T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş'ne Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş'ne Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı (2002)
Adaylarda Aranan artlar
1-2495 sayl Baz Kurum ve Kurulularn Korunmas ve Gvenliklerinin Salanmas Hakknda Kanunun 16. maddesindeki artlara hazi olmak
2-En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
3-Erkek adaylarn askerlik grevini tamamlam olmas. (Komando olarak askerliini yapm olanlar tercih edilir.)
4-1975 ve daha sonraki doum tarihli olmak.
5-DMS veya KPSS snavlarndan asgari 75 ve zeri puan alm olmak.
6-Erkek adaylarda boy uzunluunun net olarak 1.70, bayan adaylarn ise net olarak 1.65 metreden ksa olmamas, boyu ile kilosunun orantl olmas.
7-Trkiye'nin her yerinde grev yapmay kabul etmi olmas

Snav Kodu:DP-KGG
Snav Ad:Koruma ve Gvenlik Grevlisi
Snav ekli Snavlar n eleme (boy-kilo ve fiziki grnm) ve mlakat eklinde yaplacaktr.
Mlakat Yeri ve Tarihi: Mlakat Ankara'da yaplacak olup, tarihi n elemede yeterli grlen ve DMS ve KPSS sonularna gre en yksek puan alan adaydan balamak zere alnacak eprsonelin %50 fazlasna gnderilecek snav giri belgesinde belirtilecektir.

Bavuru ekli Yeri ve Sresi
Bavuru artlarn tayan adaylarn bavuru yerinden alacaklar Bavuru Formunu eksiksiz doldurarak bu forma eklenecek aada belirtilen belgelerle birlikte 12.12.2002 saat 18:00'e kadar T. Halk Bankas A.. Genel Mdrl 2. Cadde No:63 B Blok Stz/ Ankara adresine ahsen bavurmalar gerekmekte olup, post ile yaplan mracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bavuru Formuna Eklenecek Belgeler
1-Nfus czdann yetkili mercilerce onaylanm rnei
2-renim durumunu gsterir belge veya onayl rnei
3-Son 6 ay iinde ektirilmi 2 adet vesikalk fotoraf
4-DMS ve KPSS snav sonu belgesi asl

Memurlar.NET'in Aklamalar
1-2495 sayl Kanunun 16. maddesinde aadaki hkm yer alr
"Personelde aranacak artlar:
Madde 16 - zel gvenlik tekilatnda altrlacak personelde aadaki artlar aranr:
a) Trk vatanda olmak,
b) En az ortaokul mezunu bulunmak,
c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlam olmak,
d) Ar hapis veya taksirli sular hari olmak zere alt aydan fazla hapis yahut affa uram olsa bile zimmet,ihtilas,irtikap,rvet,hrszlk,dolandrclk,sahtekarlk,emniyeti suiistimal,dolanl iflas gibi yz kzartc bir fiilden dolay hkml bulunmamak,
e) Kamu haklarndan kstl olmamak.
f) Yasa d ideolojik amal faaliyetlere,anari ve terr eylemlerine herhangi bir suretle karmam veya katlmam olmak,
g) Grevini yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,
h) Yaplacak soruturma sonucu,bavurma tarihine gre son be yl iinde herhangi bir siyasi partiye ye olmamak veya siyasi partinin organlar veya bal kurulularnda grev yapmam bulunmak.
Yukardaki artlar haiz olanlar iin,daha nce gvenlik hizmetlerinde alm olmak greve alnmada tercih sebebi saylr. "

2-Snav ailannda KPSS sonu belgesinden kast KPSS 3 puan olmaldr. Sanrz Personel ubesi ilan yaynlarken unutmu.