Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı

İlan Giriş : 23 Eylül 2006 15:03, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı

TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLER ALINACAKTIR.

Birliğimiz İşletmelerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen şartlan taşıyanlar arastadan sınavla Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ile Zootekni Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri alınacaktır,

A- Adaylarda aranacak şartlar;
1) Türk vatandaşı olmak,
İ) Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
A) KPSS sınavlarında 70 ve üzerinde not almak,
5) Smavm yapılacağı tarihte 30 yaşım doldurmamış olmak (06,! i.1976 tarihinden önceki doğumlulara» başvurusu kabul edilmeyecektir),
6) Adayların erkek ve askerliklerini yapmış olmaları,
7) Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Bölümlerinden, Ziraat Mühendisleri için Ziraat Mühendisliği 'Zootekni Bölümünden mezun olmak,

B- Belirtilen şartlan taşıyan adaylar Genel Müdürlüğümüzce sözlü sınava tabi tutulacak olup, sınav 06 Kasım 2006 tarihinde, saat 10:00'da Edirne'de Genel Müdürlük Hizmet Binası 'nda yapılacaktır.

C- Başvuru için istenen belgeler;
1) Adayın kısaca özgeçmişini de içeren İçendi el yazısı ile yazılmış başvuru dilekçesi,
2) Nüfus cüzdanıma onayı örneği,
3) Mezun olduğu Yüksek Öğretim kurulu diploması veya bitirme belgesi, aslı yada noterden onaylı örneği,
4) Askerlik görevini yaptığım gösterir resmi belge yada onaylı örneği,
5) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alman adli sicil belgesi,
6) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı yada noter onaylı örneği,
7) Sağlık raporu,

D- Başvuru süresi; aranan şarttarı taşımayan adaylar ve eksik beige ile başvuruda bulunan adayların başvurulan kabu! edilmeyecektir.

Başvuruda bulunmak İsteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte en geç 13.10.2006 günü. saat 17.00'e kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne (1 .Murat Man. Zübeyde Hanım Cad No:2 EDİRNE) başvurmaları gerekir.

TRAKYA BİRLİK