Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/2140/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 20:17

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Haber Tarihi : 21 Ekim 2005 00:41
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü?nce Ankara?da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I ? MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava katılacak adaylarda aşağıda yazılı şartlar aranır.

a) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

c) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, A Grubu Kadrolar için 10-11 Temmuz 2004 ve 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP35 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk (60) altmış kişi sınava alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

d) En az dört yıl lisans eğitimi veren, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

e) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığı?nca yapılacak inceleme ile tespit edilir).

II ? SINAVA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava giriş şartları, Sınav Broşürü ve Aday Başvuru Formu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, (İnönü Bulvarı No: 18 06041 Yücetepe/Ankara), Ofisin Bölge Müdürlükleri veya www.dmo.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Ofis Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler; Ofis Teftiş Kurulu Başkanlığı?na; iki adet vesikalık fotoğraf, Aday Başvuru Formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi ile A Grubu Kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından (2004 ve 2005 yıllarında) yapılan KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı suretiyle müracaat edeceklerdir.

III ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için isteklilerin; gerekli belgelerle birlikte 10 Kasım 2005 günü mesai saati bitimine kadar, "Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA" adresine, şahsen veya en geç son başvuru tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

IV ? SINAV BROŞÜRÜ

Sınava giriş şartlarıyla ilgili sair bilgiler, detaylı sınav konuları ve bu konuların değerlendirme yöntemi ile sınavı kazanma şartları, Sınav Broşüründe açıklanmıştır.

V ? SINAVIN TARİHİ, YERİ VE GİRİŞ BELGESİ

Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, 5-6 Aralık 2005 tarihinde Ankara?da, Sınava Giriş Belgesinde belirtilen adreste ve saatte yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavı ise, kendilerine bildirilecek tarihte Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine harhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Aranan şartları haiz adayların sınava katılabilmeleri için, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, iki nüsha halinde, fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" düzenlenir. Sınava giriş belgesinin bir nüshası, adayların haberleşme adreslerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Sınava Giriş Belgeleri, 2/12/2005 tarihine kadar kendilerine ulaşmayan adaylar, Sınava Giriş Belgesinin bir suretini, DMO Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edebilirler. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı özel bir tanıtıcı kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

VI ? SINAVIN KONULARI VE ŞEKLİ

Giriş sınavı; Sınav Broşüründe açıklanan Muhasebe, İktisat, Maliye ve Hukuk dallarından, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.