Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Dokuz Eyll niversitesi Akademik Peronel lan

niversitemiz birimlerine 2547 sayl Yksekretim Kanununa gre aada belirtilen anabilim dallarna retim yesi alnacaktr.

Profesr kadrosu daimi statde olup, bavuracaklarn bavurduklar anabilim daln belirten dilekelerine zgemilerini, Doentlik belgelerinin onayl rneklerini, yayn listelerini, balca aratrma eserini ve bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 6 (alt) nsha dosyay ekleyerek,
Doent kadrolar daimi statde olup, bavuracaklarn bavurduklar anabilim daln belirten dilekelerine zgemilerini, yayn listelerini ve bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4 (drt) nsha ekleyerek Doentlik belgelerinin onayl rnekleri ile birlikte bu ilann yaymland tarihten itibaren 15 gn ierisinde Rektrlk Personel Dairesi Bakanlna,
Yardmc Doent kadrolarna bavuracaklarn bavurduklar anabilim daln ve yabanc dillerini belirten dilekelerine ksa zgemilerini, Doktora belgelerini varsa KPDS sonu, DS belgelerini ve bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4 (drt) nsha dosyay ekleyerek, bu ilann yaym tarihinden itibaren 15 gn ierisinde ilgili birimlere bavurmalar gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
Yabanc lkelerden alna diplomalarn niversiteleraras Kurulca denkliinin onaylanm olmas arttr.Endstri Mhendisli

lgililere Duyurulur.

FAKLTE/MYO/
KONSERVATUAR
ANABLM DALI/BLM
PROF
DO
YRD.DO
AIKLAMA
BUCA ETM FAKLTES Biyoloji Eitimi
1
.
.
Biyoloji eitimi alannda almalar bulunmakve sistematik zooloji doenti olmak
. Trk Dili ve Edebiyat Eitimi
.
1
.
Yeni Trk Dili alannda
. Trke Eitimi
.
.
1
ada Trkiye Trkesi Dilbilgisi alannda
. Fen Bilgisi Eitimi
.
.
1
Botanik alannda doktora yapm olmak
. Biyoloji Eitimi
.
.
1
Bitki Ekolojisi alannda doktora yapm olmak
. Snf retmenlii
.
.
1
Beden Eitimi (Spor Psikolojisi) alannda
. Snf retmenlii
.
.
1
Snf retmenlii yapm olmak, biyoloji eitimi doktoral olmak
GZEL SANATLAR FAKLTES Grafik
.
1
.
. Heykel
.
.
3
.
. Seramik
.
.
1
.
TIP FAKLTES Radyodiagnostik
1
.
.
.
. Kardiyoloji
1
.
.
.
. Kalp ve Damar Cerrahisi
1
.
.
.
. Kardiyoloji
.
.
1
.
. Anesteziyoloji
.
.
1
Uzman olarak en az 3() yl sre ile bir niversite hastanesinin youn bakm nitesinde alm olmak. Aktif Tp Eitimi formasyon ve deneyimine sahip olmak.
. ocuk Sal ve Hastalklar
.
.
1
Pediatrik acil deneyimli
. ocuk Sal ve Hastalklar
.
.
1
Pediatrik genetik deneyimli
. ocuk Sal ve Hastalklar
.
.
1
Pediatrik Hemotoloji deneyimli
. Hastalklar
.
.
1
Younbakm konusunda deneyimli, Hastalklar Uzman
KTSAD VE DAR BLMLER FAKLTES Yneylem
2
.
.
. Mali ktisat
.
1
.
.
MHENDSLK FAKLTES Endstri Mhendislii
.
.
1
Endstri Mhendisli alannda doktora yapm olmak
MMARLIK FAKLTES Bina Bilgisi
.
.
1
Yksek lisansn ve doktorasn Bina Bilgisi Anabilim dalnda yapm olmas, Mimari Psikoloji konusunda almalar olmas.
FEN EDEBYAT FAKLTES Matematiksel Fizik
.
.
1
.
. Genel Fizik
.
.
1
.
. Uygulamal statistik
.
.
1
.
. Biyokimya
.
.
1
.
SALIK HZMETLER MYO
.
.
1
Veterinerlik lisans, Farmokoloji doktoral olmak.
DEVLET KONSERVATUARI Mzik Blm
Piyano Anasanat Dal
Piyano Sanat Dal
.
.
1
Piyano Sanat dalnda Sanatta Yeterlik yapm olmak.