İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

İŞKUR İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı alım ilanı

İlan Giriş : 15 Ekim 2005 00:17, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İŞKUR İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı alım ilanı
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden :

İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez teşkilatında Genel İdari Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceli kadroda istihdam edilmek üzere, yarışma sınavı ile 5 (beş) İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı alınacaktır.

A ? BAŞVURU ŞARTLARI :

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48?inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2 - Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. (20/11/1975 tarihinde veya daha sonra doğmuş olmak),

3 - Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4 - Üniversitelerin; Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakülte ve Yüksek Okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

5 - 2004 veya 2005 yılında açılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak, Bu sınavlarda KPSSP 113 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 50 kişi içerisinde yer almak (50 nci aday ile puanı aynı olanlarda sınava katılma hakkına sahiptir),

B ? SINAV BAŞVURULARI :

Sınav başvuruları 24 Ekim 2005 tarihi Pazartesi günü başlayıp, 9 Kasım 2005 Çarşamba günü 17.30 da sona erecektir.

1 - Sınava başvurmak isteyenler;

a) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet-İçi Eğitim ve Kalite Şube Müdürlüğüne (Neyzen Tevfik Sokak No: 14 Maltepe/ANKARA) şahsen veya posta ile iadeli-taahhütlü olarak müracaat edebilirler. (Posta ile yapılan müracaatlarda son başvuru tarihinden sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir).

b) Türkiye İş Kurumu Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sakarya ve Trabzon İl Müdürlüklerine, şahsen müracaat edebilirler.

2 - Sınava başvuru formu; www.İskur.gov.tr adresinden veya 1 nci maddede belirtilen birimlerden temin edilebilir.

C ? SINAVA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

1 - Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

2 - Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3 - KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

4 - İki Adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

D ? YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER :

1 - Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

2 - Adli Sicil Belgesi,

3 - Tam teşekküllü hastahaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

4 - Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

E ? SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI :

Yazılı sınav, aşağıda belirtilen konulardan ve yabancı dilden (ingilizce) yapılır. Yabancı dil notu hariç 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olanlar yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yabancı dil notu, eşit puan alanların başarı sıralamasında dikkate alınır.


1 -
- Genel Kültür 0.20

- Çalışma Ekonomisi End. İlş.0.10

- Hukuk0.10

- İktisat0.20

- İşletme0.10

- Maliye0.10

- Kamu Yönetimi 0.10

- Muhasebe 0.10

2 - Yazılı sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi 14 Kasım 2005 tarihinden itibaren www.İskur.gov.tr. adresinden ve İşkur Genel Müdürlüğü İle İl/Şube Müdürlüklerinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınava giriş esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanını yanlarında bulunduracaklar, nüfus cüzdanı yanlarında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

F ? YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SÖZLÜ SINAVI:

1 - Yazılı sınav sonuçları, İşkur Web sayfası ile İşkur Genel Müdürlüğü ve İl/Şube Müdürlüklerinde ilan edilecektir.

2 - Yazılı sınavı kazanan adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati, başvuru formunda Belirttikleri adreslerine taahhütlü olarak bildirilecektir. Yazılı sınavı kazanamayan adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3 - Adaylar yazılı sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden itibaren üç (3) gün içinde İşkur Genel Müdürlüğüne veya başvuru yaptığı İşkur İl Müdürlüklerine yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4 - Yazılı sınavı kazanan adaylar, "D" maddesinde belirtilen belgeleri sözlü sınavın yapılacağı gün Sınav Kurulu?na teslim edeceklerdir.

5 - Nihai sınav sonuçları İşkur Web sayfası ile İşkur Genel Müdürlüğü ve İl/Şube Müdürlüklerinde ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

G ? SINAV TARİHİ VE YERİ :

Yazılı Sınav 19 Kasım 2005 tarihinde, saat 10.00 da, ANKARA?da yapılacaktır. Sınav Yeri Adresi, Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte 14 Kasım 2005 tarihinden itibaren www.İskur.gov.tr. adresinden ve İşkur Genel Müdürlüğü İle İl/Şube Müdürlüklerinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.