Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi Sınav İlanı

Diyanet İşleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesini (a) bendi gereğince Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yeterlik belgesi verilmek üzere belirtilen konulardan sözlü ve uygulamalı sınav ile mülakat yapılacaktır. Yeterlik Belgesi almak isteyenler ise hangi sınava gireceklerini iş talep formunda belirtmek suretiyle 02.05.2006 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İl Müftülüklerine başvuracaklardır.

İlan Giriş : 06 Mart 2006 00:18, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi Sınav İlanı
DUYURU DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞINDAN Diyanet İşleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesini (a) bendi gereğince Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yeterlik belgesi verilmek üzere aşağıda belirtilen konulardan sözlü ve uygulamalı sınav ile mülakat yapılacaktır.

Bu sınavlarda başarılı olaanlara verilecek yeterlik belgesi KPSS sınavını kazanıp ÖSYM tarafından göreve yerleştirilmesi srasında ve halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlardan bu sınavlara katılıp olanlara verilecek yeterlik Belgesi ise, Başkanlığımızca atanmaları uygun görülmesi halinde kullanılacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar,

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinde sayılan şartlar ile birlikte;
a) Stajyer Vaizlik için;
1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.
2- Bayan olmak
b) Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği mezun olmak
1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.
2- Bayan olmak
c) İmam-Hatiplik için;
1- Dini yüksek öğrenim yapmış veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak
2- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
d) Müezzin-Kayyımlık için;

1- Lise veya dengi okul mezunu ve Hafız olmak.
Ancak İmam-Hatip Lisesi mezunları için hafızlık şartı aranmaz.
Bu sınavlara halen ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisasns, imam-hatip lisesi ve müezzin-kayyımlık sınavı için lise veya dengi okul son sınıf öğrencileri de katılabileceklerdir.
Ayrıca daha önce yeterlik belgesi almış olanlar başka bir görev için sınava katılabileceklerdir.(Örneğin imam-hatip yeterlik belgesi için, vaizlik yeterlik belgesi olan K.Kurslu Öğreticiliği yeterlik belgesi için)
Adaylar şartları taşımaları halinde açılan bu sınavlardan sadece bir tanesi ve bir yerde katılabilecektir. Birden fazla yerde sınava katılanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Adaylar iş talep formlarını İl ve İlçe müftülüklerinden temin edebileceklerdir.

3. Bu şartları taşıyan isteklerin İş Talep Formlarını aşağıdaki belgeler ile birlikte 02.05.2006 tarihi mesai saati bitimine kadar, stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi almak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına, stajyer Kur-an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık

Yeterlik Belgesi almak isteyenler ise hangi sınava gireceklerini iş talep formunda belirtmek suretiyle 02.05.2006 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İl Müftülüklerine başvuracaklardır.

4. Halen kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışanlardan duyruda belirtilen şartları taşıyanlar da istemeleri halinde Stajyer Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi Sınavına katılabileceklerdir.

5. Verilen Yeterlik Belgesi hangi görev için verilmiş ise o görev olacaktır.

6. Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve 02.05.2006 tarihinden sonra yapılacak müracatlar ile posta vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. Stajyer Vaizlik sınavı Başkanlık merkezinde, diğerleri ise Bölge İl Müftülüklerinde 22.05.2006 tarihinde başlayacaktır. Sınav tarihleri ve sınava gireceği yer "Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilecektir.

8. Stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi Sınavına müracaat edenlerin giriş belgeleri sınav günü Başkanlıkça, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-hatiplik ve Müezzin-Kayyım Yeterlik sınavına müracaat edenlerin sınava giriş belgeleri ise müracaat ettikleri il Müftülüklerince (Ek-3) listeye uygun olarak sınava tarihini de gösterecek şekilde verilecektir.

9. Adaylar sınava alınabilmeleri için "Sınav Giriş Belgeleri" ile birlikte kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

10. Sınav Yönetmeliğinin 14 ncü meddesi gereğince sözlü ve uygulamalı sınav için ayrı ayrı 100 tam puan değerlendirilecek ve ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70'er puan alınması şarttır.


İş Talep Formuna Eklenecek Belgeler
a. Öğrenm durumlarını gösteriri diploma veya belgenin rasdikli sureti. (Müftülükçe Tasdiklenebilir)
b. 3 adet vesikalık fotoğraf. (Fotoğrafın arkasına adı soyadı ve T.c kimlik numarasının doğru olarak yazılması)

Vaizlik Sınav Konuları
Kur'an Kursu Öğreticiliği ve
İmam-Hatiplik Sınav Konuları
Müezzin-Kayyımlık Sınav Konuları
a.Kur'an-ı Kerim a.Kur'an-ı Kerim a.Kur'an-ı Kerim
b.Arapça b.Akaid b.Akaid
c.Tefsir c.Fıkıh(İbadet Konuları) c.Fıkıh(İbadet Konuları)
d.Hadis d.Siyer ve Ahlak d. Ezan ve İkamet
e.Kelam e.Hitabet
f.Fıkıh
g.Dini ve Mesleki Genel Kültür
h.Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili mevzuat