Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı-Yeni

09/11/2012 08:13:00
Yazdır

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Afyon Kocatepe üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Ünvanı Aranılan Nitelikler Adedi
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve Kardivo Vasküler Cerrahi Servisinde dcncvimli olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek l iselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, en az 3 yıl Ameliyathane Hemşireliği deneyimi olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Kalite Standartları. CPR ve Diyabet konusunda eğilim almış olmak. En az 2 yıl Anestezi Yoğun Bakım ve en az 2 yıl Cerrahi Servis deneyimine sahip olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Diyabet Uygulamaları. Kişiler Arası İletişim konusunda eğilim almış olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Kan Translüzyonu ve Kişiler Arası İletişim konusunda sertifikalı olmak. Kn az 3 yıl Kadın Hastalıkları ve IX ) ğum Servisinde deneyimli olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. İ n az 2 yıl Ameliyathane Hemşireliği deneyimi olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası sahibi olmak. Un az. 2 yıl Yoğun Bakım deneyimi olmak. 1

Hemşire

Hemşire

Sağlık Yüksekokullarının Jlemşirelik Bolümü mezunu olmak. Onkoloji Hemşireliği. CPR ve İletişim konusunda eğitim almış olmak. En az. 2 yıl Onkoloji Hemşireliği deneyimi olmak. 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Diyaliz Hemşireliği sertifikası sahibi olmak. En az 5 yıl Diyaliz Hemşireliği denevimi olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek l iselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. CPR konusunda eğitimli olmak. En az 2 yıl Ameliyathane, en az 1 yıl Dahiliye Servis Hemşireliği deneyimi olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Diyaliz Hemşireliği sertifikası sahibi olmak. Kn az 10 yıl Diyaliz Hemşireliği dcnc \ imi olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının veya Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Hemşirelik yada Ebelik Bölümü mezunu olmak. 5
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik. Sağlık Memurluğu yada Ebelik Bölümü mezunu olmak. 14
TOPLAM: 30

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- T.C. Vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak.
7- 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ.YERİ ve ZAMANI

1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve ilgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edii.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2012 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi aslı veya onaylı sureti

5- 2 adet fotoğraf

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARİN İLANI :

1- İlgili (2012 yılı) KPSS (B) grubu (lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, sağlık meslek lisesi mezunları için KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi. Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 11364-11365 B.: 69149

Bu ilan 59,121 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?