mstearlnda grevlendirilmek zere yazl ve szl snav ile 6, 7, 8 ve 9 ncu derecelerde 23 GH Snf, 19u da TH Snf olmak zere aada blm ve kontenjanlar belirtilen toplam 42 (krkiki) adet Planlama Uzman Yardmcs alnacaktr.

BLM ADET
ktisat 8
letme 3
Maliye 2
statistik 2
Kamu Ynetimi 3
Uluslararas likiler 3
Sosyoloji 1
alma Eko. ve End. likiler 1
Tarm Ekonomisi veya Tarm Teknolojisi 2
ehir ve Blge Planlamas 4
Matematik 2
Endstri Mh.
7
Kimya Mh. 1
Gda Mh. 1
naat Mh. 1
Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberlesme, Telekominikasyon Mhendisligi 1
Toplam 42

2) Snava Katlma artlar ;
Planlama Uzman Yardmcl Snavna katlabilmek iin adaylarn;
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamas,
b) Planlama hizmetlerinin gerektirdii niteliklere sahip olmas,
c) En az 4 yllk eitim veren Yksek retim Kurumlar veya bunlara denklii kabul edilen yurtdndaki Yksek retim Kurumlarnn yukarda saylan blmlerinden mezun olmas veya dier blmlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarnda yksek lisans yapm olmas,
d) Doum tarihinin 01.01.1973 ve sonras olmas,
e) KMSP veya KPSS sonu belgelerinde yabanc dil testinden (ngilizce, Almanca, Franszca) 35 (Tarm Ekonomisi veya Tarm Teknolojisi blmleri iin 30) ve zeri doru cevap ile KMSPNO4' veya KPSSP04: puan trnden;

BLM PUAN
ktisat 85 ve zeri puan alan ilk 160 aday
letme 90 ve zeri puan alan ilk 60 aday
Maliye 80 ve zeri puan alan ilk 40 aday
statistik 75 ve zeri puan alan ilk 40 aday
Kamu Ynetimi 80 ve zeri puan alan ilk 60 aday
Uluslararas likiler 85 ve zeri puan alan ilk 60 aday
Sosyaloji 75 ve zeri puan alan ilk 20 aday
alma Eko. ve End. likiler 75 ve zeri puan alan ilk 20 aday
Tarm Ekonomisi veya Tarm Teknolojisi 70 ve zeri puan alan ilk 40 aday
ehir ve Blge Planlamas 75 ve zeri puan alan ilk 80 aday
Matematik 80 ve zeri puan alan ilk 40 aday
Endstri Mh.
80 ve zeri puan alan ilk 140 aday
Kimya Mh. 80 ve zeri puan alan ilk 20 aday
Gda Mh. 80 ve zeri puan alan ilk 20 aday
naat Mh. 85 ve zeri puan alan ilk 20 aday
Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberlesme, Telekominikasyon Mhendisligi 75 ve zeri puan alan ilk 20 aday;
Toplam 42

Yaplacak olan yazl alan bilgisi snavna girmeye hak kazanacaktr. Ancak son sradaki adayla, ayn puan alm adaylar da yazl alan bilgisi snavna katlmaya hak kazanacaktr.

Snava katlmaya hak kazand tespit edilen adaylarn listesi 17 Haziran 2003 gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinde yaynlanacak ayrca ilgililer DPT Mstearlndan bizzat renebileceklerdir. Snava katlmaya hak kazanamayan adaylarn snav cretleri 16 Haziran 16 Temmuz 2003 tarihleri arasnda bizzat mracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra mracaat edenlerin cretleri denmeyecektir.


Daha nce yaplan Planlama Uzman Yardmcl snavlarna katlp da iki defa baarl olamayan adaylar bu snava katlamayacaklardr.

3) stenen Belgeler ;
Snava gireceklerin, www.dpt.gov.tr nternet adresinden veya Devlet Planlama Tekilat Mstearl, Personel Dairesi Bakanl, Necatibey Cad.No:108, 06100 Ankara adresinden alacaklar Bavuru Formunu doldurduktan sonra;
bu Forma;
a) Yksek renim Diplomas veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nfus Czdannn noter tasdikli sureti,
c) KMS veya KPSS Sonu belgesinin noter tasdikli sureti,
d) 3 adet yeni ekilmi 4,5X6 ebadnda vesikalk fotoraf,
e) zgemi
f) Vakflar Bankas'nn DPT Brosu 00158 00728 86033 94 numaral hesabna snav creti olarak 30.000.000- (Otuzmilyon) TL. yatrldna dair dekontun asln,
ekleyerek 23/05/2003 tarihinden itibaren 09/06/2003 gn mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarda belirtilen adrese bavurmalar gerekmektedir. Bu belgeler asl ibraz edilmek kaydyla fotokopisi Personel Dairesi Bakanlnca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki mracaatlar dikkate alnmayacaktr.
Eksik belge ve bilgileri bulunan bavurular ileme konulmayacaktr. Bavurular kabul edilip snava girmeyenler ile artlar uymad halde bavuru yapanlar veya eksik belgelerle bavuru yapanlara snav creti iade edilmeyecektir.

4) Yazl Snav ;
Yazl snav 22 HAZRAN PAZAR gn saat 10.00'da Ankara'da yaplacaktr. Adaylarn snava girecekleri yerlerin adresi 17 HAZRAN 2003 Sal gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacak, ayrca tebliat yaplmayacaktr. Adaylarn snav saatinden en az yarm saat nce snava girecekleri yerde hazr bulunmalar ve yanlarnda fotorafl ve onayl kimlik belgesi (nfus czdan, src belgesi veya pasaport), yumuak kurun kalem ve silgi bulundurmalar gerekmektedir.

Yazl snavda adaylara mracaat ettikleri blm ile ilgili alan sorularndan oluan test uygulanacaktr. Deerlendirme doru cevaplar zerinden yaplacaktr. Sonular 30 HAZRAN 2003 gnnden itibaren www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacak, ayrca tebligat yaplmayacaktr. Arlkl Standart Puan 70 ve daha yksek adaylardan en yksek puandan balamak zere blmler itibariyle belirlenen kontenjanlarn 4 kat aday (blmler itibariyle en son sradaki aday ile ayn puan alan adaylar dahil) baarl saylarak szl snava girmeye hak kazanacaktr.


5) Szl Snav ;
Mstearlmz tarafndan www.dpt.gov.tr nternet adresinden ve Devlet Planlama Tekilat binas giriine aslacak ilan ile duyurulacak olup, adaylarn mezun olduu blm ile ilgili alan bilgilerinin yan sra genel kltr dzeyleri, muhakeme, kavray, ifade ve temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin Planlama Uzmanlna uygunluunun deerlendirildii bir snav olacaktr.

Yazl snavda baarl olan adaylarn szl snava katlabilmeleri iin, yukardaki belgelere ilave olarak aadaki belgeleri enge szl snav tarihinden 3 gn nce Mstearlk Personel Dairesi Bakanlna teslim etmeleri gerekmektedir.

a) 5 adet vesikalk fotoraf
b) Adli sicil kayd
c) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmadna dair resmi salk kurulu raporu
d) Erkekler iin askerlik durum belgesi

Szl snavda baarl olmak iin en az 70 puan almak gerekmektedir.

6) Deerlendirme :
Nihai baar listesi,adaylarn blmler itibariyle snavda (KMS veya KPSS snav, yazl alan bilgisi snav ve szl snav) aldklar notlarn ortalamas alnarak belirlenir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar mracaat etmeleri halinde atamalar yaplr.
Mstearlk, baka bir kurumda almakta iken snav kazanan adaylarn, bu grevlerinde olumsuz sicil ve mtalaa ile disiplin cezalarn deerlendirme hakkn sakl tutar.
Bavuru ve ilemler srasnda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamas yaplm olsa dahi iptal edilir.

lan olunur.

rtibat Telefon Numaralar: 0 (312) 294 6916 294 6917
0 (312) 294 69 66 294 6948