Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımclığı Giriş Sınavı İlanı

İlan Giriş : 18 Nisan 2003 07:58, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımclığı Giriş Sınavı İlanı

MFETT YARDIMCILII GR SINAVI
T.C. Babakanlk Diyanet leri Bakanlnca, Tefti Kurulu Bakanlndaki Genel dare Hizmetleri Snfna ait 7. derecede 9 adet Mfetti Yardmcl kadrolarnda grevlendirilmek zere, Mfetti Yardmcl giri snav dzenlenmitir.

l. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ARTLAR:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 nci maddesinde yazl genel koullar tamak.
b) 1/1/2003 tarihi itibariyle 35 yan doldurmam olmak.
c) Askerlik hizmetini yapm olmak.
d) Din eitimi ve retimi yapan en az drt yllk faklte veya yksek okullardan birini bitirmi olmak.
e) Mezuniyetten sonra 5 yl Bakanlk tekilatnda alm olmak ve snav tarihinde bu tekilatta grevli bulunmak.
f) Salk durumu her trl iklim artlarnda mfettilik yapmaya elverili olmak
g) Yaplacak inceleme sonunda, sicil ve karakteri bakmndan mfettilie alnmasna engel hali bulunmamak.
h) Taksirli sular hari, hrriyeti balayc bir ceza ile hkml olmamak ve bir disiplin cezas almam olmak.
I) tikat, ibadet, tavr ve hareketlerinin slam trelerine uygunluunun evresinde bilinir olmak,
Mfetti Yardmcl snavnda iki kez baarsz olanlar bir daha snava giremezler.

ll. BAVURU SIRASINDA STENLEN BELGELER:

a) steklinin i ve ikamet adresinin yazl olduu mracaat dilekesi.
b) Tasdikli nfus czdan rnei.
c) Kendi el yazsyla yazlm hal tercmesi. Bu belgede; baba ve annesinin varsa einin meslek veya ileri, renim yapt okullarn adlar ve yerleri, adli ve idari ynden soruturma geirip geirmedii, geirmise sonucu ve ayrca hakknda ak bilgi verebilecek iki kiinin ad ve adresleri, yapt i ve grevler, bildii yabanc diller, varsa katld sosyal faaliyetler, medeni hali ve ilgilinin gerekli grd dier bilgiler belirtilir.
d) Askerlik durumunu gsterir belge.
e) renim belgesinin tasdikli rnei.
f) iki adet fotoraf.

III. SINAV EKL VE KONULARI:
Giri snav, yazl ve szl snav aamalarndan oluur. Yazl snav kazanamayanlar szl snava alnmazlar.
Yazl snavda; "Snav Giri Belgesi" ile birlikte, kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan, src belgesi veya pasaport gibi fotorafl bir kimlik belgesinin bulundurulmas gerekmektedir.
Yazl snav; Anayasa, Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ve Bakanln dier mevzuat, Devlet Memurlar Kanunu, Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun, Trk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Trke kompozisyon ve Arapa'dan yaplr.
Szl Snav; Kur'an- Kerim, Tefsir, Hadis, Akaid, Fkh, Trk-slam Tarihi ve Genel Kltrden yaplr. Ayrca adayn yazl snav konularndaki bilgilerinin yoklanmas yannda, Mfettilik iin gerekli kiisel zelliklerinin bulunup bulunmad deerlendirilir.

lV. SINAV TARH VE YER:
Giri snavnn yazl blm; 26 Mays 2003 gn Saat: 10.00'da, Diyanet leri Bakanl Ankara Kocatepe Camii Konferans salonunda yaplacak, yazl snav kazananlara szl snavn tarihi ve yeri ayrca bildirilecektir.

V. BAVURU EKL :
Bavurular, istenen belgelerle birlikte, en ge 16 Mays 2003 Gn Saat 18.00'e kadar Diyanet leri Bakanl Tefti Kurulu Bakanlna bizzat veya posta ile yaplacaktr. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

Vl. MRACAAT ADRES:
Diyanet leri Bakanl
Eskiehir yolu 9. km, 06530 ankaya/ANKARA