Sağlık Bakanlığı 2006 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası başvuruları başladı

Eklenme : 12 Eylül 2006 10:15
Sağlık Bakanlığı 2006 Yılı Eylül Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası başvuruları başladı

..::İLAN METNİ::..

Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre Eylül 2006 dönemi Kurum İçi Naklen atamaları yapılacaktır.

1- Dönem tayini başvuruları; (http://personel.saglik.gov.tr/pbs) internet adresine yapılacak olup 11/09/2006 Pazartesi günü başlayıp, 18/09/2006 Pazartesi günü saat 17:00 de sona erecektir. İnternet sayfasındaki 2006 Eylül Dönem Tayini Başvuru Formu?nun doldurularak, başvuru formunun çıktısını imzalayıp amirine veya Sağlık Grup Başkanlığına veya notere onaylatmak suretiyle APS veya özel bir kargo şirketi ile Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İstatistik Daire Başkanlığı Kura ve Toplu İşlemler Şube Müdürlüğüne 21/09/2006 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Müracaat evrakları Bakanlık Genel Evrak Şubesine 21/09/2006 tarihinden sonra giriş yapan ve belgelerini göndermeyen adayların başvuruları iptal edilecektir. Başvuru belgeleri elden teslim edilmeyecektir.

2 A. Diş hekimi, eczacı ve yardımcı sağlık personelleri için 15 Eylül 2006 tarihi itibariyle atandıkları ilde fiilen en az iki yıl çalışmış olan personellerin müracaatları kabul edilecektir.

B. Uzman tabip ve tabiplerden 1, 2, 3 ve 4. hizmet bölgelerinde 15 Eylül 2006 tarihi itibariyle, atandıkları ilde fiilen en az iki yıl çalışmış olan personellerin müracaatları kabul edilecektir.

C. Uzman tabip ve tabiplerden 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 15 Eylül 2006 tarihi itabariyle, atandıkları ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olan personellerin müracaatları kabul edilecektir.

3 2006 yılı Haziran dönem tayini sonucu ataması yapılıp, atamasını iptal ettiren sağlık personelinin 2006 Eylül dönem tayini müracaatları kabul edilmeyecektir.

4 2006 Eylül Dönem tayini için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 27/09/2006 tarihine kadar Dönem Tayini Kura Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilecektir.

5 ?Tabip? unvanlı personel için, Eskişehir İlindeki pozisyonlardan, ?aile sağlığı merkezi? olanlar, sözleşmeli kadrolardır. Bu pozisyonları, sözleşmeli kadroya geçecek personelin tercih etmesi gerekmektedir.

6 Genel Müdürlüğümüz İnternet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilen hizmet puanlarıyla ilgili açıklamaların 4. maddesinde de açıklandığı üzere; Hizmet puanı itirazı olarak Bakanlığımıza intikal eden 4265 personele ait 57565 adet bilimsel yayının Bakanlığımız Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemi başlatılmış olup bu bilimsel yayınların sayısının fazla olması ve her bir yayın için indeks taraması yapılması gerektiğinden çalışma henüz tamamlanamamış olup, bu çalışma sonuçlandığında hizmet puanları PBS de detaylarıyla arz edilecektir. Ancak 2006/2. Dönem Kurum İçi Naklen Atamaya başvuracak olan personelden, yukarıda belirtilen tarihler arasında bilimsel yayınlarını göndermek suretiyle itiraz etmiş olanların hizmet puanları, bu dönem tayini öncesinde itiraz konusu yayınları değerlendirilerek öncelikle hesaplanacaktır.

7 Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda ilan edilen yerlere bilgisayar ortamında 29/09/2006 tarihinde noter tarafından yapılacak olup, yerleştirme işleminin yer ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

8 Atama sonuçları, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlandığı tarih itibariyle ilgiliye tebliğ edilmiş sayılıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 62 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde görev yaptıkları birimlerden ayrılışlarının yapılarak yeni görev yerlerine başlamaları gerekmektedir.

MÜNHAL KADROLAR

YAŞADIĞINIZ SORUNLAR

ÖRNEK BAŞVURU FORMU