DPT Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Sınava gireceklerin, www.dpt.gov.tr İnternet adresinden veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından alacakları Başvuru Formunu doldurduktan sonra 30 Eylül 2005 günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

İlan Giriş : 14 Eylül 2005 00:20, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
DPT Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

DPT MÜSTEŞARLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Genel İdare ve Teknik Hizmetler sınıflarının 6, 7, 8 inci derecelerine atanacak toplam 31 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları şu şekildedir.

 

Bölüm

Adet

1

İKTİSAT

5

2

İŞLETME

2

3

MALİYE

2

4

BANKACILIK VE FİNANS

1

5

KAMU YÖNETİMİ

1

6

HUKUK

1

7

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

8

SOSYOLOJİ

2

9

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

10

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

2

11

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

4

12

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

2

13

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

2

14

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

1

15

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

1

16

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

1

17

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1

18

MATEMATİK

1

 

TOPLAM

31

2) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

b) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olması,

c) En az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olması veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış olması,

d) Doğum tarihinin 01.01.1975 ve sonrası olması,

e) 15-16 KASIM 2003, 10-11 TEMMUZ 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan KPS Sınavının yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olmaları veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları,

gerekmektedir.

Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar

3) Adaylardan:

15-16 KASIM 2003, 10-11 TEMMUZ 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup KPSSP04 puan türünden;

İKTİSAT alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 100 aday
İŞLETME alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
MALİYE alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
BANKACILIK VE FİNANS alanı için 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
KAMU YÖNETİMİ alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
HUKUK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
SOSYOLOJİ alanı için 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için 80 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ alanı için 80 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
MATEMATİK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 7 Kasım 2005 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer DPT Müsteşarlığından bizzat öğrenebileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 7 Kasım 2005 ? 7 Aralık 2005 tarihleri arasında bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir.

4) İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin, www.dpt.gov.tr İnternet adresinden veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 108, 06100 Ankara adresinden alacakları Başvuru Formunu doldurduktan sonra, bu Forma;

a) Yüksek Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

b) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti,

c) KPSS Sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,

d) 3 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğrafı,

e) Özgeçmiş,

f) Vakıflar Bankası'nın DPT Bürosu 00158 00728 86033 94 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 30,00.-YTL. yatırıldığına dair dekontun aslını, ekleyerek 15 Eylül 2005 tarihinden itibaren 30 Eylül 2005 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarıda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

5) Yazılı Sınav :

Yazılı sınav 13 Kasım 2005 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 7 Kasım 2005 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Bu sınavda adaylara kendi mesleki alanlarında 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 18 Kasım 2005 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı Sınav Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sözlü Sınav :

Sözlü sınav tarihi Müsteşarlığımız tarafından www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.

Bu sınav adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Planlama Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Bu sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 gün önce Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

a) 5 adet vesikalık fotoğraf,

b) Adli sicil kaydı,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair resmi sağlık raporu,

d) Erkekler adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya en az 31 Aralık 2005 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin noter tasdikli sureti.

7) Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların sınavın üç ayrı aşamasında (KPSS sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav) aldıkları notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Kazanan adayların listesi İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık Binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Müsteşarlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır

Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

İlan olunur.

İrtibat Telefon Numaralarımız
:
0 (312) 294 69 16 294 69 17

0 (312) 294 69 66 294 69 48

Web adresimiz :www.dpt.gov.tr

Adresimiz:Necatibey Caddesi 108 , 06100 Ankara