Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan Giriş : 23 Nisan 2003 14:02, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Adnan Menderes niversitesi Akademik Personel lan

lan tarihi:23.04.2003

niversitemiz birimlerine 2547 sayl Kanunu ve retim yeliine Ykseltilme ve Atama Ynetmeliinin ilgili maddelerine gre aada belirtilen anabilim dallarna retim eleman alnacaktr.
Bavurularn ilann yayn tarihinden 15 gn ierisinde yaplmas gerekmektedir.Posta ile yaplacak bavurular kabul edilmeyecektir. Adaylarda 657 sayl Kanunun 48. maddesinde belirtilen artlar ile kadronun derecesi bakmndan atanabilme koulu aranacaktr.
snavlar Eitim Fakltesi dersliklerinde yaplacak olup, snav tarhleri ile bilgiler bavuru srasnda ilgili birimlerce bildirilecektir.

Bavuracak adaylardan;
1-Profesr kadrolar devaml statde olup, adaylarn bavuracaklar anabilim daln belirtir dilekelerine, zgemileri, nfus czdan sureti, Doentlik belgelerini, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 6 takm dosyay Rektrlmz Personel Daire Bakanlna,
2-Doent kadrolar devaml statde olup, adaylarn bavuracaklar anabilim daln belirten dilekelerine, zgemileri, nfus czdan sureti, Doentlik belgelerini, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4takm dosyay Rektrlmz Personel Daire Bakanlna,
3-Yardmc Doent kadrolarna bavuracak adaylarn bavurduklar anabilim dallarn ve snava girmek istedikleri yabanc dili belirten dilekelerine, zgemileri, nfus czdan sureti, iki adet fotoraf ve diplmalarnn tasdikli rnei, varsa Merkezi Doentlik Yabanc Dil Snav Belgesi, KPDS-DS sonu belgesi veya TOEFL gibi uluslararas yabanc dil seviye tesbit snav sonu belgelesini ekleyerek bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan 4 takm dosyay bavurduklar Faklte Dekanlna veya Yksekokul Mdrlne,
4-Aratrma Grevlisi (yan dal uzmanl iin) kadrolarna bavuracak adaylarn, anabilim dallarn ve snava girecekleri yabanc dili belirtir dilekelerine ekleyecekleri zgemilerini, renim belgelerini, nfus czdan sureti, iki adet fotoraf varsa bilimsel yaynlarn bavurduklar Faklte Dekanlna,
teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrca bir duyuru yaplmacaktr.Tm bavuru sahiplerinin dilekelerinde bildikleri ve snava girecekleri yabanc dil ile yazma adreslerini belirtmeleri gerekmekte ve ilan edilen kadrolara bavuran adaylar grev alacaklar birimin bulunduu yerde ikamet etmek zorundadr. lan ve kadroya atanma artlarna uygun olmad sonradan anlalan bavurular geersiz saylacaktr.
Bavurularn ilan edilen kadrolara yukardaki aklamalara ilave olarak Adnan Menderes niversitesi Akademik Kadrolarna Ykseltilme ve Atama Ynergesindeki artlar salam olmalar gerekli olup, salamayanlarn bavurular kabul edilmeyecektir.
Not: Yabanc lkelerden alnan diplomalarn niversiteleraras Kurulca denkliinin onaylanm olmas gereklidir.

BRM BLM/ ANABLM DALI UNVANI DER/ ADET AIKLAMA
Eitim Fakltesi Eitim Bilimleri
Eitim Pro. ve r.
Yrd. Do. 4/1 Eitim ynetimi ve deneticilii program dalnda doktora yapm ve Atatrk'n eitim politikas hakknda yksek lisans dzeyinde almas olmak.
Fen Edb. Fakltesi Fizik
Kathal Fizii
Prof. Dr. 1/1 -
Fen Edb. Fakltesi Fizik
Matematiksel Fizik
Do. 3/1 -
Fen Edb. Fakltesi Bat Dilleri ve Edebiyat
ngiliz Dili ve Edebiyat
Yrd. Do. 5/1 ngiliz Dili ve Ed., ngiliz Dili Eitimi veya ngiliz Dilbilimi dallarndan birinde doktora yapm olmak.
Fen Edb. Fakltesi Kimya
Fizikokimya
Prof. 1/1 Polimer kimyas alannda alma yapm olmak.
Fen Edb. Fakltesi Kimya
Organik Kimya
Yrd. Do. 5/1 Bor-Karbon kimyas konusunda almalar olmak.
Fen Edb. Fakltesi Biyoloji
Botanik
Yrd. Do. 5/1 Tohumlu bitkiler konusunda doktora yapm olmak.
Fen Edb. Fakltesi Tarih
Yenia Tarihi
Yrd. Do. 5/1 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakltesi Tarih Blm mezunu ve/veya ilgili programdan mezun olmak. Daha nce bir niversitede alm ve uzmanlk alan Osmanl Tekilat tarihi olmak. Erkek adaylar iin askerliini tamamlam olmak.
Nazilli BF ktisat
ktisat Teorisi
Prof. 1/1 -
Nazilli BF ktisat
ktisat Teorisi
Do. 3/1 -
Nazilli BF ktisat
ktisat Teorisi
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF ktisat
ktisat Politikas
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF ktisat
ktisat Tarihi
Prof. 1/1 -
Nazilli BF ktisat
ktisat Tarihi
Do. 3/1 -
Nazilli BF ktisat
ktisat Tarihi
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF ktisat
kt. Gel. ve Ulusl. kt.
Prof. 1/1 -
Nazilli BF ktisat
kt. Gel. ve Ulusl. kt.
Do. 3/1 -
Nazilli BF ktisat
kt. Gel. ve Ulusl. kt.
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF letme
Ticaret Hukuku
Do. 3/1 -
Nazilli BF letme
Ticaret Hukuku
Yrd.Do. 5/1 -
Nazilli BF letme
retim Yn. ve Paz.
Do. 3/1 retim anabilim dalnda doktora yapm olmak.
Nazilli BF letme
Yn ve Organizasyon
Do. 3/1 -
Nazilli BF Kamu Ynetimi
Hukuk Bilimleri
Yrd.Do. 5/2 -
Nazilli BF Kamu Ynetimi
Ynetim Bilimleri
Yrd.Do. 5/1 -
Nazilli BF Kamu Ynetimi
Sisyaset ve Sosyal Bil.
Yrd.Do. 4/1 Doktorasn siyaset bilimi alannda yapm olmak.
Nazilli BF Kamu Ynetimi
Kentleme ve evre Sor.
Yrd.Do. 5/1 -
Nazilli BF Maliye
Mali ktisat
Yrd.Do. 4/1 Kamu finansman konusunda doktora yapm olmak.
Nazilli BF Maliye
Bte ve Mali Plan.
Yrd.Do. 5/1 -
Nazilli BF Maliye
Mali Hukuk
Yrd.Do. 5/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Uluslararas likiler
Prof. 1/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Uluslararas likiler
Do. 3/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Uluslararas likiler
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF Uluslararas likiler
Siyasi Tarih
Prof. 1/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Siyasi Tarih
Do. 3/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Siyasi Tarih
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Nazilli BF Uluslararas likiler
Devletler Hukuku
Prof. 1/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Devletler Hukuku
Do. 3/1 -
Nazilli BF Uluslararas likiler
Devletler Hukuku
Yrd.Do. 5/1 Yurtdnda doktora yapm olanlara ncelik verilir.
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Gs Cerrahisi
Do. 1/1 ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Pataloji
Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Hekimlikte Acil Vaka
Yrd. Do. 3/1 Genel errahi uzman olmak.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Dermatoloji
Prof. 1/1 -
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Dermatoloji
Do. 1/1 -
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Enfek. Hast. ve Kln. Mikr.
Yrd. Do. 5/1 En az 1 yllk enfeksiyon hastalklar uzman olmak, ngilizce bilir. KPDS/ DS'den 70 ve zeri puan almak.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Farmakoloji
Do. 3/1 ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Fiziksel Tp ve Reh.
Yrd. Do. 5/1 Uzman olmakve ngilizce bilir
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Hastalklar
Ara. Gr. 4/1 Gastroenteroloji Bilim Dal Yan Dal Uzmanl iin Hastalklar Uzman olmak, ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Hastalklar
Ara. Gr. 4/1 mmunoloji Bilim Dal Yan Dal Uzmanl iin Hastalklar Uzman olmak, ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Hastalklar
Do. 2/1 Hematoloji alannda molekler almalar yapabilen biyokimya uzman olmak.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Hastalklar
Do. 2/1 Romatoloji uzman, ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Nkleer Tp
Yrd. Do. 4/1 Uzman olmak, ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Radyodiagnostik
Yrd. Do. 5/1 Uzman olmak, ngilizce bilir.
Tp Fakltesi Temel Tp Bilimleri
Mikrobiyoloji ve Kln. Mikr.
Yrd. Do. 3/1 En az bir yllk Parazitoloji uzman olmak, ngilizce bilir.
Veteriner Fakltesi Hast. ve Klinik Bilimleri
Doum ve Repr. Hast. (Doum)
Prof. 1/1 -
Veteriner Fakltesi Hast. ve Klinik Bilimleri
Parazitoloji (Helmintoloji)
Yrd. Do. 5/1 -
Veteriner Fakltesi Hast. ve Klinik Bilimleri
Pataloji
Yrd. Do. 4/1 -
Veteriner Fakltesi Hast. ve Klinik Bilimleri
Besin Hijyeni ve Teknj.
Do. 3/1 -
Veteriner Fakltesi Temel bilimler
Biyokimya
Prof. 1/1 -
Veteriner Fakltesi Temel Bilimler
Veteriner Hek. Tar. Doent.
Yrd. Do. 3/1 -
Ziraat Fakltesi Tarm Mikanalar
Tarm Mikanalar
Prof. 1/1 Hasat ve Ekim makinalar konularnda almalar olmak, ngilizce bilir.
Ziraat Fakltesi Tarm Mikanalar
Tarm Mikanalar
Prof. 1/1 Rekabet ve kalite ynetimi konularnda almalar olmak, almanca bilir.
Ziraat Fakltesi Bahe Bitkileri
Bahe Bitkileri
Do. 3/1 Bitki fizyolojisi ve doku kltrleri konularnda almalar olmak, almanca bilir.
Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Yrd. Do. 4/1 Tahllar ve yem bitkileri konularnda almalar olmak, almanca ve ingilizce bilir.
Ziraat Fakltesi Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Yrd. Do. 4/1 Pamuk konusunda almalar olmak, ngilizce bilir.
Ziraat Fakltesi Zootekni
Biometri Genetik
Yrd. Do. 4/1 Kantitatif karakterlerin genetii alannda alm olmak, ingilizce bilir.
Ziraat Fakltesi Zootekni
Hayvan Yetitirme
Yrd. Do. 4/1 Shr yetitirme ve slah konularnda aratrmalar olmak.
Beden Et. ve Spor YO - Yrd. Do. 3/1 Beden eitimi anabilim dalnda doktoral olmak.
ine MYO - Yrd. Do. 3/1 Hayvan yetitirme alannda almalar bulunmak.
Turizm l. ve Otl. YO - Prof. 1/1 Turizm pazarlamas alannda almalar olmak.
Turizm l. ve Otl. YO - Yrd. Do. 3/1 Turizm letmecilii alannda doktora yapm ve turizm planlamas konusunda almalar olmak.
Turizm l. ve Otl. YO - Yrd. Do. 3/1 Turizm letmecilii alannda doktora yapm ve seyahat iletmeclii alannda almalar olmak.
Turizm l. ve Otl. YO - Yrd. Do. 4/1 Turizm letmecilii alannda doktora yapm ve doktora sonras en az iki gn yayn bulunmak.