Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

18/12/2012 08:34:00
Yazdır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 18 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KADRO SAYISI İLİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANİLAN NİTELİKLER
Hemşire 7 ANKARA KPSSP3 ?Lisans düzeyinde Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
Diğer Soğhk Personeli 1 ANKARA KPSSP93 ?Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP93 'Ön lisans düzeyinde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak. *En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak. *MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP93 *Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümün- den mezun olmak. ,'En az orta derecede ingilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak. 'MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP94 Ticaret Lisesi mezunu olmak. ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP3 ¦İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak *KPDS IB) düzeyinde İngilizce bildiğini gösterir belge sahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP94 ?Ticaret Lisesi mezunu olmak. *MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP3 ?Lisans düzeyinde İşletme bölümünden mezun olmak. ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sohibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP94 ?Lise mezunu olmak. ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP93 ?Ön lisans düzeyinde muhasebe bölümünden mezun olmak. ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 İSTANBUL KPSSP93 *Ön lisans düzeyinde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmak. ?En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
Büro Personeli 1 İSTANBUL KPSSP93 ?Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümün- den mezun olmak. ?En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dil sertifikası sahibi olmak. ?MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak.
TOPLAM 18      

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

6- Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

AÇIKLAMALAR http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Bu ilan 116,016 defa okundu. 143 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?