Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Giriş Sınavı "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlarından oluşmaktadır. Başvuruların en son 21 Eylül 2005 Saat:17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 16 Eylül 2005 00:59, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI


Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu?nun 1-2 Ekim 2005 tarihinde yapmayı planladığı Stj. Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına ilişkin son başvuru tarihi ve ?yazılı? sınav tarihi değiştirilmiştir.

Aynı tarihte birden fazla Kamu Kurumu?nun giriş sınav yapacağının duyurulması ve kesinleşmesi üzerine, Hazine Müsteşarlığı Stj. Hazine Kontrolörü giriş sınavının tarihinin değiştirmesine karar verilmiş ve gerekli ilanlar yapılmaya başlanılmıştır. Hazine Kontrolörleri Kurulu aynı tarihte yapılacak personel giriş sınavlarına KPSS puanına göre başvurma hakkını elde eden başarılı adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi ve idealist adayların geleceğe yönelik yollarını çizmeleri öncesi ikilemde kalmalarının önlenmesi amacıyla bu kararı alma gereğini hissetmiştir.

Yapılan değişiklik sonucu ?Yazılı? sınav için Kurul Başkanlığına yapılacak,

Son başvuru tarihi: 21 Eylül 2005,

Sınav tarihi: 4 - 5 Ekim 2005 olarak değiştirilmiştir.


T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak "Yazılı" ve "Sözlü" sınavlarından oluşmaktadır.

Giriş Sınavının Yazılı aşaması 4 - 5 Ekim 2005 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları yapılacaktır.

Sınava Katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
2) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenecektir.)
3) En az dört yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından kabul edilen Yabancı Fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
4) Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSSP-40 puan türünden 80 ve yukarısında puan almış olmak ve KPSS sınavında yabancı dilden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak gerekmektedir.
5) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, (Sağlık Kurulu raporu atanma için şart olup sözlü sınavdan önce istenecektir.)
6) Yazılı sınavına katılabilmek için, giriş sınavına başvuranlardan KPSSP-40 puan türüne göre puanı en yüksek 100 aday Sınav Komisyonunca tespit edildikten sonra kendileri, tebligat yoluyla, sınav yeri ve saatleri belirtilerek Giriş Sınavına çağrılacaklardır.

7) Giriş sınavına

2 kez girip de, sonuç itibariyle kazanamamış olanlar bir daha bu sınava katılamazlar.

Giriş Sınavına katılmak isteyenler; Yüksek Öğrenim Belgesi veya bitirme belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı, geçerli Kimlik Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, Fotoğraflı Aday Formu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na müracaat edeceklerdir.

Aday Başvuru Formu ile sınav konuları ve sınavın aşamalarını belirten broşür,

Ankara'da; Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından İnönü Bulvarı No:36 Kat:19 Emek/Ankara

İstanbul'da; İstanbul Grup Başkanlığından İstiklal Cad. Balyoz Sokak, Yeni Han No:4 Karaköy/İstanbul

İzmir'de; İzmir Grup Başkanlığından Gazi Bulvarı No:126/5 Basmane/İzmir

adreslerinden veya (http://www.hazine.gov.tr/hkk_sinav/hkk/index.htm) internet adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru ve kayıt işlemleri için en son 21 Eylül 2005 Saat:17:00'ye kadar Ankara'daki Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.