Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan Giriş : 23 Nisan 2003 14:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Krkkale niversitesi Akademik Personel lan

lan yayn tarihi:23.04.2003

niversitemizin aada belirtilen birimlerine 2547 sayl Kanunun ilgili maddelerine gre retim yesi alnacaktr.

Bavuruda bulunacak adaylarn, yazma adreslerini ieren dileke, zgemi, 2 adet fotoraf, renim durumlarn gsterir belge, nfu czdan rnei ile,
Profesr kadrosuna mracaat edeceklerin zgemilerini, (birisi balca aratrma eseri olmak zere gsterecekleri eser veya yaynlarn belirttikleri) bilimsel yaynlarn, kongre ve konferans teblileri ile bunlara yaplan atflar, bunlara ilikin dokman, eitim-retim faaliyetlerini, ynetimlerinde devam eden, biten doktora ve yksek lisans (bilim uzmanl) almalarn, niversite veya yksek teknoloji enstitsne katklarn kapsayan eserlerinin belirtildii yayn listesini 6 takm dosya;
Doent ve Yardmc Doent kadrolarna mracaat edecek adaylarn Rektrlk Personel Daire Bakanlna, Yardmc Doent kadrolarna mracaat edecek adaylarn ise ilgili birimlere, ahsen bavurmalar gerekmektedir. Profesr ve Doent kadrolar daimi statdedir.
Yardmc Doent kadrolarna bavuracak adaylar hangi yabanc dilden snava gireceklerini dilekelerinde (varsa merkezi yabanc dil baar belgesini veya KPDS, DS snav sonu belgelerini ekleyerek) belirteceklerdir. KPDS ve DS'den baarl olanlar, yabanc dil snavndan muaf tutulacaklardr.
Btn kadrolara bavuru sresi bu ilann yayn tarihinden itibaren 15 gn olup, posta ile yaplan mracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabanc lkelerden alnan diplomalarn niversiteleraras kurulca denkliinin onaylanm olmas gerekir.
Yardmc Doent kadrolarna bavuran adaylarn yabanc dil snav tarihi mracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir. Adaylarn niversitemiz Akademik Ykseltilme ve Atanma Kriterlerindeki artlar tamalar gerekmektedir.

BRM BLM/ANABM DALI UNVAN ADET
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Kulak-Burun ve Boaz Hast.
Do. 1
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Do. 1
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Pediatrik Cerrahisi
Yrd. Do. 1
Tp Fakltesi Cerrahi Tp Bilimleri
Genel Cerrahi
Do. 1
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Dermatoloji
Do. 1
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Enf. Hast. ve Klinik Baktr.
Do. 2
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
ocuk Sa.ve Hast.
Do. 1
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Radyodiagnostik
Do. 1
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Kardiyoloji
Yrd. Do. 1
Tp Fakltesi Dahili Tp Bilimleri
Hastalklar
Yrd. Do. 1
Tp Fakltesi Temel Tp Bilimleri
Mikrobiyoloji
Do. 1
Fen-Edebiyat Fakltesi Biyooji
Zooloji
Prof. 1
Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji
Botanik
Do. 1
Fen-Edebiyat Fakltesi Kimya
Fizikokimya
Prof. 1
Fen-Edebiyat Fakltesi Kimya
Organikkimya
Yrd. Do. 1
Fen-Edebiyat Fakltesi Fizik
Kathal Fizii
Do. 1
Mhendislik Fakltesi Elektrik-Elektronik
Devreler ve Sistemler
Yrd. Do. 1
Mhendislik Fakltesi Elektrik-Elektronik
Elektronik
Yrd. Do. 1
Mhendislik Fakltesi Makine Mh.
Makine Teo. ve Dinamii
Yrd. Do. 1
Di Hekimlii Fakltesi Klinik Di Hek. Bil.
Az, Di ve ene Hastalklar Cerrahisi
Yrd. Do. 2
Di Hekimlii Fakltesi Klinik Di Hek. Bil.
Protetik Di Tedavisi
Yrd. Do. 1
Di Hekimlii Fakltesi Klinik Di Hek. Bil.
Pdodonti
Yrd. Do. 1