Fakülte mezunları arasından polis alım ilanı

Emniyet Genel Müdürlüğü 550'si bayan olmak üzere 9.500 polis memuru adayı alacak... Polis adayı olmak isteyenlerin 2005 veya 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 60.00 puan almaları gerekmektedir. Aday müracaatları, 14 ? 25 Ağustos 2006 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine istenen belgelerle yapılacaktır. İlan için başlığa tıklayınız.

İlan Giriş : 08 Ağustos 2006 13:02, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Fakülte mezunları arasından polis alım ilanı
2004 KPSS puanı ile de polisliğe başvuru yapılabilecek 20.08.2006

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALINCAKTIR

Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, 15 Ocak 2007 ve 17 Eylül 2007 tarihlerinde 2 dönem halinde yapılacak Polis Meslek Eğitimi için geçerlilik süresi devam eden 2005 veya 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 60.00 puan (60.00 dahil) ve üzeri puan alan en az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumu lisans mezunlarından (8.950) erkek , (550) bayan olmak üzere toplam (9.500) polis memuru adayı alınacaktır.

Aday müracaatları, 14 ? 25 Ağustos 2006 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle yapılacaktır. Müracaatlar 25 Ağustos 2006 tarihi saat 17:00?da sona erecektir. Müracaat eden adaylar, İl Emniyet Müdürlüklerinde ön değerlendirme, Bölge Komisyonlarında da Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. KPSS puanı, mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarından alınacak puanların toplamı neticesinde belirlenecek başarı sıralamasına göre 15 Ocak ? 13 Temmuz 2007 tarihleri arasındaki 4.Dönem eğitimi için (200) bayan, (4.250) erkek, 17 Eylül 2007 - 14 Mart 2008 tarihleri arasındaki 5.Dönem eğitimi için (350) bayan, (4.700) erkek polis memuru adayı belirlenecektir.

ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

POMEM?lere girmek isteyen adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.),

c) Askerlik yapmayan erkekler ile bayan adaylar için.19.09.1980 tarihi ve takip eden tarihlerde, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 19.09.1978 tarihi ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli sayılır.)

d) Erkekler için 1.67 cm, bayanlar için 1.65 cm?den kısa boylu olmamak (boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.),

e) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarını taşımak (ancak görme yönünden aynı Yönetmeliğin göz hastalıkları A dilimi 1, 2, 3, 4 ve 7 nci maddesinde aranan şartları taşımak.),

A dilimi

1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

7)Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) ? 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçmeyecektir. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/10 olacaktır. şeklindedir.

f) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, vcd, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

i) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

j) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 1/8/1999 tarihli ve 23773 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

k) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

l) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen?erkekler için 1.67cm ve bayanlar için 1.65cm?den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak? durumlar hariç, ?POMEM öğrenci aday adayı olamaz? kararı verilmemiş olmak,

m) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) 2005 veya 2006 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden ez az 60.00 (dahil) puan ve üzeri puan almış olmak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) İkametgah belgesi,

f) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

g) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

h) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

i) 2005 veya 2006 KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği

istenir.

*Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra ?Aslı Görüldü? ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

*Adaylar askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belgeyi POMEM Müdürlüğüne planlaması yapılması durumunda ön kayıt sırasında ibraz edecektir.

BAŞVURU YERLERİ : İkamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlükleri

Ön değerlendirme sınavı : Müracaat ettiği İl Emniyet Müdürlüğü

Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı : Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenecek bölge merkezleri

MÜRACAAT TARİHLERİ :14 ? 25 Ağustos 2006 tarihleri arası

SINAV TARİHLERİ :

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :28 - 29 - 31 Ağustos 2006