Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı

18/10/2012 11:00:00
Yazdır
  T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü-Trabzon İli Çaykara İlçesi... Son Başvuru : 31.10.2012
İl TRABZON İlçe ÇAYKARA Alınacak Sayı 2
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - 1-PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. 4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak. 6. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 7. 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. 8. İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 ve 2012 Yılları Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak. 9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 10.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. 11.Adli sicil kaydı bulunmamak. lll- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER 1. Üzerinde TC Kimlik Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi. 2. KPSS P3 Sonuç Belgesi.(2011 veya 2012 yılına ait.) 3. Diploma. 4. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belge (varsa) 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge. 6. 2 adet fotoğraf. 7. Belgelerin aslı getirilip Vakıf Görevlilerince fotokopileri alınacaktır. 8. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılacak adaylar için istenecektir. 9. Adli Sicil Kaydı belgesi. 10.İşe yerleştirilmesi halinde Çaykara İlçesinde ikamet edeceğine dair taahhütname.
Bu ilan 17,885 defa okundu. 23 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?