Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım İlanı-Güncellendi

16/01/2013 11:05:00
Yazdır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2013 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ (*)

S.Nu . Faaliyet Adı Yeri Tarihi
1 Başvuruların yapılması İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 15 Ocak 2013 10 Mart 2013
2 Başvuruları kabul edilen adayların yayımlanması İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 18 Mart 2013
3 Yazılı Sınav (**) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir 24 Mart 2013
4 Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin yayımlanması İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 05 Nisan 2013
5 Seçim Aşamaları (***) (ön sağlık, fiziki yetenek değerlendirme testi, mülakat, nihai karar) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir 29 Nisan 2013 03 Mayıs 2013
6 Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İstanbul 30 Nisan 2013 03 Haziran 2013
7 Asil ve yedek aday isim listelerinin yayımlanması İnternet ( www.tekok.edu.tr ) Ağustos 2013
8 Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin başlaması, sırası gelen yedek adaylara çağrı yapılması Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İzmir 22 Ekim 2013
9 Mezuniyet Töreni İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 30 Ağustos 2014

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** İngilizce Öğretmenliği sınıfına müracaat eden adaylar, hem 23 Mart 2013 tarihindeki mesleki

uygulama sınavına hem de 24 Mart 2013 tarihindeki yazılı sınava gireceklerdir. Diğer adaylar sadece 24

Mart 2013 tarihinde icra edilecek olan yazılı sınava gireceklerdir.

*** Her bir aday için bir gün sürecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. Aşağıda kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (22 Ekim 2013 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),

için 23-24 Mart 2013 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan genel kültür ve meslek bilgisi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma branşlarından oluşmaktadır.) sınavlarından başarılı olmak.

b. Mühendis, Öğretmen, Personel, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı sınıflarında istihdam edilecek adaylar için yapılacak olan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi, diğer sınıflar için yapılacak olan Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarından başarılı olmak.

c. 29 Nisan - 03 Mayıs 2013 tarihleri arasında bir gün süreyle yapılacak olan seçim aşamalarından (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi, mülakat ve nihai karar komisyonu) başarılı olmak,

ç. Sevk edileceği askeri hastane/sağlık muayene merkezinden "............................................................ Sınıfında

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kurul kararlı sağlık raporu almış olmak,

ç. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

NOT: Adayların 2011 ve 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ve 2013 yılı YDS notları performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Bu kılavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup Hava Kuvvetleri Komutanlığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecekler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden muvazzaf/sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak,

d. Hakkında "Yedek Subay Olamaz." kararı bulunmamak,

e. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

f. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş

olmak,

ğ. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 10 Mart 2013 saat: 24.00'a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri internet adresimizden bildirilecek olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

ç. Doktora eğitimini tamamlamış uçak, bilgisayar, endüstri ve elektronik mühendisliği mezunu adayların; başvuruları ayrıca istenecek ve belirlenen kontenjan içerisinde uçak, bilgisayar, endüstri ve elektronik mühendisi ihtisasından birer aday, muvazzaf subay olarak temin edilecektir. Doktora eğitimini tamamlamış personel temin edilemez ise belirtilen kontenjan ilgili mühendislik kontenjanına dahil edilecektir.

3. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI:

a. 24 Mart 2013 Pazar günü yapılacak olan genel kültür ve genel yetenek/meslek bilgisi sınavları için tespit edilen baraj notu ve üzerinde not almak. İngilizce öğretmenliği sınıfında istihdam edilecek adaylar

(*) Öğretmen sınıfına yerleştirilecek bölüm mezunu adaylardan pedagojik formasyon şartı aranacaktır.

(*) Öğretmen sınıfına yerleştirilecek bölüm mezunu adaylardan pedagojik formasyon şartı aranacaktır.

(*) Öğretmen sınıfına yerleştirilecek bölüm mezunu adaylardan pedagojik formasyon şartı aranacaktır.

(*) Öğretmen sınıfına yerleştirilecek bölüm mezunu adaylardan pedagojik formasyon şartı aranacaktır.

 

 

Bu ilan 98,626 defa okundu. 39 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?