Diyanet Yeterlik Belgesini Yeniden Veriyor

Stajyer vaizlik, Kur'an Kursu öğreticiliği, imam- hatip ve müezzin kayyımlık gibi kadrolara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Ancak, gerek imam haip gerekse de İlahiyat Fakültesi mezunlarının ÖSYM tarafından açıklanan boş kadrolara başvurabilmesi için bu kadrolara ilişkin yeterlik belgelerine sahip olması gerekmektedir. Bu belge, ilk kez geçen yıl verilmişti. İkinci uygulama bu yıl yapılacak olup, ilan Diyanet tarafından yayımlanmıştır. İlanı görmek için tıklayın.

İlan Giriş : 25 Eylül 2005 11:38, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Diyanet Yeterlik Belgesini Yeniden Veriyor

Haberdar eden Akkaya adlı üyemize teşekkür ediyoruz.

BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sayı :
Konu:Sınav

19.09.2005

D U Y U R U

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinin (a) bendi gereğince Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık yeterlik belgesi verilmek üzere aşağıda belirtilen konulardan sözlü ve uygulamalı sınav ile mülakat yapılacaktır.

- Bu sınavlarda başarılı olanlara verilecek yeterlik belgesi KPSS sınavını kazanıp OSYM tarafından göreve yerleştirilmesi sırasında,
- Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlardan bu sınavlara katılıp başarılı olanlara verilecek Yeterlik Belgeleri ise, Başkanlığımızca atanmaları uygun görülmesi halinde,
kullanılacaktır.

2. Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun değişik 48. maddesinde sayılan genel şartlar ile birlikte;

a. Stajyer Vaizlik için;

1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

2- Bayan olmak.

b. Stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği için;

1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

2- Bayan olmak.

c. İmam-Hatiplik için;

1- Dini yüksek öğrenim yapmış veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

2- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

d. Müezzin-Kayyımlık için;

1- Lise veya dengi okul mezunu ve Hafız olmak.

Ancak İmam-Hatip Lisesi mezunları için hafızlık şartı aranmaz.

Ayrıca, daha önce yeterlik belgesi almış olanlar başka bir görev için sınava katılabileceklerdir. (Örneğin imam-hatip yeterlik belgesi olan müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi için, vaizlik yeterlik belgesi olan K.Kursu Öğreticiliği yeterlik belgesi için)

Adaylar şartları taşımaları halinde açılan bu sınavlardan sadece bir tanesine ve bir yerde katılabilecektir.

3. Adaylar iş talep formlarını il veya ilçe müftülüklerinden temin edebileceklerdir.

4. Bu şartları taşıyan isteklilerin İş Talep Formlarını aşağıdaki belgeler ile birlikte 19.10.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar, stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi almak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına, stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi almak isteyenler ise hangi sınava gireceklerini iş talep formunda belirtmek suretiyle 19.10.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar bulundukları İl Müftülüklerine başvuracaklardır.

5. Halen kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak çalışanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar da istemeleri halinde Stajyer Vaizlik, Stajyer Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi Sınavına katılabileceklerdir.

6. Verilen Yeterlik Belgesi hangi görev için verilmiş ise o görev için geçerli olacaktır.

7. Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve 19.10.2005 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8. Stajyer Vaizlik sınavı Başkanlık merkezinde, diğerleri ise Bölge İl Müftülüklerinde 09.11.2005 tarihinde başlayacaktır. Sınav tarihleri ve sınava gireceği yer ? Sınava Giriş Belgesi? nde belirtilecektir.

9. Stajyer Vaizlik Yeterlik Belgesi Sınavına müracaat edenlerin sınava giriş belgeleri sınav günü Başkanlıkça, Kur?an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Yeterlik Belgesi Sınavına müracaat edenlerin sınava giriş belgeleri ise müracaat ettikleri İl Müftülüklerince (Ek-3) listeye uygun olarak sınav tarihini de gösterecek şekilde verilecektir.

10. Adaylar sınava alınabilmeleri için ? Sınava Giriş Belgeleri ? ile birlikte kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

11. Sınav Yönetmeliğinin 14 nci maddesi gereğince sözlü ve uygulamalı sınav ile mülakat ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70?er puan alınması şarttır.


İş Talep Formuna Eklenecek Belgeler

a. Öğrenim durumlarını gösterir diploma veya belgenin Noterce tasdikli sureti.

b. 2 adet vesikalık fotoğraf.


Vaizlik Sınav Konuları

a.Kur?an-ı Kerim

b.Arapça

c.Tefsir

d.Hadis

e.Kelam

f.Fıkıh

g.Dini ve Mesleki Genel Kültür

h.Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili mevzuat

Kur?an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik Sınav Konuları

a.Kur?an-ı Kerim

b.Akaid

c.Fıkıh (İbadet Konuları)

d.Siyer ve Ahlak

e.Hitabet

Müezzin-Kayyımlık Sınav Konuları

a.Kur?an-ı Kerim

b.Akaid

c.Fıkıh (İbadet Konuları)

d.Ezan ve İkamet