Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

04/02/2013 10:57:00
Yazdır

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLAN DUYURUSU

İlan Edilen Gazete : Zaman Gazetesi

İlan Tarihi : 04 Şubat 2013 Son Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2013

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirleri ile özel bütçeden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA NO ÜNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin Yenidoğan Yoğun Bakım servisinde en az 1yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
2 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin KBB-Göz servislerinde en az 6yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
3 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Gastroentoroloji, Romotoloji ve Geriatri Servislerinde en az 6 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
4 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Ortopedi ve Göğüs Cerrahi Servislerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
5 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Servislerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
6 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Medikal Onkoloji Servislerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
7 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Nefroloji, Endokrinoloji ve Hematoloji Servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
8 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Gastroentoroloji, Romotoloji ve Geriatri Servislerinde en az 18 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
9 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin Çocuk Yoğun Bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
10 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Kadın Doğum Servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
11 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
12 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Genel Cerrahi servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
13 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
14 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin pediatri ve plastik cerrahi servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
15 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin dermotoloji ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
16 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. - Hastanelerin psikiyatri servislerinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
17 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin Medikal Onkoloji Servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek.
18 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. - Hastanelerin Nöroloji servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
19 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -Hastanelerin kardiyoloji servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
20 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 5 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
21 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -Hastanelerin yenidoğan yoğunbakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
22 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -Hastanelerin hemotoloji servislerinde en az 10 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
23 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. -Hastanelerin yetişkin Yoğunbakım servislerinde en az 9 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
24 HEMŞİRE DÖNER SERMAYE 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Hastanelerin kemik iliği nakil ünitesi ve yetişkin yoğunbakım servislerinde en az 16 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak
25 EBE DÖNER SERMAYE 1 -Ebelik lisans programından mezun olmak. -Hastanelerin anestezi yoğunbakım ünitelerinde az 5 yıl çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım sertifikasına sahip olmak
26 EBE DÖNER SERMAYE 1 -Ebelik lisans programından mezun olmak. -Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
27 EBE DÖNER SERMAYE 1 -Ebelik lisans programından mezun olmak. -Hastanelerin kadın doğum servislerinde en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
28 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 2 -Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. -Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahi bölümünde en az 6 ay çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
29 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak. -Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahi bölümünde en az 6 ay çalıştığını belgelendirmek -Hastanelerin anestezi ve yoğunbakım ünitelerinde en az 4 yıl çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek
30 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 2 -Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. -Hastanelerin ameliyathane ünitesinde kardiyo vasküler cerrahi bölümünde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek -Sağlık bakanlığı onaylı perfüzyonist sertifikasına sahip olmak
31 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DÖNER SERMAYE 1 -Protez ve Ortez önlisans, Ortopedik protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. -Hastanelerin biokimya laboratuvarında en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek
32 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. -Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopi cihazında, MR cihazında en az 6 yıl çalıştığını belgelendirmek
33 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 -Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. -Hastanelerin ERCP (Endoskopik retrotgat kolonjıo-pankreatikografi) alanında en az 8 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek
34 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 - Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. -Hastanelerin radyoloji ünitelerinde C kollu skopi cihazında, CT cihazında en az 10 yıl çalıştığını belgelendirmek -Temel bilgisayar sertifikasına sahip olmak
35 RÖNTGEN TEKNİSYENİ DÖNER SERMAYE 1 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak. -Hastanelerin radyoloji ünitelerinde mamografi cihazında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek
36 LABORANT DÖNER SERMAYE 1 -Laboratuar, Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak -FMF, sekans ayırma, faktör 5, faktör 2, mthfr testlerinde ve Varıant 2 hemoglabin analizörü, varıant 2 beta thalasemi programı trestlerinde en az 7 yıl çalıştığını belgelendirmek -CPR kursuna katıldığını belgelendirmek -İlk yardım kursuna katıldığını belgelendirmek

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için

tecrübesini belirten belge ve sertifika

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, ünvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar(17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu ilan 57,244 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?