KPSS 2002 Genel Kültür Sınav Soruları ve Cevapları

İlan Giriş : 21 Mayıs 2003 00:05, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
KPSS 2002 Genel Kültür Sınav Soruları ve Cevapları

2002 KPSS GENEL KLTR SINAV SORULARI

1-Orta Asya Trk devletlerinde sosyal hayat dzenleyen ve yazl olmayan kurallara ne denir?
a-Yargu
b-Tre
c-Kn
d-Ou
e-Budun
CEVAP:B

2-Trk slam dnyasnda pozitif bilimler kiminle balamtr?
a-Vasiti
b-bn Heysem
c-Farabi
d-mer Hayyam
e-bn Rd
CEVAP:C

3-Kayseride bulunan Gevher Nesibe ifahanesi hangi dnemde yaplmtr?
a-Anadolu Seluklular
b-Osmanllar
c-Karamanoullar
d-Selukoullar
e-Mnegckler
CEVAP:A

4-Osmanl devletinde
I.Padiahlarn tahta k,
II. Padiahlarn bizzat sefere gidii
III. isyanlarn bastrlmas
Durumlarndan hangilerinde, askere bahi datmak bir gelenektir?
a-1
b-2
c-3
d-1-2
e-2-3
CEVAP:A

5-XVI. yzyl Osmanl-Trk mimarisinin en byk ustas kimdir?
a-Mimar Sinan
b-Yakup ah
c-Mimar Ayaz
d-Mimar Kemaleddin
e-Mimar Hayreddin
CEVAP:A

6-Osmanllarda aadaki sanatlardan hangisine ait eserler, yapld dnemin sosyal ve siyasi zellikleri hakknda en ok bilgi veriri?
a-ini
b-Hat
c-Kakma
d-Ebru
e-Minyatr
CEVAP:B

7-Osmanl Devleti, XVIII. Yzyldan itibaren,
I. Tarm
II. Askerlik
III.Teknik
IV. Ynetim
Alanlarnn hangilerinde Avrupa'nn, stnln kabul etmi ve Avrupallardan yararlanmaya balamtr.
a-I-II
b-I-III
c-I-IV
d-II-III
e-II-IV
CEVAP:D

8-I.Yerli tccarn %8 orannda i gmrk vergisi vermek zorunda olmas ve yabanclarn bu vergiden muaf tutulmas
II. Osmanl devletinin paralanmas ve Balkan devletlerinin kurulmas
III. thalattan %5, ihracattan %12 orannda vergi alnmas
Yukardakilerden hangileri, Osmanl Devletinde ticaretin yabanclarn eline gemesine ortam hazrlamtr?
a-I
b-II
c-I-III
d-II-III
e-I-II-III
CEVAP:E

9-1876 Anayasas'n daha demokratik hale getirmek iin 1909 ylnda yaplan deiikliklerden biri aadakilerden hangisidir?
a-Halkn seimlere katlabilmesi
b-Padiahn Mebuslar Meclisini kapatma yetkisine baz snrlamalar getirilmesi
c-Padiahn ayan meclisi yelerini semesi
d-Mebuslar Meclisi yelerinin drt ylda bir yenilenmesi
e-Parlemantonun, biri "Ayan Meclisi" dier "Mebuslar Meclisi" adnda iki meclisten olumas
CEVAP:B

10-
I. Anadolu Ajans
II. Yenign
III.Hakimiyeti Milliye
IV. Peyman Sabah
Yukardakilerden hangileri Kurtulu Savanda ulusal hareketi destekleyen basn organlar arasnda yer alr?
a-I
b-II
c-I-II
d-I-II-III
e-I-III-IV
CEVAP:D

11-
I.Milis glerini destekleme
II. stanbul Hkmetine kar kma
III. Blgelerin Trkln kantlama
IV. gal glerine kar direnmeyi ama edinme
Yukardakilerden hangileri, Kurtulu Savanda toplanan kongrenin ortak zelliklerinden biri deildir?
a-I
b-II
c-I-II
d-II-IV
e-III-IV
CEVAP:B

12-Misak Millinin hazrlanmasnda, aadakilerden hangisinde yaplan almann etkisi yoktur?
a-TBMM
b-Sivas Kongresi
c-Erzurum Kongresi
d-Son Osmanl Mebuslar Meclisi
e-Amasya Bulumas
CEVAP:A

13-Kurtulu Sava kapsamnda yer alan aadaki savalarn hangisinden sonra, Anlama Devletleri Sevr Antlamasnda yaplan deiiklikler Londra'da grme gereini duymutur?
a-Sakarya sava
b-Ermenilerle sava
c-1.nn Sava
d-2.nn sava
e- Eskiehir-Ktahya savalar
CEVAP:C

14-Aadakilerden hangisi, Kurtulu Savanda Trk ordusunun Sakaryann dousuna ekilmesinin sonularndan biri deildir?
a-Mustafa Kemalin bakomutanlk grevini stlenmesi
b-TBMM'nin, yetkilerini geici bir sre iin Mustafa Kemale vermesi
c-Tekalifi Milliye buyruklarnn karlmas
d-Bat cephesini gney ve bat olarak ikiye ayrlmas
e-TBMM'de Mustafa Kemale kar tepkilerin artmas
CEVAP:D

15-kinci TBMM dneminde yaanan kabine bunalm aadakilerden hangisinden kaynaklanmaktadr?
a-Saltanatn kaldrlmas ve Padiahn ngilizlere snmas
b-Menemen olay nedeniyle yrede skynetim ilan edilmesi
c-1921 Anayasasnn hkmetin kurulmasna ilikin maddesi
d-Mecellenin yrrlkten kaldrlmas
e-Anam Vergisi'nin artrlmas
CEVAP:C

16-
I. nklaplarn temel dayana olma,
II. Akl ve bilime dayanma
III. Birbirine tamamlayc nitelikte olma
zelliklerinden hangileri, Atatrk ilkelerinin tm iin geerlidir?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-I-II-III
CEVAP:E

17-Yabanc irketlere verilen ayrcalklar Lozan Antlamasyla sona erdirilmitir.
Aadakilerden hangisini bu dorultuda bir gelime olduu sylenebilir?
a- Devletin ekonomik hayata olan mdahalesini azaltma
b- Baz demiryollar ile liman iletmelerini ulusallatrma
c-zmir ktisat Kongresini dzenleme
d-Trk Ticaret Birliini kurma
e-Aar vergisini kaldrma
CEVAP:B

18-
I. Ulusuluk
II. Devletilik
III. zerklik
Halifeliin kaldrlmas yukardakilerden hangilerinin dorudan gereidir?
a-I
b-II
c-III
d-I-III
e-II-III
CEVAP:A

19-
I. Tek dereceli seim sistemine geilmesi
II. Mecliste oluan muhalefetin, Fethi Okyar Hkmeti'ni ekilmek zorunda brakmas
III. Serbest Cumhuriyet Frkasnn kurulmas
Yukardakilerden hangileri, Cumhuriyet' in ilanna ortam hazrlamtr?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-II-III
CEVAP:B

20-
I. Menemen olay
II.Vagon Li Olay
III.Razgart Olay
Yukardakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliindedir?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-II-III
CEVAP:A

21-
I. Tekke ve trbelerin kapatlmas
II. Medreselerin kapatlmas
III. Patirkhanenin evrensel olmaktan kartlmas
Yukardakilerden hangilerinin tek amac, dncede adal gerekletirmektir?
a-I
b-III
c-I-II
d-I-III
e-II-III
CEVAP:C

22-Trkiye Cumhuriyetinde kadnlara salanan ilk hak aadakilerden hangisidir?
a-Evlenme ve boanmada erkekle eit derecede sz sahibi olma
b-Belediye seimlerine katlabilme
c-Milletvekili seilebilme
d-Evlilikte kendi soyadn kullanabilme
e-Evlilikte edinilen mala ortak olma
CEVAP:A

23-
I. Miladi Takvimin kabul edilmesi
II. Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
III. Hafta tatilinin cumadan pazara alnmas
Yukardakilerden hangilerinde, uluslar aras ticari ilikilere kolaylk salama mac vardr?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-I-III
CEVAP:E

24-Trkiye Cumhuriyetinde,
I. Eitim
II. Turizm
III. Hukuk
Alanlarnn hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inklaplar yaplmtr?
a-I
b-II
c-III
d-I-III
e-II-III
CEVAP:D

25-
I. Trkiyede mzeciliin balamas
II. Sanayi-i Nefise Mektebinin, Gzel Sanatlar Akademisine dntrlmesi
III. Milli Musiki ve Temsil Akademisinin Ankara Konservatuarna dntrlmesi
Yukardakilerden hangileri Atatrk dneminde gerekletirilmitir?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-II-III
CEVAP:A

26-Aadakilerden hangisi Atatrk dneminde kurulan partilerden biri deilidir
a-Serbest Cumhuriyet Partisi
b-Ahali Cumhuriyet Partisi
c-Demokrat Parti
d-Terakkiperver Cumhuriyet Frkas
e-Trk Cumhuriyet Amele ve ifti Partisi
CEVAP:C

27-Musul2un Iraka braklmasna karlk, Musul petrollerinden elde edilen yllk gelirin yzde 10'nun 25 yl sreyle Trkiye'ye verilmesi karar, aadakilerden hangisinin kapsamndadr?
a-Lozan antlamas
b-Ankara Antlamas
c-Mudanya atekes antlamas
d-Mondros atekes antlamas
e-Misak- Milli
CEVAP:B

28-
I. Sava tazminatlar
II. Suriye snr
III.Boazlar
Konularndan hangileriyle ilgili sorunlar, Lozan Antlamasndan sonra yeniden gndeme gelmitir?
a-I
b-II
c-III
d-I-II
e-II-III
CEVAP:E

29-Aadakilerden hangisi, Tevik-i Sanayi Kanununun kapsamndadr?
a-Trk parasnn korunmas
b-Ekonomiyle ilgili aratrmalarn yaplmas
c-zel giriimcilere kolaylklar salanmas
d-Ekonomik alanda gerekli grlen deiikliklerin yaplmas
e-Dnyadaki deiik ekonomik akmlarn incelenmesi ve bunlarn Trkiye'ye etkilerinin saptanmas
CEVAP:A

30-Atatrk sylevinde,
I. Kuvayi Milliye (1919-1920)
II. TBMM hkmeti (1920-1923)
III. Trkiye Cumhuriyeti (1923-1927)
IV. Trkiye Cumhuriyeti (1927-1938)
Dnemlerinden hangisini anlatr?
a-I-II
b-II-III
c-III-IV
d-I-II-III
e-I-II-III-IV
CEVAP:D

31-Aadakilerin hangisinde verilen tarihlerde Sinopta gndz ve gece sreleri Antalya'dakinden daha uzundur?
Gndz Sresi Gece Sresi
a- 21 mart 23 eyll
b- 23 eyll 21 haziran
c- 21 haziran 21 aralk
d- 21 aralk 21 mart
e- 21 ocak 23 eyll
CEVAP:C

32-Aadakilerden hangisi Anadolu Blgesinin iklim zelliklerinden biri deildir?
a-Nem orannn yol boyunca yksek olmas
b-Gece ve gndz scaklklarnn birbirine yakn olmas
c-Yaz ve k mevsimi arasnda scaklk farknn fazla olmas
d-En ok yan sonbaharda olmas
e-Ylda alt ay sreyle scakln 0'n altnda olmas
CEVAP:C
33-Trkiye'de akarsularn genellikle en fazla suyu ilkbaharda tamalarnn temel nedeni aadakilerden hangisidir?
a-Barajlardaki fazla sularn boaltlmas
b-Taban suyu seviyelerinin ykselmesi
c-Buharlamann azalmas
d-Akarsularn tad madde miktarnn artmas
e-Kar erimeleri ile yalarn birlemesi
CEVAP:E

34-Hatay ilinin genelde mevsimlik g almasna karn, bu ildeki skenderun ile merkezi yerleim amal g almaktadr.
skenderun'un bu zellii aadakilerden hangisiyle aklanabilir?
a-Tarm alanlarnn geni olmas
b-Balkln gelimi olmas
c-Endstri kurulularnn youn olmas
d-Ulam olanaklarnn yeterli olmas
e-Eski bir yerleim merkezi olmas
CEVAP:C

35-Tarmsal nfus younluu, bir lkede veya bir blgede tarm ve hayvanclkla geinen nfusun o lke veya blgedeki tarm iin kullanlan alana blnmesiyle elde edilir.
Buna gre, Dou Anadolu Blgesi'nde tarmsal nfus younluunun fazla olmas aadakilerden hangisiyle aklanabilir?
a-Gen nfusun fazla olmasyla
b-Blge dnda gn fazla olmasyla
c-sebze tarmnn yaygn olmasyla
d-Tarma elverili alanlarn az olmasyla
e-Endstrinin belirli yerlerde toplanm olmasyla
CEVAP:D

36-Samsun'da aadakilerden hangisi, bu ilde dank yerlemenin Rize'dekinden daha az olmasnda etkilidir?
a-Engebeliin daha az olmas
b-Yllk ya ortalamasnn daha az olmas
c-Balklkla uraanlarn saysnn daha az olmas
d-Nfus younluunun fazla olmas
e-Tarm rnlerinin daha eitli olmas
CEVAP:A

37-Trkiye'de seraclk en ok Akdeniz Blgesi ve Ege Blgesi'nin ky kesimlerinde yaplmaktadr.
Aadakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?
a-Istma giderinin dk olmas
b-Sulama olanaklarnn yeterli olmas
c-Ya miktarnn fazla olmas
d-Toprak trlerinin eitli olmas
e-Dzlklerin ok yer tutmas
CEVAP:B

38-Aadaki tarm rnlerinden hangisinin Trkiye'deki toplam retiminde, Ege Blgesi'nin pay %80'den fazladr?
a-Pamuk
b-Turungil
c-ncir
d-Elma
e-Msr
CEVAP:C
39-Trkiye'de yatitirilen hayvan trleri, yrenin iklimine ve bitki rtsne gre deimektedir.
Buna gre, yaz yalarnn fazla olduu ve gr otlaklarn bulunduu yrelerde hangi hayvancln en yaygn olmas beklenir?
a-Bykba hayvanclk
b-Kkba hayvanclk
c-Arclk
d-Kmes hayvancl
e-pek bcekilii
CEVAP:A

40-Gney Dou Anadolu Blgesi'nin ekonomisinde, aadakilerden hangisinden elde edilen gelirin pay dierlerinden daha azdr?
a-Petrol retimi
b-El sanatlar
c-Enerji retimi
d-Tarm rnleri
e-Hayvansal rnler
CEVAP:E

41-
I. Jeotermal santral
II. Petrokimya
III.Termik santral
Yukardakilerden hangilerinin, kullanlan hammaddenin karld yerin yaknna kurulmas zorunludur?
a-Yalnz I
b-Yalnz II
c-Yalnz III
d-I ve II
e-II ve III
CEVAP:A

42- Trkiye'de aadakilerden hangisini reten endstri kurulularnn says dierlerinden daha azdr?
a-Pamuklu dokuma
b-imento
c-eker
d-Demir-elik
e-Bitkisel ya
CEVAP:D

43-Aadaki endstri kollarnn hangisinde, hammadde olarak orman rnlerinden yararlanlmaz?
a-Kat
b-Suni gbre
c-la
d-Kozmetik
e-Mobilya
CEVAP:B

44-Trkiye'de i ve d turizmin gelimesinde aadakilerden hangisinin katks en azdr?
a-Turizm eitimine nem verilmesi
b-Ulam olanaklarnn gelitirilmesi
c-Tarihi eserlerin korunmas
d-Yresel zelliklerin tantlmas
e-Bankaclk hizmetlerinin hzlandrlmas
CEVAP:E

45-Trkiye'nin aadaki Avrupa lkelerinden hangisiyle olan d ticareti dierlerinden daha fazladr?
a-talya
b-Almanya
c-Portekiz
d-Belika
e-Hollanda
CEVAP:B

46-Aadakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir gereidir?
a-Ulusal gelirin adaletli datlmasnn salanmas
b-Zorunlu eitim benimsenmesi
c-Vatandalarn sosyal gvenlie balanmas
d-Anayasa Mahkemesi yelerinin Cumhurbakan tarafndan seilmesi
e-darenin ilemelerinin yarg denetimine tabi olmas
CEVAP:E

47-Aadakilerden hangisi Atatrk Milliyetiliine ballk ilkesinin bir sonucu deildir?
a-Vatandalarn dilek ve ikayetleri hakknda TBMM'ne bavurma haklarnn olmas
b-Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnl
c-Trk devletine vatandalk ba ile bal olan herkesin Trk saylmas
d-Trk Milletinin birlikte yaama arzusunu ve sahip olunan manevi miras koruma amacn paylaan bireylerden olumas
e-Trkiye Cumhuriyeti resmi dilinin Trke olmas
CEVAP:A

48-Birlemi Milletlerin temel amac, dnya milletlerinin tarm, orman ve balklk alanlarnda verimliliini artrp beslenme ve hayat seviyesinin ykseltilmesine yardm etmek olan uzmanlk kurumu aadakilerden hangisidir?
a-UPU
b-ITU
c-WMO
d-FAO
e-IMF
CEVAP:D

49-Aadakilerden hangisi Trk vatandaln kantlamada kullanlabilecek belgelerden biri deildir?
a-Nfus kaytlar
b-Nfus czdan
c-Seyahat vesikas
d-Pasaport
e-Pasavan
CEVAP:C

50-1982 Anayasasna gre, kanunlarn Resmi Gazete'de yaymlanmas ile ilgili aadakilerden hangisi dorudur?
a-Cumhurbakan, TBMM tarafndan kabul edilen bir kanunu hibir sre snrlamas olmadan diledii zaman Resmi Gazetede yaymlayabilir
b-Cumhurbakan, TBMM'nin kabul ettii bir kanunu bir kez daha grlmesi iin geri gndermedii takdirde 15 gn iinde Resmi Gazete'de yaymlamak zorundadr
c-Bir kanunu Resmi Gazetede yaymlama yetkisi Bakanlar Kurulunda olup, bu yetkiyi 10 gn iinde kullanmas gerekir
d-Bir kanunu Resmi Gazetede yaymlama yetkisi TBMM bakannda olup bu yetkiyi 10 gn iinde kullanmas gerekir
e-Bir kanunu Resmi Gazetede yaymlama yetkisi Babakanda olup, bu yetkiyi 15 gn iinde kullanmas gerekir.
CEVAP:B

51-Aadakilerden hangisinde ilk kez birden ok siyasal parti yer almtr?
a-Birinci Byk Millet Meclisi seimleri
b-1927 ylnda yaplan milletvekillii seimleri
c-1946 ylnda yaplan milletvekillii seimleri
d-1950 ylnda yaplan milletvekillii seimleri
e-1961 Anayasasnn halkoyuna sunulmas
CEVAP:C

52-Skynetim veya olaanst hal durumunda karlabilecek kanun hkmnde kararnamelerle ilgili aadakilerden hangisi dorudur?
a-Bakanlar Kurulunca Dantayn incelemesinden getikten sonra karlabilir
b-Temel hak ve hrriyetlere ilikin dzenleme yaplamaz
c-TBMM'nin onayna sunulmasna gerek yoktur
d-Resmi Gazetede yaymlanmas gerekmez
e-Bir yetki kanununa dayanmas gerekmez
CEVAP:E

53-dari vesayet ilkesi aadakilerden hangisinin bir sonucudur?
a-Yetki genilii ilkesinin
b-Merkezden ynetim ilkesinin
c-Yerindelik denetimi ilkesinin
d-darenin btnl ilkesinin
e-Kamu idarelerinin zerkliinin korunmas ilkesinin
CEVAP:D

54-Aadakilerden hangisi merkezi idarenin grevlilerinden biri deildir?
a-Ky muhtar
b-l dare kurulu yesi
c-le idare kurulu yesi
d-l idare ube bakan
e-kaymakam
CEVAP:A

55-Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, aadaki mali kurumlardan hangisinin gzetim ve denetimi altnda alr?
a-Maliye Bakanl
b-BDDK
c-Hazine
d-Merkez Bankas
e-Trkiye Bankalar Birlii
CEVAP:B

56-Aadakilerden hangisi, Trkiye'de KT'lerin zelletirilmesiyle gereklemesi ngrlen amalardan biri deildir?
a-Ekonomide rekabeti ve etkinlii artrmak
b-Siyasetilerin iletmelere mdahale etmesini en aza indirmek
c-Kamuda borlanma gereksimini artrmak
d-letmelerde dk olan verimlilii ykseltmek
e-Mal ve hizmet fiyatlarn aaya ekmek
CEVAP:E

57-Aadakilerden hangisi Trkiye-AB ilikilerinin geliim srecini belirleyen aamalardan biri deildir?
a-10 ocak 1948'de Gmrk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlamasnn yrrle girmesi
b-1 aralk 1964'de Ankara anlamasnn yrrle girmesi
c-1 ocak 1973'te Katma Protokoln yrrle girmesi
d-14 nisan 1987'de Trkiye'nin tam yelik iin bavurmas
e-Aralk 1999 Helsinki Zirvesi ve bu zirvede Trkiye'ye aday lke statsnn verilmesi
CEVAP:E