Yargıtay Personel Alım İlanı

İlan Giriş : 21 Ekim 2013 09:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Yargıtay Personel Alım İlanı

T.C. Yargıtay Başkanlığından

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde 657 sayılı Kanun uyarınca çalıştırılmak üzere kadrolu 3 Çözümleyici, 4 Programcı alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, 2012-KPSS (B) grubu puanı ve yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 3 çözümleyici kadrosuna personel alınacaktır.

1-Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012-KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

2- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 25 katı kadar aday çağrılacaktır.

3-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir .

I-Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- Son başvuru günü olan 01/11/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

g- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.

II-Özel Şartlar:

a-Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak ve Java bildiğini belgelemek.

b-Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış biri java programlama dili olmak üzere programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,

c-KPDS-YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek veya TOEFL?dan En Az 153 Puan Almış Olmak veya IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce bilmek ve belgelemek.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 25/10/2013 günü başlayıp, 01/11/2013 günü saat 18.00?de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 01/11/2013 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

f-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

g-Programlama dillerini gösterir belge

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

T.C.

Yargıtay Başkanlığından

PROGRAMCI ALIMI İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, 2012-KPSS (B) grubu puanı ve yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 4 programcı kadrosuna personel alınacaktır.

1-Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012-KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

2- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 25 katı kadar aday çağrılacaktır.

3-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

I-Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- Son başvuru günü olan 01/11/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

g- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.

II-Özel Şartlar:

a) Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak şarttır.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 25/10/2013 günü başlayıp, 01/11/2013 günü saat 18.00?de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 01/11/2013 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

g- Bilgisayar Programcısı Sertifikası

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.