İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

SSK Programcı ve Çözümleyici alım ilanı

İlan Giriş : 28 Nisan 2006 00:36, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Programcı ve Çözümleyici alım ilanı
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ VE SÖZLEŞMELİ BİLGİSAYAR PROGRAMCISI GİRİŞ SINAVI

MÜRACAT TARİHİ: 08.05.2006 - 18.05.2006 (Mesai bitimine kadar)

ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI:

Sosyal Sigortalar Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalıştırılmak üzere 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince 33 Adet Programcı ve 18 Adet Çözümleyici olmak üzere toplam 51 sözleşmeli statüde yazılı ve sözlü sınavla personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava girecek adaylar aşağıda belirtilen niteliklere sahip olacaktır:

Genel Şartlar:

1- 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- En son yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmak,
3- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak,
4 - 2006 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır.Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master ve ya doktora yapanlar, İngilizce dilinde 'Test Of English as a Foreign Language'(TOEFL) sınavından en az 173(veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System"(IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir.

Programcı olarak alınacak adaylarda aranacak nitelikler:

1- En az ön-lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak.

1.a. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri bölümlerinden yada Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak.

1.b. Ayrıca Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların (yurt dışından mezun olanların YÖK tarafından denkliğinin onaylı olması gerekmektedir) en az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge ile belgelemeleri, ilgili fakülte veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı Kurs sertifikası (Bilgisayar Programcılığı) ile belgelemeleri ve yalnızca bu gruba girenlerin yukarıda belirtilen programlama dilleri konusunda en az bir yıl iş tecrübelerini (özel sektör yada kamu) belgelemiş olmaları halinde müracatları kabul edilecektir.(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde , Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

2- Java,C, C++ yada C# programlama dillerinden en az birisini bilmek. Java yada C# bilmek tercih nedeni olacaktır.

3- Java uygulamaları geliştirmek üzere J2EE, Web services, EJB, JFS, XML konularına hakim olmak, uygulama geliştirmiş olmak ve tercihen STRUTS bilmek.

4- Tercihen WSAD ve /veya Rational Application Develepor ya da herhangi bir
Application Server ile uygulama geliştirmiş olmak.

5- Ekip çalışmasına uygun olmak.

Sistem Çözümleyicisi olarak alınacak personelde aranacak şartlar:

1-En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak (En az 4 yıllık). (Programcılar için aranan branşlar ve ek koşullar aynen geçerlidir.)

2-Programcılar için aranan tüm teknik özelliklere ilaveten istihdam edileceği BİM'deki programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. (Java, C, C++, C# yada COBOL dillerinden birini bilmek zorunludur)

3- En az 2 yıllık iş tecrübesi bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde ,Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 Sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

4- Case Tool bilmek tercih nedenidir.

5- En az 1 yıl süreli herhangi bir projede Proje yöneticisi yada sistem çözümleyicisi olarak çalışmış olmak ve bunu işyerinden alacağı bir belge ile belgelendirmek.

6- Sistem çözümleyiciliği pozisyonu için müracat edenlerde yaş şartı aranmaz.

7- Yazılım projesi ekibi yönetebilecek beceriye sahip olmak.

SINAVA GİRİŞ İŞLEMLERİ:

Belirtilen süre bitimine kadar müracaat eden adayların KPSS başarı puanı en yüksekten başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı sayıda aday daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı sınav için davet edilir. Davet edilecek adaylar ve yazılı sınav tarihi www.ssk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu sıralama yapılır iken eşitlik halinde önce adayların KDPS seviyeleri, daha sonra iş tecrübesi esas alınacaktır.. Yazılı sınav sonucunda ilan edilen kadro sayısının 2 katı kadar aday sözlü sınavına alınacaktır. Müracaat sayısı ilan edilen kadro sayısının 2 katını aşmadığı takdirde bütün adaylar yazılı sınav yapılmaksızın doğrudan sözlü sınava alınacaktır. Yazılı sınavda eşitlik halinde KPSS, KDPS ve iş tecrübesine bakılacaktır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER:

Adaylar;

a. SSK BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanlığı'na hitaben müracaat dilekçesi.
b. 2 Adet fotoğraf
c. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
d. KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
e. KPDS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
f. Nufus cüzdanı noter tasdikli sureti,
g. Erkek adaylar için Askerliğini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
h. Giriş şartlarında belirtilen ilave iş tecrübesi yada programlama dili bilir belgelerinin aslı yada noter noter tasdikli sureti,

ile birlikte 18.05.2006 mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese müracaat edebilirler. Belgelerin teslimi şarttır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

SINAV KONULARI:

Yukarıda belirtilen koşulların seviyesini tespit etmek amacıyla yazılı ve sözlü sınav da mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

ADRES:

SSK Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı,
Mithatpaşa Cad. No: 7 Kat:3 06437 Sıhhiye/ANKARA
Tel: (312) 595 87 60